Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

21ο Διαγωνισμό Σύνθεσης Κυπριακού Τραγουδιού»


Το Τρίτο Πρόγραμμα Ραδιοφώνου του ΡΙΚ, έχοντας στόχο την ενθάρρυνση και προβολή της κυπριακής δημιουργίας στη μουσική και το στίχο, προκηρύσσει τον «21ο Διαγωνισμό Σύνθεσης Κυπριακού Τραγουδιού».

Τελευταία ημέρα αποστολής των συνθέσεων ορίζεται η 10η Δεκεμβρίου, 2012.

Ένα από τα τραγούδια που θα συμμετάσχουν στη Β΄ και τελική φάση του διαγωνισμού θα προέλθει από επιλογή σε αντίστοιχο τοπικό διαγωνισμό αποδήμων Ηνωμένου Βασιλείου, που θα πραγματοποιήσει σε συνεργασία με το ΡΙΚ ο Ελληνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός του Λονδίνου LGR.
Οι συνθέσεις, με την ένδειξη «21ος Διαγωνισμός Σύνθεσης Κυπριακού Τραγουδιού 2012» ν’ αποστέλλονται με συστημένη επιστολή, μαζί με τα ειδικά έντυπα, στη διεύθυνση:

Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου

ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

Τ.Θ. 24824
1397 Λευκωσία

Η προκήρυξη και οι όροι συμμετοχής έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΡΙΚ στο www.cybc.com.cy μαζί με τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν.
Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τους όρους συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τρίτου Προγράμματος, στο τηλέφωνο 22862043.
ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: