Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2013

ΠΟΙΗΤΙΚΟΙ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΙ Διαγωνισμοί από τη ΜΚΟ


Πέντε (5) Πανελλήνιους Ποιητικούς διαγωνισμούς και δύο (2) Λογοτεχνικούς διαγωνισμούς προκηρύσσει ο 
Μη Κερδοσκοπικός Μη Κυβερνητικός Οργανισμός 
``Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ``, 

... με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Ποιητικοί Διαγωνισμοί:
► Στους διαγωνισμούς μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι 
το επιθυμούν, από την Ελλάδα, την Κύπρο ή το εξωτερικό 
στέλνοντας ένα ποίημα σε κάθε διαγωνισμό – θέμα.
► Τα θέματα – τίτλοι των ποιητικών διαγωνισμών είναι: 
A) ``Γήινοι Ψίθυροι``
B) ``Η Ελλάδα σε Τροχιά Μέλλοντος``
Γ) ``Στο όνομα της Αγάπης``
Δ) ``Ελευθερία λαών, Ειρήνη επί γής``. 
E) ``Δικαιοσύνη``
ΣΤ) ``Eλεύθερο θέμα``, πρωτότυπο, πρωτοποριακό, 
σύγχρονο, εκκεντρικό, που να εμπεριέχει μήνυμα προς 
τον Άνθρωπο. 

Το κάθε ποίημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τους σαράντα (40) στίχους και να είναι μικρότερο από δέκα (10) στίχους, γραμμένο στην ελληνική γλώσσα. 
Τα κάθε ποίημα θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και αδημοσίευτο 
σε έντυπο και στο διαδίκτυο (internet). 
► Τα ποιήματα πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση: 
``Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΚΟ``, 
Μητροπόλεως 97, 54622 Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Ελλάδα.
Για τον διαγωνισμό ποίησης : ...(γράψτε σε πιο θέμα 
συμμετέχετε)
► Το ποίημα θα πρέπει να σταλεί σε πέντε (5)δακτυλογραφημένα 
αντίτυπα, υπογεγραμμένα, με το ψευδώνυμο του 
συμμετέχοντος, ενώ σε εσώκλειστο φάκελο θα πρέπει να 
αναγραφούν τα πλήρη στοιχεία και το όνομά του (Επώνυμο, 
Όνομα, Ηλικία, Διεύθυνση, Ταχ.Κώδικας, Τηλέφωνο 
επικοινωνίας, Email) με την ένδειξη ``για τον διαγωνισμό 
ποίησης:….(γράψτε το θέμα που συμμετέχετε)
► Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος 
της ηλικίας τους.
► Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος και στα πέντε 
θέματα - ποιητικούς διαγωνισμούς, αλλά με διαφορετικούς 
φακέλους και διαφορετικά ψευδώνυμα. 
► Προαιρετικά, το κάθε ποίημα μπορεί να συνοδεύεται από 
οπτικοακουστικό υλικό (video clip – ποίηση και video) 
αποθηκευμένο σε ηλεκτρονική μορφή CD-Rom, μέγιστης 
χρονικής διάρκειας 5`.
► Οι διαγωνισμοί  έχουν ήδη ξεκινήσει  το 2012 και θα 
ολοκληρωθούν στις 15/03/2013 και τα αποτελέσματα θα 
εκδοθούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα του Μαρτίου.
Οι συμμετοχές δεν επιστρέφονται.
► Τα επτά (7) καλύτερα ποιήματα από την κάθε ανωτέρω 
κατηγορία που θα επιλέξει η κριτική επιτροπή, αποτελούμενη 
από πανεπιστημιακούς, εκπροσώπους ΜΜΕ και λογοτεχνών, 
θα βραβευτούν σε ειδική τελετή σε κεντρικό χώρο στη πόλη 
της Θεσσαλονίκης (η ημερομηνία, ή ώρα και ο τόπος θα 
γίνουν γνωστά στους διακριθέντες και μέσω του Τύπου για 
τους υπόλοιπους) στα πλαίσια των ετήσιων εκδηλώσεων 
``EARTH POETRY & LITERARY FESTIVAL``, ενώ παράλληλα 
θα εκδοθεί ένας τιμητικός τόμος με ποιήματα που θα επιλέξει 
η κριτική επιτροπή.
Το εκδοτικό μέρος του διαγωνισμού αναλαμβάνει το τμήμα 
εκδόσεων του ΜΚΟ.
Ο ΜΚΟ, διατηρεί το προνομιακό δικαίωμα δημοσίευσης σε 
έντυπο, ηλεκτρονικό τύπο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
καθώς και έκδοσης σε βιβλίο, μέρους ή του συνόλου 
των έργων που θα υποβληθούν, χωρίς υποχρέωση έναντι των 
δημιουργών. 
Μέρος των εσόδων από την πώληση του βιβλίου, θα δοθούν 
σε ανθρωπιστικό σκοπό.
Για περισσότερες πληροφορίες: 6906.874815
Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η :
Για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίων, μπορούν να συμμετάσχουν μέσω της Δασκάλας / Καθηγήτριας των, ως Ποιητηκή ομάδα, χωρίς όμως να εχει η συμμετοχή τους διαγωνιστικό χαρακτήρα. Προσφέρουμε το βήμα ποιητικής έκφρασης στους μαθητές και το κίνητρο να ασχοληθούν με 
την ποίηση και τα θέματα του ποιητικού διαγωνισμού . 
Όσα σχολεία αποστείλουν Ποιήματα σε μια απο τις ανωτερω κατηγορίες θεμάτων, θα αναρτηθούν σε ειδικό χώρο της εκδήλωσης και στη σελίδα μας στο διαδίκτυο.
Σε όλους τους μαθητές θα δοθεί αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής.
---Παρακαλούνται οι Δάσκαλοι / Καθηγητές να επικοινωνήσουν μαζί μας για τον καλύτερο συντονισμό όλων μας. 


********************

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ:
► Ανέκδοτο πεζό κείμενο, τριών (3) έως έντεκα (11) 
δακτυλογραφημένων σελίδων. 

1ος Λογοτεχνικός διαγωνισμός: 
Θέμα ελεύθερο στο Διήγημα, το Θέατρο, την Παιδική 
λογοτεχνία και την Μακεδονική ηθογραφία.

2ος Λογοτεχνικός διαγωνισμός: 
Θέμα ελεύθερο στη Μυθοπλασία ή στο Φανταστικό,(δηλαδή να είναι ή επιστημονική φαντασία ή ματιά – δοκίμιο στο μέλλον). 

► Η προσπάθεια αυτή έχει σαν βασικό στόχο την ανάδειξη και 
προβολή των Νέων πνευματικών δημιουργών της Ελλάδας, 
παράλληλα με την δημιουργία πολιτιστικής και πνευματικής 
υποδομής που θα συμβάλει στη θωράκιση του υγιούς 
κοινωνικού ιστού και την αναβάθμιση του ενδιαφέροντος 
της ελληνικής οικογένειας να εμπλουτίσει την βιβλιοθήκη της 
με σύγχρονα ελληνικά έργα. 
► Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να πάρουν μέρος και στους δύο 
διαγωνισμούς.
► Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να στείλουν ταχυδρομικά ένα 
φάκελο:
α) το κάθε έργο σε τέσσερα (4) δακτυλογραφημένα 
αντίγραφα, τα οποία θα υπογράφονται στο τέλος με το 
ψευδώνυμο του συμμετέχοντος, χωρίς καμία άλλη 
ένδειξη και ένα αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή (CD) 
Η γραμματοσειρά θα είναι Arial 12 και για κάθε σελίδα 
μέχρι 40 σειρές.
β) Τα έργα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα και αδημοσίευτα 
σε έντυπα και στο διαδίκτυο (internet). 
γ) Οι συμμετοχές δεν επιστρέφονται.
δ) Οι διαγωνισμοί  έχουν ξεκινήσει από το 2012 και 
θα ολοκληρωθούν στις 7/03/2013 και τα αποτελέσματα 
θα εκδοθούν μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του 
Μαρτίου. Οι συμμετοχές δεν επιστρέφονται.

► Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τα έργα τους στη 
διεύθυνση: 
``Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΚΟ``, 
Μητροπόλεως 97, 54622 Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Ελλάδα.
Για τον λογοτεχνικό διαγωνισμό :...(γράψτε σε πιο θέμα 
συμμετέχετε)
► Το Διήγημα, το Θέατρο, η Παιδική λογοτεχνία, η Μυθοπλασία 
και το Φανταστικό θα κριθούν από καταξιωμένους 
λογοτέχνες και εκπροσώπους ΜΜΕ, ενώ η Μακεδονική 
ηθογραφία από επιτροπή του ΜΚΟ.
► Η Μυθοπλασία και το Φανταστικό, θα κριθούν από 
καταξιωμένους λογοτέχνες και εκπροσώπους ΜΜΕ. 
► Τα επτά (7) καλύτερα έργα από την κάθε διαγωνισμό που θα 
επιλέξει η κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από 
πανεπιστημιακούς, εκπροσώπους εκδοτών και λογοτεχνών, 
θα βραβευτούν σε ειδική τελετή σε κεντρικό χώρο στη πόλη 
της Θεσσαλονίκης (η ημερομηνία,ή ώρα και ο τόπος θα γίνουν 
γνωστά στους διακριθέντες και μέσω του Τύπου για τους 
υπόλοιπους) στα πλαίσια των ετήσιων εκδηλώσεων 
``EARTH POETRY & LITERARY FESTIVAL``, θα 
διοργανωθεί λογοτεχνική βραδιά κατά την οποία θα 
ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, θα διαβαστούν τα 
βραβευμένα έργα και θα δοθούν τα βραβεία, ενώ παράλληλα 
θα εκδοθεί ένας τιμητικός τόμος με έργα που θα επιλέξει η 
κριτική επιτροπή.
Το εκδοτικό μέρος του διαγωνισμού αναλαμβάνει το τμήμα 
εκδόσεων του ΜΚΟ.
Ο ΜΚΟ, διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης σε έντυπο, 
ηλεκτρονικό τύπο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς 
και έκδοσης σε βιβλίο, μέρους ή του συνόλου των έργων που 
θα υποβληθούν, χωρίς υποχρέωση έναντι των δημιουργών. 
Μέρος των εσόδων από την πώληση του βιβλίου, θα δοθούν 
σε ανθρωπιστικό σκοπό.
Για περισσότερες πληροφορίες: 6906.874815


Δεν υπάρχουν σχόλια: