Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2011

Βραβείο για τη συγγραφή μελέτης ποιητού ή πεζογράφου που έζησε την περίοδο 1850-1950
Η Ακαδημία Αθηνών ανακοίνωσε την προκήρυξη βραβείου Χαριλάου Σακελλαριάδη, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για τη συγγραφή πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, περί Έλληνος ποιητού ή πεζογράφου που έζησε την χρονική περίοδο 1850-1950.
Το έργο πρέπει να έχει έκταση 250 τουλάχιστον δακτυλογραφημένων σελίδων με βιογραφικές και βιβλιογραφικές αναλύσεις των έργων, κριτικές αναλύσεις και παραθέσεις εν συνόψει και άλλων κρίσεων.

Προθεσμία υποβολής εργασιών, σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα, ανώνυμα, με κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθ. 4), έως 30 Απριλίου 2012. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια: