Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

«Εισαγωγικό σεμινάριο στην Αξιολόγηση και θεραπεία Αφασικών Διαταραχών από την σκοπιά της Γνωστικής Νευροψυχολογίας»

Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών - Λογοθεραπευτών
Σεμινάριο
«Εισαγωγικό σεμινάριο στην Αξιολόγηση και θεραπεία Αφασικών Διαταραχών από την σκοπιά της Γνωστικής Νευροψυχολογίας»
9 και 10 Απριλίου 2011, Ιωάννινα
16 και 17 Απριλίου 2011, Αθήνα

Εισηγητής: Γιώργος Καραμανλής, Λογοπεδικός

Την πρώτη μέρα θα γίνει σύντομη αναφορά στα επικρατέστερα μοντέλα αξιολόγησης και θεραπείας των αφασικών διαταραχών. Στην συνέχεια θα γίνει παρουσίαση του μοντέλου της Γνωστικής Νευροψυλογίας (ΓΝΨ). Σύμφωνα με το μοντέλο της ΓΝΨ, η διαδικασία της κατανόησης και της έκφρασης μεμονωμένων λέξεων και προτάσεων μπορεί να διαταραχθεί σε διάφορα λειτουργικά επίπεδα (modules). Στόχος της αξιολόγησης είναι να διερευνηθεί η λειτουργικότητα  των επιμέρους δομικών στοιχείων του συστήματος. Λόγω απουσίας σταθμισμένων εργαλείων στην ελληνική γλώσσα, η αξιολόγηση γίνεται με υλικό που έχει μεταφραστεί από  αγγλόφωνες δοκιμασίες ή από άτυπο υλικό του εισηγητή. Θα δοθούν πρωτόκολλα αξιολόγησης τα οποία θα επεξεργαστούν τα μέλη της κάθε ομάδας και θα παρουσιάσουν τα συμπεράσματά τους στους υπόλοιπους συμμετέχοντες και θα ακολουθήσει συζήτηση. Σε επίπεδο πρότασης θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη συμφωνία θεματικών και συντακτικών ρόλων.
Την δεύτερη μέρα θα γίνει αναφορά στο θεραπευτικό πρόγραμμα αποκατάστασης με βάση το μοντέλο αξιολόγησης  της ΓΝΨ. 

απευθύνεται: σε επαγγελματίες λογοπεδικούς/λογοθεραπευτές. Αυστηρά περιορισμένος αριθμός  συμμετεχόντων 15 άτομα τα οποία θα χωριστούν σε 3 ομάδες .
διάρκεια σεμιναρίου : Διήμερο σεμινάριο
Ώρα έναρξης : 1η ημέρα: εγγραφές 08:30 – 09:00, διάρκεια σεμιναρίου: 09:00 – 16:00
2η ημέρα: διάρκεια σεμιναρίου: 09:00 – 16:00
Κόστος σεμιναρίου : Μέλη ΠΣΛ € 200, Μη Μέλη € 250, φοιτητές €100

Δηλώσεις Συμμετοχής: Στη γραμματεία του ΠΣΛ 210 777 99 01, info@logopedists.gr, www.logopedists.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: