Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2012

Διαγωνισμός ποίησης για Κύπριους φοιτητές

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού-Νεανικού Βιβλίου προκηρύσσει ετήσιο Διαγωνισμό –Βραβείο Ποίησης, ανάμεσα σε Κύπριους φοιτητές, στη μνήμη Χριστόδουλου Λοϊζίδη, με αθλοθέτη την κ.Μαρούλα Χαραλάμπους-Λοϊζίδου. Θα δοθούν πρώτο βραβείο 1000 ευρώ και δεύτερο βραβείο 500 ευρώ.
Όροι του Διαγωνισμού:
 1. Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο.
 2. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος πρωτοεμφανιζόμενοι Κύπριοι ποιητές, οι οποίοι είναι φοιτητές (ηλικίας 18-40 ετών), που φοιτούν με πλήρη φοίτηση σε Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού, ανεξαρτήτως χώρας μόνιμης διαμονής, και δεν έχουν εκδομένο έργο.
 3. Έκταση έργου: Συλλογή με τριάντα τουλάχιστον ποιήματα ή ποιητική σύνθεση όχι μικρότερη από 300 στοίχους.
 4. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει ένα έργο μόνο.
 5. Γλώσσα των ποιημάτων πρέπει να είναι η καθομιλούμενη νεοελληνική δημοτική.
 6. Τα έργα υποβάλλονται σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίτυπα, στην πρώτη σελίδα των οποίων αναγράφεται το όνομα του διαγωνισμού, ο τίτλος του ποιητικού έργου, το ψευδώνυμο του διαγωνιζόμενου και ο διακριτικός του αριθμός (οποιοσδήποτε πολυψήφιος αριθμός). Το ονοματεπώνυμο, η πλήρης διεύθυνση μόνιμης διαμονής, το τηλέφωνο, η ηλεκτρονική διεύθυνση, το Πανεπιστήμιο και το πρόγραμμα / έτος φοίτησης θα πρέπει να αναγράφονται σε ξεχωριστό φύλλο χαρτιού και να εσωκλείονται, μαζί με επίσημη βεβαίωση φοίτησης του διαγωνιζόμενου, σε μικρό κλειστό φάκελο.
 7. Οποιεσδήποτε ενδείξεις που αποκαλύπτουν την ταυτότητα του διαγωνιζόμενου (π.χ. χειρόγραφες σημειώσεις, διορθώσεις, διεύθυνση στον φάκελο κτλ.), συνεπάγονται αποκλεισμό του έργου από τον διαγωνισμό.
 8. Τα έργα θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς σε κλειστό φάκελο [στον οποίο θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται το είδος του διαγωνισμού: [Διαγωνισμός Ποίησης στη μνήμη Χριστόδουλου Λοϊζίδη (1971-2011)], στη διεύθυνση του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού – Νεανικού Βιβλίου (Ξάνθης Ξενιέρου 53, 1015 Λευκωσία).
 9. Η αξιολόγηση των έργων γίνεται από πενταμελή Κριτική Επιτροπή, την οποία ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού – Νεανικού Βιβλίου.
 10. Η Κριτική Επιτροπή δικαιούται: α) να απονείμει βραβείο, β) να απονείμει επαίνους, γ) να μην απονείμει οποιοδήποτε βραβείο ή έπαινο.
 11. Αντίτυπα της προκήρυξης του διαγωνισμού, με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες, διατίθενται από τα γραφεία του ΚΣΠΝΒ (Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, τηλ. 22-375919) και στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.cybby.org.Η ανακοίνωση της προκήρυξης του διαγωνισμού αποστέλλετα επίσης ηλεκτρονικά και γραπτώς σε όλα τα κρατικά και ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου και στις Κυπριακές Πρεσβείες των χωρών όπου υπάρχουν κυπριακές παροικίες.
 12. Τελευταία ημερομηνία υποβολής έργων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2012.
 13. Τα αντίτυπα των έργων που υποβάλλονται στον Διαγωνισμό δεν επιστρέφονται.
  Πηγή: Αποστακτήριο

Δεν υπάρχουν σχόλια: