Σάββατο, 19 Μαΐου 2012

Εκπαιδευτικό σεμινάριο


Εργαστήριο με θέμα:
«Πώς μπορώ να πω αυτό που θέλω και να μην προσβάλω τον άλλο;...»: Εκπαίδευση στη Διεκδικητικότητα

Εισηγήτρια:Μ. Παπαθανασίου, Δρ. στην Κλινική Ψυχολογία -Ψυχοθεραπεύτρια

Στόχος εργαστηρίου:  Το σεμινάριο αποσκοπεί στην κατανόηση και εξάσκηση των συμμετεχόντων/ουσών της θεωρίας και πρακτικής για τη διεκδικητικότητα.
Περιεχομένο εργαστηρίου:

Το εργαστήριο συμπεριλαμβάνει σύντομες εισηγήσεις για τη διεκδικητικότητα και τα όρια, βιωματικές δραστηριότητες (παίξιμο ρόλων) και συζητήσεις ολομέλειας.

Ειδικότερα στοχεύει:

(1) στην κατανόηση της έννοιας της διεκδικητικότητας και της έννοιας των «προσωπικών ορίων»

(2) στη διάκριση και αναγνώριση των διάφορων μορφών συμπεριφοράς (επιθετικές, παθητικές, έμμεση επιθετικότητας, και διεκδικητικές)

(3) στην εξάσκηση τεχνικών διεκδικητικότητας

(4) και στη συζήτηση ιδεών και μύθων για  τη διεκδικητικότητα.

 Διάρκεια εργαστηρίου: 8 ωρών

Συμμετέχοντες/ουσες: Το εργαστήριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, ψυχιάτρους, συμβούλους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές), σε εκπαιδευτικούς και φοιτητές/ήτριες.
Ημερομηνία Διεξαγωγής: Σάββατο 9/6/2012, ώρα 10.00-18.00
Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων: (7-10 άτομα)
Εγγραφές έως τις 01/6/2012
Πληροφορίες εγγραφής: Μαρία Παπαθανασίου
Τηλ.: 6973037685, 2310-215431
e-mail: mika@psy.auth.gr
Κόστος συμμετοχής:  80.00 € (Επαγγελματίες),  50.00 € (Φοιτητές)

Δεν υπάρχουν σχόλια: