Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Διάλεξη από την ΕΛΟΣΥΛ

• Πρώτη, δεύτερη, τρίτη ανάγνωση ενός κειμένου (ψυχολο-
γική αναζήτηση βάθος λόγου) είναι το θέμα της ομιλίας που θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου στις 7:30 μ.μ. στο
Γαλλικό Ινστιτούτο. Το θέμα θα αναπτύξει ο κ. Κώστας Δημουλάς
φιλόλογος, σχολικός σύμβουλος φιλολόγων. Επίσης η κ. Βασιλική
Μάνδαλου, φιλόλογος, λογοτέχνης, γ.γ. της ΕΛΟΣΥΛ θα ανα-
πτύξει το θέμα «Η αξία του βιβλίου στη σύγχρονη εποχή». Την
εκδήλωση διοργανώνουν το Γαλλικό Ινστιτούτο και το περιοδικό
Πνευματική Λάρισα της ΕΛΟΣΥΛ. Χαιρετισμό θα απευθύνει η
πρόεδρος της ΕΛΟΣΥΛ κ. Δ. Μπαρδάνη, ενώ την εκδήλωση θα
συντονίσει το μέλος της ΕΛΟΣΥΛ κ. Κων. Κότση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: