Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2010

Δραματική τέχνη στην εκπαίδευση

Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2010, 10:00-13:00

Απευθύνεται: Σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
Διοργανωτής: Κέντρο Βιωματικής και Συνεργατικής μάθησης: Ανοιχτό Σχολείο (τηλ: 2106640433)
Συντονιστής: Γεράσιμος Ιωάννου
Κόστος συμμετοχής: 30€
Σε αυτό το εργαστήριο οι εκπαιδευτικοί θα έρθουν σε επαφή με τις μεθόδους και τη φιλοσοφία της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση, συμμετέχοντας οι ίδιοι βιωματικά στην εφαρμογή ενός σχεδιασμού. Οι σχεδιασμοί είναι συνδυασμένοι με συγκεκριμένα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος, και διαστάσεις της σχολικής ζωής.
Πηγή: http://astropeleki.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: