Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010

Προγράμματα Εκπαίδευσης Μαθητών με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
04 Οκτωβρίου στις 11:00 π.μ.

1. Ειδική Αγωγή

Προγράμματα Εκπαίδευσης Μαθητών με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
Διάρκεια 1 έτος
Σύνολο ωρών 150
Μαθήματα Κάθε Δεύτερο Σάββατο 10:00-14:30
Θεματικοί Άξονες:
Σύγχρονο Νομοθετικό Πλαίσιο, Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής, -Δομές Ειδικής Αγωγής, Ψυχική Υγεία, Ψυχοπαθολογία, ΔΕΠ-Υ, Μαθησιακές Δυσκολίες, Δυσλεξία, Λογοθεραπεία, Νοητική Υστέρηση, Τύφλωση – Κώφωση, Κινητικές Αναπηρίες, Χαρισματικά Παιδιά, Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Αυτισμός και Asperger), Επαγγελματική Αποκατάσταση ΑμΕΑ, Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού για την Ειδική Αγωγή, Συμβουλευτική Γονέων, Διαφοροποιημένη Διδασκαλία.
Μεθοδολογία Εκπαίδευσης:
Δια ζώσης: (Τμήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο)
Εξ αποστάσεως – Distance Learning και Ε-learning
Πληροφορίες: http://www.aie.gr/
 & 210-3846930

Δεν υπάρχουν σχόλια: