Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός

   ΘΕΜΑ: «Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης Γιάννη Κουτσοχέρα 2016»
            Σχετ. έγγραφo: τo  με  αρ.  πρ. 22098/Δ1,Δ2/09-02-2016  εισερχόμενο  του οικείου Υπουργείου.   
             
           Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Καλαβρύτων, τιμώντας τον προικισμένο λογοτέχνη και μαχόμενο επιστήμονα Γιάννη Κουτσοχέρα, προκηρύσσει, για εικοστή δεύτερη συνεχή χρονιά, Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης με τίτλο «Άθλον Ποιήσεως-Γιάννης και Λένα Στρέφη Κουτσοχέρα» και θέμα σχετικό με το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα.
            Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος, μέχρι δύο διαδοχικές χρονιές, μαθητές δημοσίων και ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. της χώρας. Οι οδηγίες του διαγωνισμού, καθώς και οι προτεινόμενες κατηγορίες βράβευσης περιγράφονται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη.
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, παρακαλείστε όπως απευθύνεστε στην κα Μιχαλοπούλου Γιώτα, στο τηλέφωνο 26923-60403 ή αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimos.kalavriton@1363.syzefxis.gov.gr.                                                                                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Συνημμένα: 1φ.                                                                                        
    Εσωτερική Διανομή:
1.   Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
2.   Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                                 ΙΩΑΝΝΗΣ  Δ. ΠΑΝΤΗΣ
3.   Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
     Τμήμα Β΄
   4. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και                                                    
       Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα  Γ΄
   5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και                                                    
       Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα  Γ΄           
                                                                                                                 
                                                                                                                  Δεν υπάρχουν σχόλια: