Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΛΟ ΠΑΥΛΟ

Ο Λάλος Παύλος, ποιητής, μεταφραστής, ιστορικός ερευνητής, δημοσιογράφος κυκλοφόρησε πρόσφατα δύο βιβλία του. Πρόκειται για μια ιστορική έρευνα για την περιοχή του Συκουρίου με τίτλο: "Καλοχώρι - Χειμάδι - Νέσσων", Ιστορία και μνήμες και μια ποιητική συλλογή με τίτλο "Λύθρος ή Τα κατά Λαπίθας πάθη" από τις εκδόσεις ΦΑΩΣ. 
Δείγμα γραφής: Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019

Ποίημα από τον Αλεξανδρή Γιώργο


Η ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ

Κάθε αρχή και ψέμα,κάθε τέλος και αλή­θεια
και των ονεί­ρων το δίκαιο και η αρετή,
ψευ­δαί­σθηση υπό­τροπη, ιδέα δηλω­τική,
αρμο­νική η σύζευξη και η εκπλή­ρωση αναμονή.

Συναρ­πα­στικό και ερε­βώ­δες μυστή­ριο η ζωή,
η σύμ­πτωση, η πρό­κληση, η γνω­ρι­μιά και η μαρ­τυ­ρία,
σπά­ταλη γραφή στους ορι­σμούς και τις εκζη­τή­σεις,
ερώ­τημα μέγα οι λογι­σμοί και βεβαιό­τητα η απορία.

Οι υπο­θέ­σεις αμφί­δρο­μοι συνειρ­μοί κι εκτί­μηση,
οι πιθα­νό­τη­τες επι­νό­ηση μέτρου συναλ­λα­γής,
η φαντα­σία γλυ­κό­τροπη και αξία προ­στα­κτική
και η πραγ­μα­τι­κό­τητα αδέ­κα­στη απο­τί­μηση και αποδοχή.

Η αίσθηση του χρό­νου κρυφή ενοχή και φόβος,
η εντρυφή του, μακά­ρια υπέρ­βαση κι επώ­δυνη αυτο­γνω­σία,
ανύ­παρ­κτο το αιώ­νιο, ψηλά­φι­σμα το συμπα­ντικό
και από­λυτη κορύ­φωση, η αρμο­νία και απο­δοχή του τέλους.

Κι εμείς, μετου­σιώ­σαμε την ύπαρξη σε λόγο και ανά­γκη,
κοι­νω­νή­σαμε τη θέωση ως λύτρωση και μεγα­λο­σύνη,
κοινή σπονδή και λει­τουρ­γία η πεμ­πτου­σία της ζωής
κι ο έρω­τας συνείδηση,μεγαλείο κι αφο­ρι­σμός του τέλους.

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2019
Ο Όμιλος για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος προκηρύσσει τον 8ο Διεθνή Λογοτεχνικό Διαγωνισμό 2019, με λήξη την 30η Ιουνίου 2019.
Ο διαγωνισμός για το τρέχον έτος, περιλαμβάνει τα εξής είδη του λόγου: Διήγημα, Νουβέλα, Ποίηση, Παιδικό παραμύθι, Παιδικό – νεανικό διήγημα.
Η κρίση των έργων θα γίνει από κριτική επιτροπή που ορίζεται από το Δ.Σ. του Ομίλου και αποτελείται από διακεκριμένους λογοτέχνες και συγγραφείς. Για λόγους διασφάλισης της αντικειμενικότητας του διαγωνισμού, τα μέλη της επιτροπής θα ανακοινωθούν, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα και την εφημερίδα του Ομίλου, καθώς και στις σελίδες του στο facebook, μετά την τελετή απονομής των βραβείων, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, τον Νοέμβριο του 2019 και στην οποία θα αποδοθούν τα βραβεία στους διακριθέντες και τ’ αναμνηστικά διπλώματα στους λοιπούς συμμετέχοντες. 
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
  1. Δικαίωμα  συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν ενήλικες, άνω των 18 ετών, που γράφουν στη      Νέα Ελληνική Γλώσσα και διαμένουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Εξαιρούνται      τα μέλη της κριτικής επιτροπής, καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι και Β'      βαθμού.
  2. Οι      υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος σε περισσότερες από μία (1)      κατηγορίες, με ένα αδημοσίευτο σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή (βιβλία,      περιοδικά, εφημερίδες, διαδίκτυο) έργο ανά κατηγορία, τηρώντας για κάθε      συμμετοχή ξεχωριστά, τους όρους που ακολουθούν και αναφέρονται αναλυτικά      στις κατηγορίες (π.χ. υποψηφιότητα σε 3 κατηγορίες, 3 φάκελλοι, 3      καταθέσεις συμμετοχής).
  3. Τα έργα      (όλων των κατηγοριών), θα είναι γραμμένα      απαραίτητα στην ελληνική γλώσσα και όχι σε κάποια τοπική διάλεκτο ή      άλλη ξένη γλώσσα. Επιτρέπεται να υπάρχουν λίγες λέξεις, τοπικής διαλέκτου      ή ξένες, αν το απαιτεί το έργο, αλλά θα υπάρχει απαραίτητα και σημείωση με      επεξήγησή τους.
  4. Με την      αποστολή του έργου, ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται πως το έργο του θα τεθεί      υπό αξιολόγηση. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν με τους όρους του διαγωνισμού      και αποδέχονται την απόφαση της κριτικής επιτροπής, η οποία είναι      οριστική και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.
  5. Η βαθμολογία θα γίνει ατομικά      και ξεχωριστά (χωρίς από κοινού συζήτηση) από τα μέλη της κριτικής      επιτροπής με πρώτη ιδιότητα, αυτή του αναγνώστη. Οι βαθμολογίες θα είναι      ισότιμες, ο μέσος όρος θα υπολογιστεί με ίση συμμετοχή κάθε ενός      αναγνώστη, στην αντίστοιχη κατηγορία συμμετοχής. Για να προκύψει      βαθμολόγηση για βραβεία θα πρέπει οι συμμετοχές να ξεπερνούν τις 10 στη      συγκεκριμένη κατηγορία. Σε διαφορετική περίπτωση θα χορηγηθούν μόνο      έπαινοι συμμετοχής.
  6. Τα έργα      που θα διακριθούν, θα δημοσιευθούν στην εφημερίδα του Ομίλου, εφόσον το      επιθυμούν οι δημιουργοί, συνοδευόμενα από μία φωτογραφία τους και ένα      μικρό βιογραφικό τους (αρχής γενομένης από το τεύχος Ιανουαρίου 2020).
  7. Οποιαδήποτε      συμμετοχή δεν πληρεί όλους ανεξαιρέτως τους όρους του διαγωνισμού      (γενικούς και ειδικούς ανά κατηγορία), θα αποκλείεται, χωρίς ειδοποίηση      του διαγωνιζομένου.
  8. Τα έργα      που υποβάλλονται στον διαγωνισμό, δεν επιστρέφονται, ενώ τα μη διακριθέντα      έργα θα καταστραφούν μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμoύ.
  9. Τελευταία      ημερομηνία αποστολής των έργων ορίζεται η 30η Ιουνίου 2019, η οποία αποδεικνύεται από τη      σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Κυριακή, 19 Μαΐου 2019

19ος Ετήσιος (2019) Διεθνής Διαγωνισμός Ποίησης, του Λογοτεχνικού περιοδικού «Κελαινώ»

Θέμα: Ελεύθερο
Συμμετοχή μ’ ένα ποίημα, (ανέκδοτο και αδημοσίευτο οπουδήποτε), γραμμένο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή , (γραμματοσειρά Times New Roman No 14) στη Νεοελληνική, σε οποιαδήποτε μορφή ποιητικής έκφρασης, όχι περισσότερο από 24 στίχους, χωρίς οι στίχοι να είναι πολυσύλλαβοι και σ’ απλό διάστημα. Οπωσδήποτε μόνο μία σελίδα Α4 το γραπτό σας και το ψευδώνυμό σας επάνω δεξιά στην κόλλα , όχι στο τέλος του ποιήματος.
Στέλνετε το ποίημά σας, σε τέσσερα (4) αντίτυπα, με απλό ταχυδρομείο (όχι συστημένο) έως 28 Ιουνίου 2019 (σφραγίδα Ταχυδρομείου) προς:
Κυρία Παναγιώτα Ζαλώνη,
Ζαλόγγου 16,
Ίλιον, 131 23, Αθήνα.
Για τον Ποιητικό διαγωνισμό 2019
Ως αποστολέα βάζετε το ψευδώνυμό σας και όχι τα πραγματικά σας στοιχεία.
Στο φάκελο αποστολής εσωκλείετε κι ένα μικρότερο κλειστό φάκελο, όπου είναι γραμμένο, απ’ έξω, το ψευδώνυμό σας (μονολεκτικό) και μέσα, σε χαρτί, γραμμένα (όχι χειρόγραφα): ψευδώνυμο, ονοματεπώνυμο, τίτλος ποιήματος, e-mail (οπωσδήποτε), σταθερό τηλέφωνό και την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνσή σας.
Μη συνοδεύετε τα στοιχεία σας, με το βιογραφικό σας, λειτουργεί αρνητικά.
Τα αποσταλλέντα έγγραφα δεν επιστρέφονται, η δε κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού, θεωρείται οριστική.
Για περισσότερες πληροφορίες: Παναγιώτα Ζαλώνη: τηλ. 2105026859 (10.00 - 12.00), καθημερινές.
Από τη Διεύθυνση του ΚΕΛΑΙΝΩ

Λογοτεχνικοί διαγωνισμοί

Συναυλία Κιθ Μουρ με ποίηση του Αντώνη Φωστιέρη στο Παρίσι

Συναυλία Κιθ Μουρ με ποίηση του Αντώνη Φωστιέρη στο Παρίσι
Παγκόσμια πρεμιέρα θα κάνει στο Παρίσι η μουσική σύνθεση ''Time and Again'' του γνωστού Αμερικανού συνθέτη Κιθ Μουρ (Keith Moore) την Τρίτη 21 Μαΐου 2019 σε κεντρική αίθουσα του Columbia Global Center, στο Μονπαρνάς.
Πρόκειται για ένα καθηλωτικό μουσικό έργο διάρκειας εξήντα λεπτών, όπου το αυστηρό ηχόχρωμα του συνθέτη συνυφαίνεται με την Βυζαντινή υμνωδία, τους πολλαπλούς τόνους της ελεύθερης τζάζ, δύο σαξόφωνα, τον ηλεκτρονικό ήχο που παράγεται ζωντανά, αλλά και την ανθρώπινη ομιλία. Μέσα από μια πρωτότυπη μουσική δομημένη με πλούσια διαπολιτισμικά υλικά, ακουστικά όργανα και τους ήχους της ελληνικής γλώσσας, προσεγγίζει την ποίηση του Αντώνη Φωστιέρη, ενός ποιητή διεθνώς αναγνωρισμένου για την πνευματικότητα του έργου του και τη φιλοσοφική διάσταση της σκέψης του. Σαν τους προσωκρατικούς στοχαστές, ο Φωστιέρης ξεκινάει από τον κόσμο που τον περιστοιχίζει για να πραγματευθεί βαθύτερα ζητήματα, όπως τη φύση του χρόνου, τα όρια της λογικής και τις παγίδες της γνώσης, ζητήματα που διερευνά από μουσική άποψη και η σύνθεση του Κιθ Μουρ.
Εκτός από την ποίηση του Φωστιέρη, που θα διαβάζει ο ίδιος ο ποιητής στο πρωτότυπο, η σύνθεση περιλαμβάνει ύμνους ερμηνευμένους από τον βαρύτονο John Michael Boyer, Βυζαντινό Πρωτοψάλτη της Ελληνικής Ορθόδοξης Μητρόπολης του Σαν Φρανσίσκο, τον ήχο των σαξόφωνων των Jesús Gallardo και Javier Juanals, δύο μελών του σύγχρονου ισπανικού μουσικού σχήματος Klexos, με τη συμμετοχή του διάσημου Γερμανού τεχνικού του ήχου Sebastian Schottke.
Το νέο έργο και η συναυλία του Κιθ Μουρ είναι αφιερωμένα στη μνήμη του Λυκούργου Αγγελόπουλου, του μεγαλύτερου Έλληνα ψάλτη του εικοστού αιώνα.
Keith Moore: Time and Again
Columbia Sounds Concert Series
lumbia Global Center | Παρίσι, 21 Μαΐου 2019
https://music.columbia.edu/columbia-sounds

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Η Οργανωτική επιτροπή του Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Ποίησης & Διηγήματος «Δημήτριος Βικέλας» συγχαίρει τον ποιητή Αντώνη Φωστιέρη για την διεθνή προβολή του έργου του. Ο Αντώνης Φωστιέρης τιμά τον διαγωνισμό μας με την σταθερή συμμετοχή του στην κριτική επιτροπή.

Για την Οργανωτική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος της ΚΕΠΑ Δ. Βέροιας
Η πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Ημαθίας
Ακριβόπουλος Λεωνίδας
Καβαλλάρη Ευγενία 

Σάββατο, 18 Μαΐου 2019

Οι λίστες του Αναγνώστη για τα Λογοτεχνικά Βραβεία 2019

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Κώστας Ακρίβος, Γάλα μαγνησίας, Μεταίχμιο
Μαρία Γαβαλά, Κόκκινος σταυρός, Πόλις
Τάκης Θεοδωρόπουλος, Σελάνα, Μεταίχμιο
Κώστας Κατσουλάρης, Στο στήθος μέσα χάλκινη καρδιά,  Μεταίχμιο
Αμάντα Μιχαλοπούλου, Μπαρόκ, Καστανιώτης
Μιχάλης Μοδινός, Το πλέγμα,  Καστανιώτης
Αλέξης Πανσέληνος, Ελαφρά ελληνικά τραγούδια, Μεταίχμιο
Γιάννης Παπαγιάννης, Ο άνδρας  που γεννήθηκε με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, Διάπλαση
Βασιλική Πέτσα, Το δέντρο της υπομονής, Πόλις
Γιώργος Συμπαρδης, Αδέλφια, Μεταίχμιο


ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΘΕΜΕΛΗ
Τηλέμαχος Κώτσιας, Σινική μελάνη, Πατάκης

ΔΙΗΓΗΜΑ – ΝΟΥΒΕΛΑ
Θεόδωρος Γρηγοριάδης, Γιατί πρόδωσα την πατρίδα μου, Πατάκης
Σταύρος Ζουμπουλάκης, Στ’ αμπέλια, Πόλις
Δήμητρα Κολιάκου, Αλφαβητάρι εντόμων, Πατάκης
Δημήτρης Κανελλόπουλος, Ο θάνατος του Αστρίτη και άλλες ιστορίες, Κίχλη
Αρετή Καράμπελα, Μελανά όπως τα μούρα, Θράκα
Αχιλλέας Κυριακίδης, Το μουσείο των τύψεων, Πατάκης
Αντώνης Νικολής, Το γυμναστήριο, Ποταμός
Γιώργος Σκαμπαρδώνης, Λεωφορείο 19 στάσεις, Πατάκης
Μαρία Στασινοπούλου, Χαμηλή βλάστηση Θάμνοι, πόες και μπονζάι, Κίχλη
Βίκυ Τσελεπίδου, Φιλελλήνων, Νεφέλη


ΠΟΙΗΣΗ
Κατερίνα Αυγέρη, Μονά παπούτσια περιπάτου, Γκοβόστης
Γιώργος Βέλτσος, Λευκή Ελλάδα, Περισπωμένη
Χάρης Βλαβιανός, Αυτοπροσωπογραφία του λευκού, Πατάκης
Ηλίας Γκρης, Σαν άλλος Οιδίποδας, Γκοβόστης
Ιωάννης Ιωαννίδης, Μετά τα αφύσικα. Κέδρος
Κώστας Καναβούρης, Αποθήκη καταλοίπων ηδονής, Μελάνι
Δημήτρης Κοσμόπουλος, Θέριστρον, Κέδρος
Όλγα Παπακώστα, Μεταμορφώ(θ)εις, Πατάκης
Αγγελική Πεχλιβάνη, Πεζή οχούμενη, Κίχλη
Μαρία Τοπάλη, Μαζί τ΄ακούγαμε, Πατάκης

ΔΟΚΙΜΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ  
Πέρσα Αποστολή, Το πικαρικό μυθιστόρημα και η παρουσία του στον ελληνικό 19ο αιώνα: Από τον “Ερμήλο” (1817) ώς την “Πάπισσα Ιωάννα” (1866), Άρτεμις
Αλεξάνδρα Δεληγιώργη, Ο μοντερνιστής κριτικός Νικόλας Κάλας, Αρμός
Θάλεια Ιερωνυμάκη, Η νεοελληνική ωδή έως το 1880: Ιστορική διαμόρφωση και θεωρία του είδους, Σμίλη
Γιάννης Κοκκωνάς, Έγρεο, Φίλα Μάτερ, Προσωποποιήσεις της Ελλάδας στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, ΜΙΕΤ
Γιάννης Ξούριας, Ανεβαίνοντας τον Ελικώνα, Για την ποίηση του γένους την εποχή του νεοελληνικού διαφωτισμού, Gutenberg
Βάλτερ Πούχνερ, Ο Κόμπος και το νήμα: Στα δίχτυα της ιστορικής αναζήτησης: Μελέτες για το θέατρο και τη λογοτεχνία, Ηρόδοτος
Αλεξάνδρα Σαμουήλ,Πάντα αριθμώ διέταξας”: Αναλογία, αριθμολογία και ποίηση, Μελάνι
Νικήτας Σινιόσογλου, Μαύρες διαθήκες: Δοκίμιο για τα όρια της ημερολογιακής γραφής, Κίχλη
Πόλυ Χατζημανωλάκη, “Βωβόν ξύλον”, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Κατάθεση ερευνητικής ανάγνωσης, Εύμαρος
Θόδωρος Χατζηπανταζής, «Ρωμαίικος Συβολισμός»,Διασταύρωση εγχώριας λαϊκής παράδοσης και ευρωπαϊκής πρωτοπορίας στο νεοελληνικό θέατρο ή Θέατρο και εθνική ταυτότητα στην Ελλάδα, ΠΕΚ

ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ
Βικτωρία Γεροντάσιου, Μικρές καταιγίδες, Θράκα
Νάντια Δουλαβέρα, Μεσοτοιχία, Μελάνι
Χρήστος Μαρτίνης, Το ξένο φως, Υποκείμενο
Εύη Μαυρομμάτη, Όχι τα λόγια, Ροές
Έλια Οικονομίδου, Κήπος οριστικά, Περισπωμένη
Άκης Παραφέλας , Παρασημαντική, Θράκα
Χρήστος Σιορίκης, Η πρώτη φορά, Αντίποδες

ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΙ
Σοφία Αλεξανιάν, Η ζωή αύριο, η ζωή χθες, Κέδρος
Ελένη Γιαννάτου, Κύριος Πηνελόπη, Κίχλη
Έλενα Γκιβίση, Ρήγματα, Κέδρος
Νικήτας Παπακώστας, Καληνύχτα καλούδια μου, Δώμα
Μαριαλένα Σεμιτέκολου, Οι Κυριακές, το καλοκαίρι, Ίκαρος
Κώστας Σιαφάκας, Αντανάκλαση, Σμίλη
Νατάσα Σίδερη, Κυρίαρχοι πονηροί λογισμοί, Μωβ Σκίουρος
Ηρώ Σκάρου, Μια χαρά είναι, Γκοβόστης
Αλίκη Στελλάτου, Γάτα στον κήπο, Κίχλη
Ελένη Στελλάτου, Το κόκκινο και το άσπρο, Πόλις

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019

Ποίηση, Καίτη Καγκαράκη

ΣΤΗ ΜΑΝΑΤη ‘’βλέπω’’ να κατεβαίνει από ψηλά

σαν αρχάγγελος λευτεριάς

και η ψυχή μου ανταριάζει.

Θεέ μου, σ’ ευχαριστώ !

Μ’ έλουσες με το φως της

και η καρδιά μου σκιρτάει , γελάει ,

σα να θέλει να πλανηθεί

στα περιβόλια της ζωής μου.

Ρυάκια την πότισαν οι συμβουλές της ,

κάμποι ολάνθιστοι , οι παροτρύνσεις της…..

Τη ‘’βλέπω’’ να κατεβαίνει

κι απλώνω το χέρι να την αγγίξω.

Θα ήταν θαύμα , όνειρο , παραμύθι ,

σαν αυτό μου με νανούριζε .

Θα ήταν του Ουρανού της δώρο ,

απ’ την ευχή της βγαλμένο….

Που είσαι Μαμά ; Γιατί δεν Ήλθες ;…ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΑΤΡΙΣΑνάμεσα στο ασήμαντο και στο μέγα

ταξιδεύοντας ,

-ψηλαφίζοντας το άπειρο στη δροσοστάλα του-

πατρίδα έψαχνα, να στήσω θεμέλια.

Τριάκοντα αργύρια μου ζήτησαν

για ν’ αποκτήσω δικαίωμα !...

Στου ξάστερου τη λάμψη ,

τ’ αλλόκοτα πνεύματα

έφεραν αντίκρυ στην έννοια μου , σαν αστραπή ,

την Ελπίδα.

Μα ξέφυγαν οι δρόμοι μου

κι’ αφώτιστη έμεινα πίσω από τα σύννεφα.

Τ’ αγαθά μου σκόρπισαν στον άνεμο.

Η μοίρα έγινε κακιά

κι όταν είδε τον φόβο στα μάτια μου,

με πλήγωσε περισσότερο…

Στην κορυφή του κόσμου ανέβα

να φρουρήσεις τ’ όνειρο , άκουσα,

μην ξεθυμάνει και χαθεί.

Με το νου σου πολέμα

και θα καταλάβεις τα παντοτινά…

Τότε , κέντησαν την ψυχή μου

με χάλκινα δόρατα και οι σκέψεις

καυτές έγιναν σαν την άμμο .

Ανάμεσα στα μάτια ,

άφησε  η μνήμη μου το φως της

και τα χείλη μου τα χάραξε ο πόνος.

Έτσι , ποτέ δεν έμαθα

τι κατεύθυνση θα έπαιρνε το όνειρο .(Ωμέγα, Ίαμβος, 2019)ΚΡΑΤΗΣΕ ΜΕ ΑΓΚΑΛΙΑΑπόψε , κάθισε κοντά μου.

Κράτησέ με αγκαλιά . ..

Κράτησέ με…

Έξω φυσάει και βρέχει .

Θέλω να με ζεσταίνει η ανάσα σου .

Όπως η φλόγα στο τζάκι , να με κάψει .

Η αγάπη μοναδική να γίνει ,

κυκλωμένη απ’ του ιδρώτα μας τη  μοσχοβολιά .

Κράτησέ με .

Σου έχω φυλάξει τυλιγμένες σε ροδοπέταλα ,

τις ερμηνείες των ονείρων μου…

Ψιθύρισέ μου πάλι , σαν υπόκρουση ,

του τραγουδιού μας τη μουσική .

Έλα στις νότες του να λικνιστούμε ,

τη μοίρα στα κορμιά μας , χαράζοντας .

Ύστερα , να κοιμηθούμε μαζί ,

με γεύση ρόδινης αυγής και μενεξέ

 στο στεφάνι των φιλιών μας

και την πεθυμιά του έρωτα ,

στα σεντόνια μας να ξεκουράζεται !

Κράτησέ με αγκαλιά … 

(Της  αγάπης, 2015)


Σύντομο βιογραφικό, Καγκαράκη Καίτη: Γεννήθηκε στην Καλαμάτα. Σπούδασε Νομική Αθηνών και Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Παντείου Πανεπιστημίου. Είναι ποιήτρια, ζωγράφος, έχει ασχοληθεί με τη μακέτα σχεδίου κεντήματος στη ΧΑΝ Αθηνών. Είναι παντρεμένη, έχει μια κόρη και δύο εγγόνια. Κάθε χρόνο συμμέτεχει στο  Παγκόσμιο φιλοσοφικό συνέδριο που γίνεται στην Αθήνα.Έργα της έχουν δημοσιευτεί σε λογοτεχνικά περιοδικά και έχει βραβευτεί αλλεπάλληλες φορές για το έργο της. Έχει εκδώσει 9 βιβλία: 
Σπασμένος καθρέφτης, Ποίηση, 2005
Εν Μεσσήνη, Ποίηση, 2006
Η σιωπή των αντίλαλων, Βιωματικό πεζό, Ίαμβος, 2008
 Δρόμοι που πέταξαν, ποίηση, Ίαμβος, 2009
Πάψε να μου λες πως είμαι όμορφη διήγημα, Ίαμβος 2010, 
Της αγάπης, ποίηση, Ίαμβος, 2015
Εδέμ και  Ορίζοντες ποίησης, 2 ξενόγλωσσα βιβλία ποιημάτων σε εννέα γλώσσες ,  2016 
Ωμέγα, Ίαμβος, 2019