Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Προκήρυξη 10ου Νεανικού Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Ιωνικού Συνδέσμου


10ος ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ, ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Δ.Σ. του Ιωνικού Συνδέσμου αποφάσισε την προκήρυξη του 10ουΝεανικού Λογοτεχνικού Διαγωνισμού διηγήματος, ποίησης και θεατρικού έργου.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος νέοι και νέες από 18 έως 30 ετών.
Το θέμα του διηγήματος, της ποίησης και του θεατρικού έργου είναι ελεύθερο.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει και στα τρία είδη του λόγου. 
Στο διαγωνισμό διηγήματος με ένα (1) διήγημα που δεν θα υπερβαίνει τις 3500 λέξεις.
Στο διαγωνισμό ποίησης με ένα (1) έως και τρία (3) ποιήματαπου δεν θα υπερβαίνουν τους τριάντα (30) στίχους το κάθε ένα.
Στο διαγωνισμό θεατρικού έργου με ένα (1) μονόπρακτο ή μονόλογο, διάρκειας έως 30 λεπτά.
Απαραίτητος όρος είναι ότι τα έργα θα πρέπει να είναι αδημοσίευτα και να μην έχουν εκδοθεί σε βιβλίο. 
Οι συμμετοχές κατατίθενται μέχρι και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015 σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία του Συλλόγου ή αποστέλλονται ταχυδρομικά, στη διεύθυνση:
Ιωνικός Σύνδεσμος
Τσουρουκτσόγλου 1 & Λ. Ηρακλείου 251 - 14231 Ν. Ιωνία Αττικής
Στο φάκελο είναι απαραίτητο:
Να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντος, και το είδος του λόγου στο οποίο συμμετέχει. Μέσα στον ίδιο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει ένας μικρότερος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του[ονοματεπώνυμο, ηλικία, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) και e-mail].
Να υπάρχουν πέντε (5) τυπωμένα αντίγραφα κάθε συμμετοχής (σε Times New Roman και μέγεθος γραμματοσειράς 12) και απαραιτήτως ένα (1) ψηφιακό αρχείο αποθηκευμένο σε CD.
Ο υποψήφιος που συμμετέχει σε περισσότερα από ένα (1) είδη του λόγου θα πρέπει να αποστείλει τις συμμετοχές του σε ξεχωριστούς φακέλους.
Τα έργα θα κριθούν από ξεχωριστές επιτροπές για κάθε είδος, που θα αποτελούνται από λογοτέχνες και κριτικούς λογοτεχνίας εγνωσμένου κύρους.
Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στο site του Συλλόγου (www.ionikos-syndesmos.gr) και οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν μέσω e-mail. Η απονομή των βραβείων θα γίνει σε ειδική εκδήλωση με ανάγνωση αποσπασμάτων, αιτιολόγηση και κριτικά σχόλια. Η σχετική ημερομηνία θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως στον Τύπο και σε όσους πήραν μέρος στο διαγωνισμό.
Τα βραβεία είναι χρηματικά και για τα τρία είδη του λόγου:
1ο βραβείο 200 €, 2ο βραβείο 150 €, 3ο βραβείο 100 €.
(Ο Ιωνικός Σύνδεσμος μετά τη βράβευση των έργων διατηρεί το δικαίωμα της έκδοσης, μελοποίησης ή θεατρικής παρουσίασης αυτών, χωρίς την άδεια των συγγραφέων.)
Διευκρινίσεις και πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Συλλόγου και στο τηλ. 2102775916, 10 π.μ – 1 μ.μ. και 6 μ.μ. - 9 μ.μ. και στo e-mail ionikossyndesmos@gmail.com.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΕΡΙΑΔΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΙΤΣΗΣ

Δ΄ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ»

Δ΄ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ο σύλλογος «ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΟΙ ΕΔΕΣΣΑΣ» προκηρύσσει λογοτεχνικό διαγωνισμό διηγήματος.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Έλληνες ή αλλοδαποί, με ένα (1) μόνον διήγημα, στην ελληνική γλώσσα, το οποίο μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε θέμα, να είναι αδημοσίευτο και όχι μεγαλύτερο από έξη (6) τυπωμένες σελίδες Α4 σε Η/Υ.
Ο Σύλλογος έχει το δικαίωμα να δημοσιεύσει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή οποιοδήποτε διήγημα του διαγωνισμού, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης.
Η επιτροπή αξιολόγησης των κειμένων του εν λόγω διαγωνισμού, εκτός από τα βραβεία, τους επαίνους και τις τιμητικές διακρίσεις, θα προτείνει και διηγήματα των υπολοίπων διαγωνιζόμενων, τα οποία θα αποτελέσουν περιεχόμενο μιας ειδικής έντυπης έκδοσης. Όσες/οι επιλεγούν να συμμετάσχουν σε αυτή την μελλοντική έκδοση, οφείλουν να στείλουν τα κείμενά τους και ένα σύντομο βιογραφικό σε ηλεκτρονική μορφή (σε cd ήmail) γραμμένα σε Microsoft Word (γραμματοσειρά Arial ή Times New Roman και μέγεθος 12), καθώς και μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας επίσης ηλεκτρονικά (σε αρχείο jpg).
Το προτεινόμενο διήγημα πρέπει να έχει τίτλο, καθώς και ψευδώνυμο του συγγραφέα και να σταλεί ταχυδρομικά σε τρία (3) αντίτυπα. Τα πραγματικά στοιχεία του/της συγγραφέα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα, e-mail) πρέπει να περιέχονται σε μικρότερο σφραγιστό φάκελο, χωρίς άλλα διακριτικά στο εξωτερικό του φακέλου. Η επιλογή του θέματος ανήκει στον/στην συγγραφέα.
Η μη τήρηση των παραπάνω όρων συνεπάγεται αποκλεισμό των διαγωνιζομένων.
Ως καταληκτική ημερομηνία αποστολής των κειμένων ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2014.
Διεύθυνση αποστολής: Ευαγγελίδης Δημήτρης, 
Φιλελλήνων 9 – ΕΔΕΣΣΑ 58200
Πρόσθετες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6970 995041 και 6977 227997

Για το ΔΣ του Συλλόγου

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δέσποινα Σεμερτσίδου

Διαγωνισμός Θεατρικού έργου «Οι θεατρικοί συγγραφείς γράφουν για την κρίση»
Προκήρυξη Διαγωνισμού Συγγραφής Θεατρικού Έργου με τίτλο

«Οι θεατρικοί συγγραφείς γράφουν για την κρίση»


Mε την πεποίθηση πως η λογοτεχνική «φυγή» δεν είναι άλλο από τη διάθεση φυγής από τον φόβο και την αβεβαιότητα που μας γεννά το παρόν, το εργαστήρι συγγραφικής Τέχνης «Script-net» σαν ένας άλλος «ονειρευόμενος» θέλει να συμβάλει στην προσπάθεια του να ονειρευόμαστε καλύτερα και να μαχόμαστε στοχεύοντας και διεκδικώντας. Με αυτό το πνεύμα ανακοινώνουμε διαγωνισμό θεατρικού έργου με θέμα «Οι θεατρικοί συγγραφείς γράφουν για την κρίση».Η έννοια της κρίσης μπορεί να συμπεριλαμβάνει την όποια αλλοτρίωση σωμάτων και συναισθημάτων και την οποιασδήποτε φύσεως φθορά ή παρακμή, σε όλους τους τομείς. Στο διαγωνισμό αυτό μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι θεατρικοί συγγραφείς ανεξαρτήτως ηλικίας ή φήμης, αλλά και όσοι θα ήθελαν να πειραματιστούν πάνω στη θεατρική γραφή.
Τα υποβαλλόμενα έργα μπορούν να ανήκουν σε οποιαδήποτε δραματικό είδος (μονόλογος, κωμωδία, δράμα). Προϋπόθεση είναι το έργο να μην έχει στο παρελθόν εκδοθεί, δημοσιευθεί, διδαχθεί από σκηνής ή αποτελέσει τον πυρήνα κινηματογραφικού ή τηλεοπτικού έργου.

Συνοδευτικά Δικαιολογητικά

Α. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου όπου θα αναγράφονται με σαφήνεια :
Τίτλος του έργου
Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας.
Το ψευδώνυμο ή το πραγματικό όνομα του συγγραφέα προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί στη δεύτερη προκριματική φάση του διαγωνισμού κατά την οποία θα αναρτηθούν online τα προκριθέντα έργα (επώνυμα ή με ψευδώνυμο).
Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του διαγωνισμού που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση καθώς και ότι συναινεί για την on line ανάρτηση τους σε περίπτωση επιλογής. Η ψευδής δήλωση συνιστά λόγο ακυρότητας της συμμετοχής στον διαγωνισμό.
B. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του διαγωνισμού που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση. Σε περίπτωση που η δήλωση αυτή αποδειχθεί ψευδής, αυτό συνιστά λόγο ακυρότητας της συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Όροι συμμετοχής του διαγωνισμού
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου, 2015.
Τα έργα που δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 100 σελίδες και τα 5 πρόσωπα, θα πρέπει να είναι γραμμένα στην Ελληνική Γλώσσα (όχι μεταφρασμένα) με χρησιμοποιούμενη γραμματοσειρά Times New Roman 12, και διάστιχο 1,5.
Τα έργα υποβάλλονται αρχικά σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it '>info@script-net.gr . Σε μια δεύτερη φάση, όσα από αυτά προκριθούν και πληρούν τις προϋποθέσεις του Διαγωνισμού, θα αναρτηθούν- δημοσιοποιηθούν στο site του Script-net , είτε με το ψευδώνυμο, είτε με τα πραγματικά στοιχεία του συγγραφέα, όπως αυτά θα αναγράφονται στη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση. Τα προκριθέντα έργα θα υποβληθούν στη διαδικασία της ψηφοφορίας του κοινού τα αποτελέσματα της οποίας θα ληφθούν υπόψη από την επιτροπή χωρίς όμως να δεσμεύουν την κρίση της.
Κάθε συγγραφέας έχει δικαίωμα υποβολής ενός μόνο έργου ενώ σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων του ενός, τα υποβληθέντα έργα θα αποκλείονται του διαγωνισμού.
Oι διδάσκοντες και συνεργάτες του Script-net δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Α Βραβείο - Τα έργα που θα βραβευτούν από την επιτροπή (η σύσταση της οποίας θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη του Διαγωνισμού), θα παρουσιαστούν σε μορφή θεατρικού αναλογίου σε κεντρική σκηνή της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης το αργότερο μέσα σε διάστημα ενός έτους από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Β Βραβείο- Μια (1) υποτροφία μιας εκπαιδευτικής ενότητας της επιλογής, σας για ένα εξάμηνο.
Σας ευχόμαστε καλή έμπνευση και είμαστε στη διάθεση σας για πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it '>info@script-net.gr , ή στο τηλέφωνο 6936307305.
Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://script-net.gr

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

100 χιλιάδες ποιητές για την αλλαγή "Παγκόσμια Ειρήνη και σεβασμός στην πολιτιστική κληρονομία των λαών".Σήμερα το απόγευμα στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο στη Λάρισα, στις 20:00 μ.μ. θα διεξαχθεί ποιητική - μουσική εκδήλωση με θέμα "Παγκόσμια Ειρήνη και σεβασμός στην Πολιτιστική κληρονομιά των λαών" υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Νεολαίας, Παιδείας, Αθλητισμού Δήμου Λάρισας. Στόχος της εκδήλωσης είναι οι ποιητές της πόλης και όχι μόνο να στείλουν τα δικά τους μηνύματα ενάντια σε ότι καταδυναστεύει τις ζωές μας. ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ, ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ, ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ. ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ, ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ. Οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο και μάλιστα συμμετέχουν και αρκετοί ποιητές του εξωτερικού καθώς και ποιητές που έχουν μελοποιήσει τις δημιουργίες τους. Παράλληλα συμμετέχουν συγγραφείς της πόλης με κείμενά τους και μουσικά σχήματα.
Η είσοδος είναι ελεύθερη
Σας περιμένουμε όλους

Χρύσα Μαστροδήμου
Χρύσα Βελησσαρίου

Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Ποίηση Χρύσας Βελησσαρίου

ΑΠΩΛΈΣΘΗΝ!


Τα 'κοψα όλα!
Χέρια… πόδια.
Βγάζω μάτια.
Κλείνω αυτιά.
Αίμα χείλη.
Μόνο άλγος.
Κι ένας χτύπος!
Σαν ελπίδα:
Μικρή καρδιά.
Σαν εφιάλτης.
Θα 'μαι μόνη
μες στο πλήθος.
Μισή Ψυχή,
ζήση Απάτη...

Γεννώ ακόμα,
μα δεν μπορώ
να προσφέρω
τ' όνειρό μου.

Απωλέσθην!

ΆΝΤΡΕΣ…


Λάτρεψε δυο-τρεις άντρες.
Έτεκε άλλους τόσους.
Συμπέρασμα δε βγάζει.
Παιδιά δείχνουν στους τρόπους.
Όπως να ξεκινούσε,
κατέληγε σαν μάνα…
Βαρέθηκε να παίζει
στο γήπεδο σα μπάλα.
Σκληρή,  αν αποφασίσει,
από τη μια να γίνει,
καταρρακώνει πλήθη,
μέγαιρα καταλήγει.
Αν απαλά χαϊδεύει,
στην κεφαλή ανεβαίνουν!
Τον κύρη παριστάνουν
και δούλα την-ε-κάνουν!
Γι’ αυτό κι αυτή… μανάρια,
κόντρα στην ανεργία,
μια-δυο φορές το μήνα

-χτυπιέστε δε χτυπιέστε-κηρύσσει απεργία


Η Χρύσα Βελησσαρίου είναι εκπαιδευτικός, ζει και εργάζεται στη Λάρισα. Έχει διακριθεί με Παγκόσμιο Βραβείο για την ποίηση της, έχει μεταφράσει ποιητικές συλλογές στην αγγλική και συμμετείχε σε ομαδικές ποιητικές ανθολογίες. "Οι εποχές του έρωτα" είναι η πρώτη της ποιητική συλλογή που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις bookstar. Περισσότερη ποίηση της βρείτε στα ιστολόγια της: http://apolesthin.blogspot.gr/
http://www.velissariou11.blogspot.com 

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

Νέα ποιητική συλλογή Χαϊκού από το Χάρη Μελιτά


Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μανδραγόρας η νέα ποιητική συλλογή χαϊκού από τον ποιητή Χάρη Μελιτά. Αποτελείται από 51 χαϊκού με το γνωστό φιλοσοφικό, στοχαστικό ύφος και ενίοτε ειρωνικό ύφος του ποιητή που κατορθώνει να καταγράφει με σαφήνεια, αμεσότητα  και εξαιρετικό ταλέντο τους βαθύτερους στοχασμούς του. 

Δείγμα γραφής:

ΡΙΖΕΣ

μέσα στο χώμα
κανείς δε μας θυμάται.
Μόνο η βροχή.

ΚΑΡΦΙ

τα σωσίβια
ενέχουν ένα ρίσκο.

Να ξεφουσκώσουν.

"Διαφυγή από το ειμαρτό" δοκίμιο - μελέτη από το Σπύρο Α. Γεωργίου


Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μανδραγόρα το δοκίκιο - μελέτη του Σπύρου Α. Γεωργίου "Διαφυγή απ' το ειμαρτό" - Προσεγγίσεις στο στοχασμό του Ντίμη Αποστολόπουλου.
Πρόκειται για μια μελέτη 88 σελίδων με αναφορές - επισημάνσεις και σχόλια στο φιλοσοφικό έργο του Ντίμη Αποστολόπουλου, σημαντική πνευματική μορφή για τη γενιά του (1909-1962).  Παρουσιάζονται εργογραφικά στοιχεία, ενδεικτικές κρίσεις για το στοχασμό του καθώς και όλες οι πρωτογενείς πηγές που αξιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης.

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Διαγωνισμός Ποίησης και Φωτογραφίας Δήμου Κορδελιού Ευόσμου


«Όμορφη που ‘ναι η ζωή» είναι το θέμα του 5ου Διαγωνισμού Ποίησης και Φωτογραφίας που προκηρύσσει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, καλώντας τους νέους δημιουργούς να καταθέσουν την έμπνευση και να ξεδιπλώσουν τις σκέψεις και τη φαντασία τους στο χαρτί αλλά και στο φωτογραφικό φακό. 
Ο 5ος Διαγωνισμός Ποίησης και Φωτογραφίας φιλοδοξεί να ενεργοποιήσει, για άλλη μια φορά, τις δημιουργικές δυνάμεις των ανθρώπων. Μέσα από το λόγο και την εικόνα επιχειρεί να αναδείξει το ταλέντο τους και τους καλεί να εκφραστούν και να δημιουργήσουν, στέλνοντας το δικό τους αισιόδοξο μήνυμα για τη ζωή, η οποία παρά τα οικονομικά και κοινωνικά αδιέξοδα, παρά τα προβλήματα και τις δυσκολίες συνεχίζει να είναι όμορφη και γεμάτη εκπλήξεις. Οι δημιουργοί καλούνται να αναζητήσουν και να εκφράσουν την ομορφιά που κρύβει η ψυχή και ο σύγχρονος κόσμος μας, μέσα από όψεις της καθημερινής ζωής. 

«Στόχος του διαγωνισμού είναι να γίνει το εφαλτήριο για την προβολή της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας στην εποχή της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης και να τροφοδοτήσει την ελπίδα μέσα από την τέχνη, η οποία μπορεί να αποκαλύψει το δρόμο και να εμπνεύσει το θάρρος, να δώσει προοπτική και αισιοδοξία, με τη δύναμη της δημιουργικότητας και της φαντασίας» δήλωσε ο Δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου κ. Στάθης Λαφαζανίδης. 
«Ο Διαγωνισμός Ποίησης και Φωτογραφίας είναι ένας πολυετής πετυχημένος θεσμός που με αφετηρία το Δήμο Κορδελιού Ευόσμου γίνεται «τόπος» συνάντησης των σύγχρονων δημιουργών που μέσα από την ποίηση και τη φωτογραφία ξεδιπλώνουν το ταλέντο και τη δημιουργικότητά τους. Εύχομαι και η φετινή διοργάνωση να αγκαλιάσει και να αναδείξει τους δημιουργούς του σήμερα, τους καλλιτέχνες που ζουν, εμπνέονται και δημιουργούν γύρω μας» τόνισε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Ξανθούλα Τσαρτσάλη. 
Οι συμμετοχές στο διαγωνισμό ποίησης και φωτογραφίας θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2014. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 2310759766 και 6937304340 (υπεύθυνη κ. Ρίτσα Γεωργιάδου).
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ
1. Κάθε συμμετέχων λαμβάνει μέρος με 3 - 5 ποιήματα δακτυλογραφημένα σε 6αντίτυπα. Τα ποιήματα θα πρέπει επίσης να κατατεθούν και σε ψηφιακή μορφή (αρχείο word αποθηκευμένο σε CD) Προσοχή: Κάθε ποίημα θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει την υπογραφή του δημιουργού του. 
2. Οι συμμετέχοντες μπορούν να ταχυδρομήσουν τα έργα τους με συστημένη επιστολή ως τις 15 Οκτωβρίου 2014 μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό σε φάκελο Α4, στη διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 57.Τ.Κ. 56224 Εύοσμος Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη «Για το διαγωνισμό Ποίησης».
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
1. Κάθε συμμετέχων λαμβάνει μέρος με 3-6 φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες (έγχρωμες ή ασπρόμαυρες) πρέπει να είναι εκτυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί διαστάσεων 0,20Χ0,30 ή 0,20Χ0,20.Επίσης θα πρέπει να κατατεθούν και σε ψηφιακή μορφή.(μορφή αρχείου JPG διαστάσεις 1024Χ768 pixels). 

2. Οι συμμετέχοντες μπορούν να ταχυδρομήσουν τα έργα τους με συστημένη επιστολή ως τις 15 Οκτωβρίου 2014 μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό σε φάκελο Α4 στην διεύθυνση : Μ. Αλεξάνδρου 57.Τ.Κ. 56224 Εύοσμος Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη «Για το διαγωνισμό φωτογραφίας». 

Όλες οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν από πενταμελή κριτική επιτροπή που θα συσταθεί τόσο για το διαγωνισμό της Ποίησης όσο και της Φωτογραφίας. 
Η τελετή απονομής των βραβείων του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο εκδήλωσης, η ημερομηνία της οποίας θα ανακοινωθεί από την οργανωτική επιτροπή. 
Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού θα εκδοθεί ανθολόγιο με τα ποιήματα και τις φωτογραφίες των διακριθέντων.

Πανελλήνιος διαγωνισμός ποίησης χαϊκού με ελεύθερο θέμα.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΪΚΟΥ

Ο Ελληνο-Ιαπωνικός Σύνδεσμος Φιλίας, ο Ελληνικός Κύκλος Χαϊκού( ΕΛ-ΚΥ-ΧΑ) και
η Πρεσβεία της Ιαπωνίας , στην Αθήνα : Προκηρύσσουν Πανελλήνιο διαγωνισμό ποίησης χαϊκού με ελεύθερο θέμα.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος ποιητές που ζουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και γράφουν χαϊκού στην ελληνική γλώσσα.
Κάθε ένας από τους συμμετέχοντες μπορεί να λάβει μέρος με τρία (3) το πολύ χαϊκού, στην ελληνική γλώσσα, δακτυλο- γραφημένα, και σε πέντε (5) αντίγραφα το καθένα.
Θα δοθούν τρία βραβεία (1ο, 2ο, 3ο).
Τα ποιήματα θα πρέπει απαραιτήτως να αποστέλλονται στον Ελληνο-Ιαπωνικό Σύνδεσμο Φιλίας ( Ταχ.Θυρίδα 13660, 103 10 Αθήνα, Ελλάς ) σε ένα φάκελο με ψευδώνυμο, για να τηρηθεί το αδιάβλητο της όλης διαδικασίας. Στον φάκελο αποστολής θα πρέπει να υπάρχει ένας άλλος μικρότερος φάκελος κλειστός, ο οποίος θα περιέχει: Το πραγματικό όνομα του ποιητή, ηλικία, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του (διεύθυνση, τηλέφωνο και E-mail, εφόσον υπάρχει). * ( όπως συνημμένο δείγμα ).
Ως έναρξη αποστολής των συμμετοχών ορίζεται η 15ηΜαΐου 2014 και ημερομηνία λήξης των αποστολών, η 30ηΣεπτεμβρίου 2014, βεβαιωμένη από την σφραγίδα των ΕΛ-ΤΑ, ή άλλου ταχυδρομικού φορέα.
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2014.
Η Τελετή απονομής των βραβείων θα οριστεί μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι κύριοι:

ΝishibayashiMasuo, Πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, (ως επίτιμο μέλος)
Βάσσης Κωνσταντίνος, ποιητής, τέως Πρέσβης της Ελλάδος στην Ιαπωνία,
Βρατσάνος Δήμος, Πρόεδρος του Ελληνο-Ιαπωνικού Συνδέσμου Φιλίας,
Παπαλεξανδρόπουλος Στυλιανός, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιαπωνολόγος,
Τουμανίδης Χρήστος, ποιητής, μελετητής και ανθολόγος του Ελληνικού χαϊκού.

Όλα τα χαϊκού που θα προκριθούν για την τελική φάση του διαγωνισμού, θα αποτελέσουν το περιεχόμενο ειδικής έκδοσης, που θα παρουσιαστεί στην τελετή απονομής των βραβείων.
Διοργανωτική Η Επιτροπή του Διαγωνισμού
ΕΛΛΗΝΟ-ΙΑΠΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΙΑΣ
Ομήρου 32, Αθήνα Τ.Κ 106 72, τηλ. 210-36 38 966
grjpn-association.gr - e-mail :grjpnassociation@gmail.com

* ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΔΩ

Hotel - Ένοικοι Γραφής» 2014


Ο νέος θεματικός άξονας του πανελλήνιου διαγωνισμού διηγήματος
Hotel XXX - Άσεμνες ιστορίες


Αναζητώντας άσεμνες ιστορίες, το «Hotel-Ένοικοι Γραφής» 2014 απευθύνεται σε πρωτοεμφανιζόμενους συγγραφείς, που θα προκαλέσουν τη γραφή τους με αφροδισιακές παραστάσεις και θα σχεδιάσουν σύγχρονα διηγήματα ακραίου ερωτισμού.
Φωτεινές ή σκοτεινές, ευτράπελες ή απεγνωσμένες μυθοπλασίες με άξονα τη σεξουαλική επιθυμία, μνήμη ή απουσία.
Η ερωτογραφία είναι μακρά και η παλινωδία της ανάμεσα στο ιερό και στο ασεβές, στο σοβαρό και στην παρωδία διαρκής και ανεξάντλητη.
Από τα καλυμμένα πορνογραφικά εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης, την αριστοφανική βωμολοχία ή την Αrs Amatoria του Οράτιου, έως το Δεκαήμερο του Βοκάκιου, τιςΑναμνήσεις του Καζανόβα και το ερμητικό σεξουαλικό σύμπαν των Σαντ και Μαζόχ.
Ας μην ξεχνάμε όμως και τους μετρ της «ασθένειας της σάρκας» Ντοστογιέφσκι, Σοπενάουερ, Μπύχνερ, Τζόυς, Προυστ, Μούζιλ, Ζενέ, Μισίμα, Μπατάιγ, Μπάροοζ, Εμπειρίκο κ.ά. που εμπλούτισαν την ερωτική παραφορά με ψυχολογικό και κοινωνικό βάθος αλλά και γλωσσική και στοχαστική αναζήτηση.
Στην ένατη κατά σειρά ανάθεση του πανελλήνιου θεματικού διαγωνισμού τα κείμενα θα διαβάσουν, θα κρίνουν και θα διακρίνουν ο φιλόλογος και κριτικός λογοτεχνίας Αριστοτέλης Σαΐνης, η εκδότρια Άννα Πατάκη, ο υπεύθυνος του διαγωνισμού συγγραφέας Μισέλ Φάις, η Ανδρονίκη Μακρυγιαννάκη (νικήτρια του Hotel Κ.Π. Καβάφης) και η Μαρία Ιωάννου (νικήτρια του Hotel Χάος).
Απευθυνόμαστε λοιπόν σε πρωτοεμφανιζόμενους διηγηματογράφους (δεν πρέπει να έχουν εκδώσει πεζογραφικό βιβλίο) και αναμένουμε πρωτότυπα κείμενα (2.500 - 3.000 λέξεων σε γραμματοσειρά Times New Roman).
Δέκα εξ αυτών θα συμπεριληφθούν στον ψηφιακό τόμο που θα κυκλοφορήσει από τις Εκδόσεις Πατάκη με εισαγωγή του Α. Σαΐνη.
Δεκτές θα γίνονται συμμετοχές που έχουν σφραγίδα ταχυδρομικής αποστολής έως 3 Νοεμβρίου 2014. Τα κείμενα πρέπει να είναι τυπωμένα σε μονής όψης σελίδα, με μονό διάστιχο και να συνοδεύονται από σύντομο βιογραφικό του διαγωνιζόμενου. Να αποθηκεύονται επίσης και σε cd, το οποίο θα αποστέλλεται μαζί με τα παραπάνω. Χειρόγραφα και cd δεν επιστρέφονται.
Υπόψη κ. Ιωάννας Εξαρχάκη με την ένδειξη «Για τον διαγωνισμό Hotel ΧΧΧ», Π. Τσαλδάρη 38, 104 37 Αθήνα ( sxoli@patakis.gr, τηλ. 210.36.500.10).