Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012

6οςνΠανελλήνιος Ποιητικός Διαγωνισμού (2012-2013)


ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
«ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ»
Έτος ίδρυσης 1959

 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η    6ου Πανελλήνιου Ποιητικού Διαγωνισμού (2012-2013)

 
Στη Μνήμη του Αγρινιώτη Ποιητή Τάκη Αντωνίου

Ο Φιλολογικός και Λογοτεχνικός Όμιλος Αγρινίου : «ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ», με την από 25-04-2012 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου,
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
Τον 6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  σε ένδειξη Τιμής στη Μνήμη του Αγρινιώτη  Ποιητή Τάκη Αντωνίου(1932-2006), με τους ακόλουθους όρους:
1) Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Έλληνες, ομογενείς οποιασδήποτε υπηκοότητας και Ελληνοκύπριοι, οπουδήποτε κατοικούν ή διαμένουν, καθώς και αλλογενείς που κατοικούν στην Ελλάδα, αρκεί να γράφουν στη νεοελληνική γλώσσα.
2) Στον διαγωνισμό ΔΕΝ μπορούν να πάρουν  μέρος μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Διοργανωτή Φορέα, καθώς και οι συγγενείς τους α’ βαθμού και σύζυγος.
3) Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό  πρέπει να στείλουν ΕΝΑ (1) μόνον ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΟ ποίημά τους, το οποίο δεν πρέπει να εκτείνεται σε περισσότερους των σαράντα (40) στίχων.
4) Ο αποστολέας θα χρησιμοποιήσει το ίδιο ψευδώνυμο τόσο για την αποστολή όσο και για την υπογραφή του ποιήματος. Στο φάκελο που θα εμπεριέχει το ποίημα, θα τοποθετηθεί ένας μικρότερος, στον οποίο θα εσωκλείεται έγγραφο με τα πραγματικά στοιχεία του ποιητή (ονοματεπώνυμο, γραμματικές γνώσεις, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας και αριθμοί τηλεφώνου : σταθερό και κινητό). Ο μικρός φάκελος θ’ ανοιχθεί μετά τη σύνταξη του Πρακτικού των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με απόφαση του Δ.Σ. Οι μικροί φάκελοι εκείνων που ΔΕΝ θα διακριθούν, ΔΕΝ θα ανοιχτούν, ώστε να παραμείνει μυστική η συμμετοχή τους. Χρησιμοποιώντας, όμως, οι ενδιαφερόμενοι τα ψευδώνυμά τους, θα τους ανακοινώνεται ο συνολικός βαθμός  που έλαβε το ποίημά τους και από τους τρεις κριτές.
5) Το ποίημα που θα σταλεί για συμμετοχή στο διαγωνισμό, πρέπει να είναι πληκτρολογημένο με Computer σε τέσσερα (4) αντίτυπα, υπογραμμένα όλα με το ίδιο ψευδώνυμο. Ο φάκελος θα σταλεί μεσυστημένη επιστολή στα Γραφεία του Ομίλου, Διεύθυνση: Ηλ. Ηλιού 5, α’ όροφος (Γραφ. 4, 5), ΑΓΡΙΝΙΟ – 301 00, με την ένδειξη  ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ «ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ» ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ 6ο ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.
6) Η Τριμελής Επιτροπή Κρίσης του διαγωνισμού θα απαρτισθεί από δύο αρμόδιους– καθ’ ύλην –  καθηγητές Πανεπιστημίων και από έναν καταξιωμένο ποιητή ή κριτικό λογοτεχνίας. Η βαθμολόγηση θα γίνει από το 1 έως το 20. Το κάθε μέλος της Επιτροπής δεν θα γνωρίζει τα στοιχεία των άλλων δύο μελών της. Τα αποτελέσματα θα προκύψουν από τους μέσους όρους των τριών βαθμών.
7) Θα απονεμηθούν, κατά σειρά, τρία (3) ΒΡΑΒΕΙΑ και τρεις (3) ΕΠΑΙΝΟΙ (Α’, Β’ και Γ’). Τα Βραβεία θα συνοδεύονται  με χρηματικά ΕΠΑΘΛΑ των 600, 400 και 200 ΕΥΡΩ, αντίστοιχα. Οι Έπαινοι θα συνοδεύονται με δέματα λογοτεχνικών βιβλίων. (Στις περιπτώσεις ισοψηφιών Βραβεία, χρηματικά Έπαθλα και Έπαινοι θα μοιράζονται ισομερώς). Στον καθένα που θα διακριθεί, είτε με Βραβείο είτε με Έπαινο, θα απονεμηθεί τιμητικό – ονομαστικό ΔΙΠΛΩΜΑ καλλιτεχνικά εκτυπωμένο.
8) Θα απονεμηθεί και ένα (1) ΕΙΔΙΚΟ Βραβείο, με χρηματικό έπαθλο 200 ΕΥΡΩ, για ένα ποίημα με θέμα: το Αγρίνιο ή την περιοχή του. Όσοι θα στείλουν ποίημα για το Eιδικό Βραβείο δεν μπορούν να στείλουν δεύτερο για τα άλλα Βραβεία, και αντίστροφα.
9) Ως τελευταία προθεσμία αποστολής των συμμετοχών, ορίζεται η 31 Ιανουαρίου 2013. Οι ημερομηνίες της αποστολής θα εξακριβώνονται από τις σφραγίδες των Ταχυδρομικών Γραφείων.
10) Τα Βραβεία, οι Έπαινοι και τα τιμητικά διπλώματα θα απονεμηθούν σε ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ, η οποία θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Η συγκεκριμένη ημερομηνία θα ανακοινωθεί και θα δημοσιευθεί εγκαίρως. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους ενδιαφερομένους στα τηλέφωνα:            26410/21745      , 22262 και 56547.

                                      Αγρίνιο, 2 Ιουλίου  2012
                           Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

       Ο Πρόεδρος


Βασίλης   Μαγκλάρας
  Ο Γεν. Γραμματέας


Παναγιώτης  Δρέλλιας
Ο Επίτιμος Πρόεδρος


 Θ. Μ.  Πολίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: