Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

5ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός από το ΚΕΜΙΠΟ Νέας Ιωνίας

Προκήρυξη 5ου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Ενηλίκων από το ΚΕΜΙΠΟ Νέας Ιωνίας

Το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής προκηρύσσει τον 5ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ενηλίκων για τη συγγραφή δοκιμίου με θέμα:
«Η Μικρά Ασία μέσα από τη Λογοτεχνία».

Οι συγγραφείς – δοκιμιογράφοι είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν όλα ή ορισμένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν αυτό το είδος του πεζού λόγου.

Αναλυτικότερα:
Να συγγράψουν ένα κείμενο μέτριας έκτασης (προσδιορίζεται παρακάτω), που να απηχεί τις προσωπικές τους απόψεις σε σχέση με το θέμα, δηλαδή την απεικόνιση (ιστορική, κοινωνική, θρησκευτική, πολιτική, οικονομική, γεωγραφική, ηθογραφική, λαογραφική κλπ.) της Μ. Ασίας στη λογοτεχνία. Μπορούν να αναφερθούν στο έργο ενός λογοτέχνη ή περισσότερων λογοτεχνών ανάλογα με την πείρα τους (λογοτεχνικά διαβάσματα του γράφοντος π.χ.) και προσωπικές τους αντιλήψεις.

Όλα τα ανωτέρω μέσα στο επιτρεπόμενο όριο της ανθρώπινης δεοντολογίας και της αισθητικής παρουσίασης.
Την πραγματοποίηση του διαγωνισμού θα αναλάβει 5μελής Επιτροπή Αξιολόγησης με Πρόεδρο μέλος του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. και 4 μέλη, λογοτέχνες εγνωσμένου κύρους και σχετικής εμπειρίας.

Δεν μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό:

-Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

-Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

Οι διακρίσεις του διαγωνισμού κατά σειρά αξιολόγησης θα είναι:

1ο Βραβείο, 2ο Βραβείο, 3ο Βραβείο.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωμα να απονείμει και τις διακρίσεις του επαίνου και της ευφήμου μνείας, κατά την κρίση της. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να απονείμει κάποια από τις διακρίσεις ή και καμία από αυτές.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως την 30η Νοεμβρίου 2018 ενώ οι διακρίσεις θα απονεμηθούν σε ειδική τελετή και θα συνοδεύονται από περγαμηνή και τιμητική πλακέτα.

Το κείμενο ή τα κείμενα στα οποία θα απονεμηθεί το 1ο Βραβείο, θα δημοσιευθούν με δαπάνη του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. σε ειδική έκδοση 1.000 αντιτύπων, από τα οποία ανάλογος αριθμός θα δοθεί στον συγγραφέα ή τους συγγραφείς.

Τα αντίτυπα θα διατίθενται δωρεάν:

-Την ημέρα της παρουσίασης της έκδοσης και απονομής των διακρίσεων

-Μέχρι εξάντλησής τους από τα γραφεία του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

Μετά τη διάθεσή τους, οι συγγραφείς μπορούν να δημοσιεύσουν το έργο τους, όπως εκείνοι επιθυμούν.

Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό:

Κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στο διαγωνισμό με ένα (1) κείμενο.

Ως έκταση των κειμένων ορίζονται οι 100 έως 250 σελίδες περίπου.

Τα κείμενα να είναι γραμμένα με γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος στοιχείων 12, διάστιχο μονό και περιθώρια άνω και κάτω 2 εκ. Ο τίτλος του έργου και τα κεφαλαία να είναι γραμμένα με μέγεθος 14 bold.

Να μην αναγράφουν στις σελίδες τους το όνομα ή το ψευδώνυμο του συγγραφέα.

Να αποστέλλονται στη διεύθυνση ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., Πατρ. Ιωακείμ 4, 14234 Νέα Ιωνία, επί συστάσει εντός ενός φακέλου, όπου στη θέση του αποστολέα να αναγράφεται ψευδώνυμο, διεύθυνση και η ένδειξη: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ.

Ο φάκελος αυτός πρέπει να περιέχει τα εξής:

-Ένα (1) αντίγραφο του κειμένου.

-Ένα (1) CD με το κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή.

-Ένα (1) άγραφο σφραγισμένο φάκελο, όπου θα εσωκλείεται το όνομα του συγγραφέα, η διεύθυνση, τα τηλέφωνα και ο τίτλος του κειμένου.

Ο άγραφος σφραγισμένος φάκελος ανοίγεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης μόνο σε περίπτωση διάκρισης του έργου. Έργα που υποβάλλονται κατά παράβαση του όρου αυτού αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των κειμένων ορίζεται η Παρασκευή 2/11/2018 με σφραγίδα ταχυδρομείου.

Σημείωση: Μέλος του Διοικ. Συμβουλίου, που θα ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. θα παραλαμβάνει τους φακέλους και θα μεριμνά για την εκτύπωση αντιγράφων και την ταυτόχρονη διανομή τους στα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, μετά την υποβολή των έργων και όχι νωρίτερα από την 5/11/2018.

Για το Διοικ. Συμβούλιο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

Λουκάς Π. Χριστοδούλου

Πρόεδρος
Για πληροφορίες :

ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. – Πατρ. Ιωακείμ 4 – 142 34 Ν. Ιωνία
Τηλ. 210 27 90 115 – Email : kemipo@otenet.gr

Παράταση προθεσμίας για τον 4ο Πανελλήνιο Ποιητικό Διαγωνισμό του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας

4ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Λευκάδας και η Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών, προκηρύσσουν τον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης για το 2018, μετά την επιτυχημένη και αύξουσα σε συμμετοχή και ποιότητα πορεία των τριών προηγούμενων ποιητικών διαγωνισμών.

Στόχος μας είναι η ενίσχυση και η ανάδειξη της ποιητικής παράδοσης του τόπου και της δεκτικότητας των κατοίκων, η προσφορά φιλόξενης στέγης στους δημιουργούς του ποιητικού λόγου, η μεταξύ τους ευγενής άμιλλα. Η συνάντηση στον τόπο μας ανθρώπων που διακονούν την ποίηση, είναι, πιστεύουμε, μια πράξη που προάγει την ομορφιά της τέχνης και μετατρέπει το συναίσθημα του ποιητή σε βίωμα ανθρωπιάς για όλους.

OΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Συμμετοχή στον διαγωνισμό με ένα ποίημα και ελεύθερο θέμα.
Οι διαγωνιζόμενοι /-ες να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν ελληνική ή κυπριακή υπηκοότητα.
Τα ποιήματα που θα υποβληθούν να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα.
Οι συμμετέχοντες/-ουσες καλούνται να υποβάλουν στο διαγωνισμό το ποίημά τους-σε παραδοσιακό ή μοντέρνο στίχο-, του οποίου η έκταση δεν θα ξεπερνά τους 50 στίχους.
Το διαγωνιζόμενο ποίημα δεν θα πρέπει να έχει εκδοθεί ή δημοσιευτεί σε οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο ή να έχει βραβευτεί σε άλλο διαγωνισμό.
Το ποίημα θα πρέπει να αποσταλεί-μετά την παράραση- μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018, σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα, στα οποία θα αναγράφεται μόνον το ψευδώνυμο του διαγωνιζόμενου. Τα αντίγραφα θα αποσταλούν μέσα σε φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται στη θέση του αποστολέα μόνον το ψευδώνυμο.
Σε μικρότερο φάκελο σφραγισμένο, στον οποίο θα αναγράφεται το ψευδώνυμο του διαγωνιζόμενου, θα περιέχονται δακτυλογραφημένα τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου (ψευδώνυμο, όνομα, επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου –και κινητού-, e-mail).
Η ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία θα αποσταλεί ο φάκελος είναι: Προς το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας, Σικελιανού 1, Τ.Κ. 311 00 Λευκάδα (Υπόψη κ. Ιωάννας Φίλιππα)- Για τον 4ο Πανελλήνιο Ποιητικό Διαγωνισμό του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας.
Η επιλογή των ποιημάτων θα γίνει από πενταμελή επιτροπή ειδικών. Θα απονεμηθούν τρία βραβεία και τρεις έπαινοι.
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέσα στον Σεπτέμβριο του 2018.
Η τελετή απονομής των βραβείων θα γίνει σε πανηγυρική εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Λευκάδας μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ή το πρώτο δεκαήμερο Οκτωβρίου του 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: 26450-26635 (κ. Ιωάννα Φίλιππα) και: 26450-22714 και 697 55 800 45 (κ. Παρασκευή Κοψιδά-Βρεττού).

Κυριακή, 24 Ιουνίου 2018

Νέος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος (Ε.Λ.Β.Ε.), με την ευκαιρία συμπλήρωσης 38 χρόνων πολιτιστικής δράσης της Ένωσης στον Βορειοελλαδικό χώρο, κυρίως στη Θεσσαλονίκη, προκηρύσσει τον 15ο Παγκόσμιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό στην Ποίηση, το Διήγημα και το Δοκίμιο. Το θέμα του Διαγωνισμού είναι ένα απάνθισμα στίχων από τον «ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ» ΛΟΓΟΣ Η΄ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ του Κωστή Παλαμά.

«Μες στις παινεμένες χώρες, Χώρα

παινεμένη, γέρνεις· εσένα ήταν ο δρόμος

σε βοριά κι ανατολή, νοτιά και δύση,

σαν τον δρόμο του ήλιου».

Η πρόσκληση απευθύνεται στους απανταχού Έλληνες και στους Ελληνόφωνες της Κάτω Ιταλίας και Σικελίας. Αναμένουμε τη συμμετοχή σας.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν, με απλή επιστολή και όχι συστημένη, τα ποιήματά τους με ψευδώνυμο, σε πέντε αντίτυπα, το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2018, στη διεύθυνση: Ένωση Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος (Ε.Λ.Β.Ε.), Τσιμισκή 128, Τ.Κ. 54621 Θεσσαλονίκη.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα να στείλει ένα ποίημα μέχρι 35 στίχους ή ένα διήγημα 3 έως 4 σελίδων ή ένα δοκίμιο 4 έως 5 σελίδων. Σε κάθε ποίημα, διήγημα και δοκίμιο και στα αντίτυπα αυτών, όπως και στον φάκελο αποστολής, θα αναγράφεται το ψευδώνυμο. Μέσα στον φάκελο αποστολής, μαζί με το πρότυπο έργο και τα αντίτυπα, θα υπάρχει μικρότερος φάκελος κλειστός, όπου θα αναγράφεται το πραγματικό όνομα, η διεύθυνση, τα τηλέφωνα και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) του διαγωνιζόμενου.

Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από καταξιωμένους ανθρώπους των γραμμάτων. Μετά την βαθμολόγηση από τους κριτές, τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Λ.Β.Ε. και θα σταλούν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους συμμετέχοντες.

Η απονομή των βραβείων θα γίνει σε εορταστική εκδήλωση με την αρχή του νέου έτους, ενώ θα είναι έτοιμο και το βιβλίο με τα έργα των διαγωνιζομένων. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να κρατήσετε το έργο σας στην ψηφιακή του μορφή, ώστε να μας το στείλετε αργότερα με e-mail, όταν σας ζητηθεί για την ετοιμασία του βιβλίου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
Γεωργία – Γοργώ Αλεξίου                            Υπάτιος Ιωσηφίδης

Tavola delle Materie νέο project από τη Mariangela Guatteri



Αγαπητοί φίλοι και φίλες
λέγομαι Γεωργία Τσουδερού, Ιταλο-Ελληνίδα και υπεύθυνη του διαπολιτισμικού
προγράμματος Labirinto: Culture e Civilta’ Mediterranee,www . labirintoculturacivilta . org . Πρόσφατα ξεκίνησε η συνεργασία μας με τις δίγλωσσες εκδόσεις Benway Series, https://benwayseries.wordpress.com/ στην Ιταλία.
Οι επιμελητές των εκδόσεων Μariangela Guatteri, Michele ZaCarano και Giulio Marzaioli δραστηριοποιούνται στο πεδίο της πειραματικής γραφής, μιας σύνθετης κατεύθυνσης στη σύγχρονη λογοτεχνία που συνενώνει τη χρήση της γλώσσας και την νοηματοδότησή της με τις αναπαραστασιακές τέχνες, τις ψηφιακές τεχνολογίες και τις αισθητηριακές εμπειρίες. Το αποτέλεσμα συμπυκνώνεται στο αισθητικό προȉόν των εκδόσεων.
Επικοινωνώ μαζί σας για να σας παρουσιάσω το πρώτο Ιταλο-Ελληνικό Φυλλάδιο από τη σειρά Benway Series [φωτο, εξώφυλλο]. Πρόκειται για την μετάφραση του εκδοτικού πρότζεκτ της συγγραφέος Mariangela Guatteri, Tavola delle Materie [Πίνακας των υλικών] που παρουσιάστηκε πρόσφατα στην Αθήνα. Η παρουσίαση της μετάφρασης έγινε τον Μάιο στους χώρους του καλλιτεχνικού Οργανισμού TAF-theartfoundation υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων στα πλαίσια
των πολιτισμικών δράσεων για την επιλογή της Ελληνικής πόλης ως Παγκόσμια Πρωτεύουσα του Βιβλίου 2018 [φωτο, παρουσίαση].
Το κείμενο Tavola delle Materie αφηγείται την ιστορία των έντυπων εκδόσεων από τα πρώτα υλικά των ξύλινων πινακίδων έως την τυπογραφική εργασία στη νεότερη εποχή. Η εξέλιξη περιλαμβάνει την ανάδειξη του χειρωνακτικού επαγγέλματος του συγγραφέα ως μια σημαντική στιγμή στην πολιτισμική ιστορία. Το κείμενο δεν ακολουθεί την γραμμική αφήγηση των ιστορικών γεγονότων, δεν διεκδικεί την ιστορική εξιστόρηση των γεγονότων. Το κείμενο της Mariangela Guatteri αποδομεί ηθελημένα τη σειριακή κατανόηση της αφήγησης δημιουργώντας ένα ψηφιδωτό εικόνων, λέξεων
και νοημάτων που απευθύνει στον αναγνώστη. Η ανάγνωση αποκτά την αισθητηριακή βαρύτητα των συμβόλων και των σημασιών του κειμένου. Τα κεφαλαία αναιρούνται, τα οπτικά σύμβολα αναπαριστούν άμεσα το νόημά τους στην ανάγνωση.
Ακολουθούν ενδεικτικά αποσπάσματα από τις εισαγωγικές, τις ενδιάμεσες και τις τελικές παραγράφους του βιβλίου:
Ο πίνακας των υλικών
οι πρώτοι είχαν τη μορφή ξύλινης πλάκας ή πινάκων, sepher, axons.
Στη συνέχεια από κερί, και μετέπειτα με δέρμα· έγινε γνωστή η χρήση του μόλυβδου,της πίσας, του μεταξιού, του κέρατος, του χαρτιού.
η εξοικονόμιση εσωτερικού χώρου, η διάταξη των σημείων σε γραμμές, στήλες,.
1
οι σημειώσεις,στο περιθώριο ή στο υποσέλιδο. συνήθως με περισσότερα σημάδια. από τον διορθωτή.
τα αρχικά γράμματα με τη μορφή σχεδίων, διακοσμημένα τα τελικά για το ανάγλυφο τύπωμα της λέξης \nis συχνά αλείφεται με λάδι από κέδρο,μερικές σκλήθρες κέδρου.
esto fortis
§
[…]
Mέρη των φυτών, φύλλα από φοινικόδεντρα.φλούδες.τρίμματα φλαμουριάς. δέρματα. μόλυβδος,ακατέργαστες πέτρες· τα 24 γράμματα της αλφαβήτου. τα διάφορα λήμματα,τα άνθη, τα 120 κηρύγματα, οι καρποί.
δεν είναι δυνατό να μετρηθούν εβδομήντα χιλιάδες κεφάλια, και σε κάθε κεφάλι εβδομήντα χιλιάδες στόματα και σε κάθε στόμα εβδομήντα χιλιάδες γλώσσσες, και σε κάθε γλώσσα εβδομήντα χιλιάδες ιδιόλεκτοι,τριάντα χρόνια. πενήντα χρόνια.ολοκαίνουργια στοιχεία γεωμετρίας.
η φύση όλων των ασθενειών και η θεραπεία τους.ένα σύστημα της ιατρικής και των εμπορικών αγαθών·το εγκώμιο ενός όνου,ενός ψύλλου ή της σκιάς, της τρέλλας ή της οκνηρίας, της οινογνωσίας, της τέχνης του έρωτα ή για την προετοιμασία των εδεσμάτων·η χρήση και η κατάχρηση των χρυσών οπλών, των παπουτσιών,στα γάντια·η χρήση, η κατάχρηση, οι προσθήκες, οι ενώσεις, τα ετερόκλητα γάντια.
§
[...]
το έσχατο είναι το κλειδί του πρώτιστου.επιδεικνύει τη δύναμή του.
ένας αριθμός που ευθύνεται για τη σύνδεση ανάμεσα στην πολλαπλότητα και στη μείξη.η πολλαπλότητα είναι η μόνη βεβαιότητα ενάντια στην ολική απώλεια και στην ολική κατασταστροφή.είναι αυτή που διατήρησε τις κατάρες,τους θυμούς, το ζήλο, τις σφαγές.τη σταθερότητα και την καινοτομία.την ακρίβεια.όλα ό,σα πρέπει αναγκαστικά να αναδημιουργήσουμε,το σχέδιο, τα σημεία. η διάταξη
[...]
όποιο και αν είναι το υλικό απαιτείται να ενώσουμε τα διάφορα μέλη·όχι για να δημιουργήσουμε μια ενότητα αλλά για να διατηρήσουμε τη καταγωγή της βιβλιοδεσίας.
η ελαφρύτητα και η σπουδή, το σχήμα που χρησιμοποιούμε, η πρώτη παρέμβαση, τα περιτυλίγουμε, αρχίζοντας από το πρώτο μέλος, ο τακτικός αριθμός.τα υλικά συγκολλούνται μεταξύ τους. Τα κολλάμε, τα σταθεροποιούμε στο τυπογραφείο.μια μικρή αυλακιά για να τα στερεώσουμε. τα λυγίζουμε προς τα πίσω.προσθέτουμε μια κοφτερή χάραξη.παρόμοια στο πιεστήριο, χαρακιές για το
στοίβαγμα, ή για τη συγκόλλησή τους.»
___________________________________________________________________________
→Λίγα λόγια για τη συγγραφέα: η Mariangela Guatteri εργάστηκε για πολλά χρόνια ως προγραμματιστής πληροφοριακών προγραμμάτων ασκώντας παράλληλα συγγραφική δράση. Τα συγγραφικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην πειραματική συνύπαρξη της γλώσσας με ασημικές μορφές έκφρασης όπως για παράδειγμα τα οπτικά σημεία, τα σύμβολα και τα pixel. Κείμενά της έχουν φιλοξενηθεί σε διάφορα λογοτεχνικά και εικαστικά περιοδικά , το Gammm, Nazione Indiana, versodove,κ.ά. Ανάμεσα στα έργα της αναφέρουμε το Τavola delle materie [εκδ.diy;erx:2012],Il secondo nome [εκδ.Arcipelago:2013], Nuovo soggettario[εκδ. diyCerx:2011] κ.ά. H ποιητική συλλογή με τίτλο, Stati d’assedio [Αnterem:2011] έλαβε το βραβείο Lorenzo Montano. Είναι επιμελήτρια με τον Michele ZaCarano και τον Giulio Marzaioli των δίγλωσσων εκδόσεων Benway Series.
→Λίγα λόγια για τη μεταφράστρια: H υποφαινόμενη, Γεωργία Τσουδερού είναι δίγλωσση στα Ελληνικά και στα Ιταλικά και Υποψήφια Διδάκτορας Συγκριτικής Λογοτεχνίας στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Υπήρξε υπότροφος Erasmus στο Τμήμα Ιταλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Φλωρεντίας. Γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά , λιγότερα Γερμανικά και είναι αρχάρια στα Εβραȉκά. Τα γνωσιακά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τη γλώσσα, τη φιλοσοφία της σκέψης και τη νοηματοδότηση των εκφραστικών μέσων.
Oι εκδόσεις Benway Series είναι διαθέσιμες για τους Ελληνες αναγνώστες στο TAF και στο διεθνές βιβλιοπωλείο Polyglot στην Αθήνα.
Ευχαριστώ,
Γεωργία Τσουδερού
Benway Series 

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

H Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος (Ε.Σ.Ε.) και το ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης με την υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας προκηρύσσουν διαγωνισμό συγγραφής πρωτότυπου Θεατρικού Έργου με ελεύθερη θεματολογία. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία στήριξης και προώθησης του ελληνικού θεατρικού έργου.
 Σε μια εποχή που και τα τηλεοπτικά σενάρια έχουν «θεατρικούς διαλόγους», καθώς και θεματικές ενότητες με δομή «μονόπρακτου», η Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος και το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης καλούν τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τα έργα τους, συμμετέχοντας στη μία ή και στις δύο κατηγορίες:
 1η. Πρωτότυπου* θεατρικού έργου, με κείμενα έως 90 σελίδες
2η. Πρωτότυπου* θεατρικού έργου, με κείμενα έως 30 σελίδες
Προς διασφάλιση της διαφάνειας του διαγωνισμού, όλα τα έργα προκειμένου να μετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να κατοχυρώνονται στην υπηρεσία κατοχύρωσης της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος (ηλεκτρονικά μέσω του site www.senariografoi.gr).
Σε περίπτωση που η πληρωμή της κατοχύρωσης δεν δύναται να γίνει με οποιαδήποτε χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, μπορεί να γίνει με κατάθεση στην τράπεζα Πειραιώς αριθ. Λογ. IBAN GR3701718390006839135579922, αναφέροντας στο αποδεικτικό το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα και τον τίτλο του έργου.
Κόστος κατοχύρωσης για τα θεατρικά 25 ευρώ + Φ.Π.Α. 24% = 31
Κόστος κατοχύρωσης για τα θεατρικά των 30 σελίδων 10 ευρώ + Φ.Π.Α. 24% = 12,40
 
Όροι συμμετοχής:
Τα έργα οφείλουν να είναι γραμμένα στην ελληνική.
Η γραμματοσειρά δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 14 στιγμών.
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό του ήδη κατοχυρωμένου έργου υποβάλλεται, δηλώνοντας τον οριστικό κωδικό κατοχύρωσης που λαμβάνει ο κάθε μετέχων στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει – στην ειδική εφαρμογή στις διευθύνσεις
2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Συγγραφής πρωτότυπου θεατρικού έργου, με κείμενα έως 30 σελίδες https://senariografoi.gr/gr/screenplays/contests/i11/
2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Συγγραφής πρωτότυπου θεατρικού έργου, με κείμενα έως 90 σελίδες https://senariografoi.gr/gr/screenplays/contests/i10
Στην περίπτωση που η κατοχύρωση έχει γίνει μέσω κατάθεσης σε τράπεζα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το αποδεικτικό κατάθεσης τραπέζης, το επώνυμο έργο τους, καθώς και τη δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό στις διευθύνσεις info@senariografoi.gr και akakavas@hol.gr, ώστε να λάβουν το πιστοποιητικό κατοχύρωσης και τον κωδικό συμμετοχής στον διαγωνισμό.
• Η υποβολή των θεατρικών έργων και των δύο κατηγοριών θα αρχίσει την 1η Φεβρουαρίου 2018 και θα λήξει την 30η Σεπτεμβρίου 2018.
• Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν κατά την τελετή απονομής των βραβείων στο ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.
Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό τα θεατρικά έργα να μην έχουν παρουσιασθεί οπουδήποτε ακόμα και υπό μορφή αναλογίου, να μην έχουν εκδοθεί και να μην έχουν λάβει μέρος σε προγενέστερο διαγωνισμό εκτός εάν έχουν υποστεί ριζικές αλλαγές και επανακατοχυρωθεί.
 Η συμμετοχή στον διαγωνισμό διασφαλίζεται με τον κωδικό συμμετοχής που λαμβάνει ο κάθε μετέχων μετά την υποβολή του έργου στην ειδική εφαρμογή του διαγωνισμού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει.
 Τα βραβεία, προσφορά του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης και της Εθνικής Τράπεζας, είναι τα εξής:
 Τα τρία (3) βραβευμένα θεατρικά (30 σελίδων) έργα θα παρουσιαστούν σε σκηνή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης σε παραγωγή του ιδρύματος με τη συνεργασία και τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Σ.Ε. ως προς την επιλογή των συντελεστών. Επίσης, θα εκδοθούν, και τα τρία μαζί, σε δύο τόμους, έναν στα ελληνικά και έναν στα αγγλικά από τις Εκδόσεις Σεναριογράφων Ελλάδος
Τα βραβεία, προσφορά της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος, είναι τα εξής:
Τα τρία (3) βραβευμένα θεατρικά (30) σελίδων θα λάβουν μετάλλιο.
Το πρώτο θεατρικό (90 σελίδων) έργο θα λάβει μετάλλιο και θα εκδοθεί από τις Εκδόσεις Σεναριογράφων Ελλάδος. Οι δεύτεροι και τρίτοι νικητές θα λάβουν μετάλλιο και tablet.
Τιμητικές περγαμηνές και συμβολικό έπαθλο θα λάβουν όσοι τιμηθούν με έπαινο.
Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν τουλάχιστον 20 έργα σε κάθε κατηγορία η οργανωτική επιτροπή έχει το δικαίωμα είτε να δώσει λιγότερα βραβεία, ή να κηρύξει το διαγωνισμό άγονο.
 Η παρουσίαση των εκδόσεων των βραβευθέντων έργων θα λάβει χώρα αφ’ ενός κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, αφ’ ετέρου στην παρουσίαση των εκδόσεων της Ε.Σ.Ε. στον ΙΑΝΟ.
*μη διασκευασμένου ή προσαρμοσμένου
Για ενημέρωση, επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο www.senariografoi.gr καθώς και www.mcf.gr. Για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με τη Βάγια Κρομμύδα στη διεύθυνση vkrommyda@mcf.gr και στο +30 210 3418 550 ή με τον Αλέξανδρο Κακαβά στη διεύθυνση akakavas@hol.gr στο 6932.089.819.

Ποίηση Παπαγεωργίου Χρήστου




Η ΠΑΛΑΙΣΤΡΑ

Σε αυτή την πόλη

τα είδωλα

έπαψαν από καιρό

να ωριμάζουν.


Ο χρόνος

κυλούσε γοργά

αμείλικτα

επαναλαμβάνοντας ρυθμικά

στον κυκλικό δίσκο

των ρολογιών

μια αλληλουχία

στιγμών

που έμοιαζαν θλιβερά

η μία

με την άλλη.


Το σώμα μας

γερνούσε.


Η ψυχή μας

γερνούσε.


Τα σύμβολα

γερνούσαν.


Τα οράματα

γερνούσαν.


Μάθαμε

να τραυλίζουμε συνθήματα

δίχως αντίκρισμα

στο χρηματιστήριο αξιών

της ζωής.


Διαγράψαμε

από τα λεξικά μας

λέξεις αδύναμες

όπως:


ΑΓΑΠΗ

ΚΑΛΟΣΥΝΗ

ΣΥΜΠΟΝΙΑ

ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ.


Κάψαμε

τα λιγοστά υπάρχοντα

του ζητιάνου

που εκλιπαρούσε

τον οίκτο μας.


Στερήσαμε

το γάλα

από τη μάνα

που ξενοδούλευε

για να μεγαλώσει

τα παιδιά της.


Αρνηθήκαμε

να φωτίσουμε

μ’ ένα χαμόγελο

το πρόσωπο

του ρακένδυτου παρία

στο φανάρι

της κεντρικής λεωφόρου.


Εξοστρακίσαμε

την πόρνη

που πουλούσε το κορμί της

μισοτιμής

για να μην πεινάσει.


Υποταχτήκαμε

στο τυχαίο.


Προσποιηθήκαμε πίστη

στον αγώνα

για το δίκιο

των αδυνάτων.


Γίναμε

ανακόλουθοι

μιμητές

της άρνησης.


Εξαπατήσαμε

τα παιδιά μας.


Τους διδάξαμε

τη δύναμη

της θέλησης.


Τους μιλήσαμε

για τον βραχύσωμο μαχητή

και τον άθλο

που πέτυχε

ενάντια

στον κακόβουλο γίγαντα

όταν κατάφερε

να τον νικήσει

χάρις

στο απαράμιλλο θάρρος του.


Τους δώσαμε υπόσχεση

ότι θα πάρουμε

ξανά

την πόλη που χάσαμε

από τους βάρβαρους

επιδρομείς.


Στέλναμε

τους αυριανούς

στρατιώτες του χρέους

να ασκούνται

στο γυμναστήριο

της πόλης μας

λέγοντας τους

πως

μόνο έτσι

θα αποκτούσαν

σφρίγος

και φρόνηση.


Στο προαύλιο

στήσαμε

ξύλινη παλαίστρα

πόλο έλξης

για να μάθουν

να παλεύουν

δίχως να εγκαταλείπουν

ποτέ.


Ο επίμονος τελάλης

εμφανίσθηκε ξαφνικά

από το πουθενά

και με φωνή

διαπεραστική

εξήγγειλε αγώνες

μέχρι τελικής πτώσης

ανάμεσα

στους πιο γενναίους

της πόλης.


Δεν εμφανίσθηκε κανείς.

Χρήστος Θ. Παπαγεωργίου
                            Βιογραφικό Χρήστου Θ. Παπαγεωργίου

 Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, όπου έκανε και μεταπτυχιακές σπουδές, στα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα. Εργάζεται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Έγραψε τους πρώτους του στίχους σε ηλικία 12 ετών. Έκτοτε μέχρι τα 18 του χρόνια έγραφε ανελλιπώς, δουλεύοντας κυρίως πάνω στα παραδοσιακά μέτρα. Από τα πρώιμα αυτά πονήματα δεν απόμεινε τίποτα. Ακολούθησε περίοδος σιωπής αρκετών ετών, η οποία όμως τερματίστηκε, με αφορμή ένα τυχαίο γεγονός. Στη δεύτερη αυτή παραγωγική φάση υιοθέτησε πιο ελεύθερες φόρμες στον στίχο του, επιδιώκοντας με αυτό τον τρόπο την νοηματική του απελευθέρωση. Ουδέποτε όμως εγκατέλειψε εντελώς τα συμβατικά εκφραστικά μέσα με τα οποία ξεκίνησε.