Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

1ος Διαγωνισμός Πρεσπαπιέ - Περιοδικού Καλλιτεχνείου

Διάρκεια αποστολής έργων: Πέμπτη 10 Δεκέμβρη 2015 - Δευτέρα 29 Φλεβάρη 2016

Ημέρα ανακοίνωσης διακριθέντων: Δευτέρα 07 Μάρτη 2016

Ημέρα βράβευσης διακριθέντων: Παρασκευή 25 Μάρτη 2016, στο πλαίσιο μιας "εορταστικής βραδιάς" για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης (21.03)

Το Περιοδικό Πρεσπαπιέ σε μία κίνηση ορισμού της ταυτότητάς του & του φάσματος της θεματολογίας και των δράσεών του προκηρύσσει τον 1ο Διαγωνισμό του, ο οποίος δεν αρνείται να ταυτιστεί με τον άλλοτε Διαδικτυακό Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Καλλιτεχνείου Αχαρνών (έτη πραγματοποίησης: 2012 & 2013).

Σε μια προσπάθεια ταυτοποίησης των λογοτεχνικών αυτουργών & των λέξεων-αποτυπωμάτων [προ(σ)]καλούμε ανθρώπους να εκφραστούν μέσω των λέξεων, των ήχων που αυτοί δημιουργούν και του κόσμου όπως αυτός καταγράφεται, αποτυπώνεται και κατασκευάζεται μέσα από τον λόγο.

Ένα γεγονός χωρίς συγκεκριμένη ερώτηση σε συγκεκριμένο ιδεολογικό πλαίσιο είναι απλώς ένα συμβάν. Ένα σχεδόν αδιάφορο συμβάν θα μπορούσαμε να προσθέσουμε. Μιλήστε. Εκφραστείτε. Τώρα.

Θέμα: "Το Άλλο Αιγαίο" Το "Αιγαίο" παρηχητικά επεκτείνει το "Εγώ", τη ταυτότητά μας. Το "Αιγαίο" αποτελεί τη μήτρα της Ιστορίας Μας, οργανισμών έμβιων από τότε που αποτελούσε τμήμα της Παγγαίας ή καν δεν είχε αναδυθεί μέχρι και τώρα. Το "Αιγαίο" αποτέλεσε το φωτεινό κομμάτι των κοινωνικών αναπαραστάσεων της Ελλάδας, των μνημών μας, των ερώτων μας, εξυμνήθηκε από τους ποιητές. Από τώρα και στο εξής, όμως, ο λόγος δεν πρέπει να παραγνωρίζει το "Άλλο Αιγαίο", τόσο "άλλο" όσο και τόσο "ίδιο" σχεδόν συνώνυμο με το "Αιγαίο" του φωτός. Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το Αιγαίο των νεκρών, του υγρού νεκροταφείου, της διόδου ή και του αδιεξόδου.

Ο Λόγος δεν πρέπει να παραγνωρίζει το γεγονός. Δεν αναζητούμε τον λόγο (αιτία), αλλά τον λόγο (έκφραση), που αναδεικνύει το γεγονός, προβληματίζει και ανοίγει διάλογο. Δεν είναι λύση η τέχνη, αλλά είναι η ερώτηση. Και καλούμαστε σε αυτή την ερώτηση να απαντήσουμε.

Δεν ξεπετάμε το σοβαρό θέμα, αλλά το θέτουμε στο επίκεντρο του δημόσιου λόγου, όπως η τέχνη απαιτείται να είναι. Στο επίκεντρο της καθημερινότητας, όπως η τέχνη πρέπει να είναι.

Τα έργα πρέπει να είναι "Ποιητικές Εικόνες", "Ποιητικά Καρτ-Ποστάλ", κάτι σαν τις ποιητικές εικόνες που ξεδιπλώνονται στο θέατρο του παραλόγου ή το ποιητικό θέατρο ή την ποίηση των ανθρώπων που μίλησαν για πράγματα και μέσα από τα λόγια τους γνωρίσαμε τα πράγματα αυτά κάτω από πλέριο φως.

Τι σημαίνουν όλα αυτά: γίνονται δεκτά έργα

- ποίηση (140 χαρακτήρων μέχρι και μίας σελίδας σε πεζή μορφή)

- θέατρο (από σεναριακής μορφής δομή / σκηνοθετικές οδηγίες στησίματος μέχρι και 20 σελίδες "καθαρό διαλογικό κείμενο")

- δοκίμιο (2-10 σελίδες)

- διήγημα (2-10 σελίδες)

*Τα έργα θα πρέπει να αποτελούν από μόνα τους ύμνο στις βασικές ανθρώπινες αξίες της ελευθερίας του λόγου και της έκφρασης & της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

*Τα έργα θα πρέπει να είναι γραμμένα σε γραμματοσειρά Times New Roman 12 στιγμών και διάστιχο 1.

*Η μορφή των αρχείων που θα γίνονται δεκτά είναι σε .doc αποκλειστικά.

*Δεν επιτρέπονται αποστολές εικόνων.

*Αποστολή έργων στο presspapiermag@gmail.com

5ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός


Η Πνευματική Συντροφιά Λεμεσού προκηρύσσει τον 5ον Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό

ΠNEYMATIKH ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Η Πνευματική Συντροφιά Λεμεσού προκηρύσσει τον 5ον Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό στις κατηγορίες:
Α) ΠΟΙΗΣΗ
Ποίηση στην κοινή νεοελληνική
Ποίηση σε κυπριακή διάλεκτο
Ποίηση για μαθητές/τριες γυμνασίων, λυκείων και τεχνικών σχολών

Β) ΔΙΗΓΗΜΑ
Όροι Διαγωνισμού:
Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο για όλες τις κατηγορίες.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μ’ ένα έργο σε όποια ή όποιες κατηγορίες επιθυμεί.
Όσον αφορά την κατηγορία της Ποίησης, το έργο να αποτελείται από 8 μέχρι 32 στίχους, να μην έχει δημοσιευθεί ή να έχει βραβευθεί σε οποιαδήποτε διαγωνισμό.
Όσον αφορά την κατηγορία του Διηγήματος, το έργο να μην υπερβαίνει τις 2000 λέξεις, και να μην έχει δημοσιευθεί ή να έχει βραβευθεί σε οποιαδήποτε διαγωνισμό.
Η υποβολή των έργων να γίνεται σε τρία (3) αντίγραφα, στα οποία να αναγράφεται μόνο το ψευδώνυμο του διαγωνιζόμενου.
Σε εσώκλειστο φάκελο να δίνονται τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τίτλος έργου και ψευδώνυμο). Στο εξωτερικό μέρος του εσώκλειστου φακέλου θα αναγράφεται απαραίτητα το ψευδώνυμο.
Η καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των έργων είναι η 15η Φεβρουαρίου 2016.
Τα έργα πρέπει να σταλούν ταχυδρομικώς, με απλή επιστολή και όχι συστημένη, στη διεύθυνση ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ Τ.Θ. 50807 , 3610 ΛΕΜΕΣΟΣ με ένδειξη αντίστοιχη προς το είδος στο οποίο συμμετέχουν, π.χ. «Για το Διαγωνισμό Ποίησης» ή «Για το Διαγωνισμό Διηγήματος».
Τα έργα θα αξιολογούνται από τριμελή κριτική επιτροπή και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στον τύπο και στο διαδίκτυο στα τέλη Μαρτίου. Οι βραβευθέντες θα ειδοποιηθούν και τηλεφωνικώς.
Η τελετή βράβευσης των έργων θα γίνει στα μέσα Μαΐου. Θα βραβευθούν τρία έργα σε κάθε κατηγορία. Επιπρόσθετα θα απονεμηθεί έπαινος σε τρία έργα από κάθε κατηγορία.
Τα μη βραβευθέντα έργα δεν επιστρέφονται, ούτε υποχρεούται η Πνευματική Συντροφιά να κοινοποιήσει τη βαθμολογία τους. Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού όλα τα μη βραβευθέντα έργα καταστρέφονται.
Έργα τα οποία δεν πληρούν τους όρους θα απορρίπτονται.
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό δηλώνει αυτόματα και την αποδοχή των όρων του.
Σημείωση: Θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε όλα τα βραβευθέντα έργα να συμπεριληφθούν σε συγκεντρωτικό τόμο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στους:

Κυριακό Μπαρρή (πρόεδρο Πνευματικής Συντροφιάς), τηλ. 0035799633227

Πανίκο Παναγή (αντιπρόεδρο Πνευματικής Συντροφιάς), τηλ. 0035799411833

Κυριάκος Μπαρρής Μαρία Κυπριανού-Λεοντή

Πρόεδρος Γραμματέας

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΥ 2015-16 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 12-13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ


Το ένα και μοναδικό φεστιβάλ στην Ελλάδα για την λογοτεχνία του φανταστικού, η εκδήλωση που έγινε θεσμός από την αγάπη του κόσμου, έρχεται με δεκάδες συγγραφείς και βιβλία, για ακόμα μια φορά, για να σας ταξιδέψει στα σαγηνευτικά μονοπάτια της λογοτεχνίας!
Οι Εκδηλώσεις Όψεις του Φανταστικού στην Αθήνα θα γίνουν το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου και την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου στο Bullet Café Club (πρώην Bat City - Λεωφόρος Αλεξάνδρας 11)! 
Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου και της φαντασίας στην Αθήνα! Ελάτε να γνωρίσετε τα βιβλία μας και τους συγγραφείς μας! Θα είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση... που έχει γίνει στην Ελλάδα με συμμετοχή δεκάδων συγγραφέων που θα σας περιμένουν με τα βιβλία τους! Σας περιμένουμε όλους!
Εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές, βοηθάνε τους συγγραφείς με έργα και πράξεις! Ελάτε και εσείς στην μεγάλη παρέα μας!
Περισσότερα για το πρόγραμμα:

Πρόσκληση στην παρουσίαση ποιητικής συλλογής της Άννας ΜετσάνηΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σας προσκαλούμε στην παρουσίαση της πρώτης ποιητικής συλλογής της Μετσάνη Άννας με τίτλο: "Φανταζόμαστε με τα χέρια".
Η παρουσίαση θα γίνει στα πλαίσια των διήμερων εκδηλώσεων "Όψεις του φανταστικού.Ένα βιβλίο που εξυμνεί την ποίηση και σημείο αναφοράς για τους λάτρεις του είδους .Κυκλοφορεί από τις Συμπαντικές Διαδρομές. Για το έργο της ποιήτριας θα μιλήσουν οι κυρίες: Ζωή Φλώρου φιλόλογος και Χρύσα Βελησσαρίου εκπαιδευτικός - ποιήτρια.
Σας περιμένουμε όλους. 
Τόπος: Αθήνα: λεωφόρος Αλεξάνδρας 11, Bullet club στις 7.30 μ.μ.

Πληροφορίες :

 Εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές 
 universe-pathways.blogspot.com
Kατηγορία: Ποίηση

Παράθεση Ποιήματων από το οπισθόφυλλο:

1.
Η νύχτα έρπει
σαν σαύρα.
Το Όνομα όμορφης κόρης
στο αυτί του θανάτου
πάει να ψιθυρίσει...
Μαύρο πουλί
στο παρτέρι μου στέκει
τρεις φορές
τα μάτια της κοιτά και φεύγει...
Όνειρο να 'ναι;
Μα τούτο μου καρφώνει
μαχαίρι στο μυαλό
βίαια με ξυπνά.
Γέρνουν οι μεταξένιες,
μαύρες μπούκλες της
στο στέρνο μου.


2.
Με το που νυχτώνει,
ξεκινώ να ζητώ συγχώρεση.
Συυγχωρήστε με! Συγχωρήστε με!
Μόνο εγώ κάνω λάθη; Ε, μόνο εγώ;
Και ποιος δεν έχει ρίξει
ένα σιχτρίρισμα;
Ακόμη και η Μάνα στο παιδί.
Και ποιο παιδί
δεν το ανταπέδωσε κάποια στιγμή;
Ποιος δεν έχει διαολοστείλει
τον εαυτό του; Ε, ποιος;
Αν δεν είχα αυτήν την ασθένεια
της υπερευαισθησίας
του υπερ-εκνευρισμού
και του μονίμως αδικημένου,
ίσως να ήμουν σε μια γαλήνη
με την νύχτα.
Συγχωρήστε με! Συγχωρήστε με!
Η εκτίναξη αυτών των
συναισθημάτων
είναι από την υπερευαισθησία
που μου προκαλεί το σκοτάδι.

Λίγα λόγια για το βιβλίο 

Η ποίηση είναι ο λόγος της ψυχής όπου οι λέξεις δεν έχουν τα πρέπει και τα όχι. Εκφράζεται έτσι ώστε να απαλύνει τα βάρη της ενάντια σε κάθε κίνδυνο ισοπέδωσης και αλλοτρίωσης.
Δεν υπάρχει θλιμμένη και χαρούμενη ποίηση. Όταν η θλίψη μας εκφράζεται, η ψυχή ανεβαίνει ένα σκαλοπάτι για τη γαλήνη. Το λευκό και το μαύρο είναι δύο αγαπημένα αδέρφια που η ψυχή μας δεν τα αποχωρίζεται ποτέ, απλά κάποιες φορές μέσα στη ζωή μας, ζούμε μακριά τους… 

                                                    Λίγα λόγια για την συγγραφέα:

Η Άννα Μετσάνη γεννήθηκε στα Τίρανα. Αποφοίτησε ως διακοσμήτρια εσωτερικού χώρου και βοηθός φυσικοθεραπευτή. Έχει βραβευτεί για την ποίησή της από το EUARCE - EUROPEAN ART CENTER, The Russian and East European Studies program of Pittsburgh, από τον Διεθνή Πολιτιστικό Οργανισμό "Το Καφενείο των ιδεών" (με τη συνεργασία του Ομίλου UNESCO) και από τις εκδόσεις Η Προφήτισσα. Έχει διακριθεί και σε άλλους διαγωνισμούς ποίησης.


Και μην ξεχνάτε : Σας περιμένουμε όλους στις "ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΥ" , το μεγαλύτερο φεστιβάλ στην Ελλάδα για τους λάτρεις της φανταστικής λογοτεχνίας που θα πραγματοποιηθεί στις 12- 13 Δεκέμβρη και περιοχή Αθήνα (Βullet 'Cafe Club' Λεωφόρος Αλεξάνδρας 11) με Είσοδο ΕΛΕΥΘΕΡΗ !

Ποίηση Γιώργου Αλεξανδρή                  
 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
 
 
Άδειασαν οι μέρες από απαντοχές και βλέψεις
γίναν τα όνειρα ενοχές και μοναξιά η ευθύνη,
δάχτυλο τεντωμένο η σιωπή και αποποίηση η οργή
αφού τα στερνά, τ’ ανέσπερα, τα θορυβώδη χρόνια,
αθησαύριστα σπαταλήθηκαν σε ομόφρονες συνάξεις.
 
Χάθηκε κι αυτή  η περισυλλογή στην απορία,
τ’ ανάκρουσμα τ’ ασύμβατου στην άγνοια σβήνει
και γίνεται τ’ ανάθεμα μακριά πομπή και λιτανεία
αφού η απόσταση της ομήγυρης του στοχασμού
είναι μικρή από τ’ αλόγιαστο, τ’ανώνυμο  το πλήθος .
 
Μα αυτός, αρνητής του συμβιβασμού και της υποταγής,
βγήκε αναδρομάρης στης ιστορίας τις μαρτυρίες,
στάθηκε σύνδικος στης συνείδησης τις οχλήσεις
κι αναμετρήθηκε με μια ξέσκεπη καθημερινότητα
ρημαγμένη στη μεθόδευση και τη συναλλαγή.
 
Για το χθες, που επικαλούνται ευσχήμονες άρπαγες ταγοί,
για το σήμερα που λεηλατείται στη δοξασία και την εμμονή ,
για το αύριο που καραδοκείται από σωτήρες και αυθεντίες,
δυο ώμοι την καθημερινότητα  ελαφρότερη ν’ αντέχουν
στην αλήθεια, την ανθρωπιά και την προοπτική.
 
 
                                                        10-12-15
Αλεξανδρής Γεώργιος

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

‘Ποτέ την Κυριακή’! κάλεσμα δημιουργικής γραφής με θέμα την κυριακάτικη αργία


‘Ποτέ την Κυριακή’!

κάλεσμα δημιουργικής γραφής με θέμα την κυριακάτικη αργία

Σήμερα είναι Κυριακή

Για πρώτη φορά με άφησαν σήμερα και βγήκα στη λιακάδα

Δε μου ‘τυχε ποτέ σε όλη τη ζωή μου

Να μείνω έτσι ακίνητος κοιτάζοντας ψηλά τον ουρανό

Ναζίμ Χικμέτ, “Κυριακή”, 1947

Το τελευταίο διάστημα, το δικαίωμα στην κυριακάτικη αργία είναι ένα από τα εργασιακά - ανθρώπινα δικαιώματα που κινδυνεύουν και πάλι να χαθούν ως αποτέλεσμα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που προωθούνται σε παγκόσμιο επίπεδο με αφορμή την οικονομική κρίση. Στην Ελλάδα οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στους κλάδους του εμπορίου και των αλληλέγγυων συλλογικοτήτων κατάφεραν να ανασταλεί προσωρινά η ρύθμιση για το άνοιγμα των καταστημάτων και τις 52 Κυριακές και να περιορισθεί σε 8 ανοιχτές Κυριακές το χρόνο, όμως ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι την πλήρη νομοθετική κατοχύρωση του δικαιώματος της κυριακάτικης αργίας.

Στo πλαίσιo αυτό και με την πεποίθηση ότι ένας τέτοιος αγώνας μπορεί και οφείλει να πάρει ποικίλες μορφές δράσης, η Ομάδα Δημιουργικής Γραφής του Κοινωνικού Κέντρου/ Στεκιού Μεταναστών Θεσσαλονίκης και το Δίκτυο Ανέργων και Επισφαλώς Εργαζομένων συνδιοργανώνουν δράση δημιουργικής γραφής με στόχο την προάσπιση της κυριακάτικης αργίας.

Απευθύνουμε, λοιπόν, κάλεσμα για κείμενα: διηγήματα, ποιήματα ή μονόπρακτα θεατρικά, πρωτότυπα ή δημοσιευμένα, με θέμα την Κυριακή και την κυριακάτικη αργία.

Η Κυριακή έχει αποτελέσει αντικείμενο και φόντο αφήγησης σε πλήθος λογοτεχνικών έργων στο παρελθόν. Μέσα από την παρούσα δράση ελπίζουμε να αναδείξουμε σύγχρονα λογοτεχνικά κείμενα γραμμένα από τα κάτω, γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.

Τα κείμενα που θα συλλεχθούν θα δημοσιευθούν αρχικά σε μπλογκ στο διαδίκτυο και θα αξιοποιηθούν ευρύτερα για την ανάδειξη του προβληματισμού και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από το ζήτημα της κυριακάτικης αργίας. Υπάρχει, επίσης, η πρόθεση για την έκδοση βιβλίου με επιλεγμένα κείμενα με στόχο πάντοτε την ενίσχυση του αγώνα για την πρόασπιση της κυριακάτικης αργίας και του ελεύθερου χρόνου μας.

ιστορικό πλαίσιο
Τι είναι, όμως, η κυριακάτικη αργία; Δώρο των θεών ή προϊόν της ανθρώπινης ιστορίας; Η Κυριακή αποτελούσε ημέρα ανάπαυσης από την εργασία ήδη στην φεουδαρχική εποχή, όντας στενά συνδεδεμένη με την πρακτική της θρησκείας και τον κοινωνικό έλεγχο που ασκούνταν μέσω αυτής – και ας μην ξεχνάμε ότι δίπλα στη χριστιανική Κυριακή έχουμε το εβραϊκό Σάββατο και την μουσουλμανική Παρασκευή. Κατά τη μετάβαση στην καπιταλιστική οργάνωση της εργασίας η αργία της «ιερής» ημέρας της εβδομάδας γρήγορα εξέλειψε και έπρεπε να διεκδικηθεί εκ νέου για να θεσμοθετηθεί τελικά ως βασικό δικαίωμα του κόσμου της εργασίας κατά το πέρασμα στον 20ο αιώνα. Λίγες δεκαετίες αργότερα ο θεσμός της κυριακάτικης αργίας αποτέλεσε αντικείμενο κριτικής στο πλαίσιο το ευρύτερου προβληματισμού που ανέδειξαν τα ριζοσπαστικά κινήματα για την εργασία και την αλλοτριωμένη σχέση των εργαζομένων με τον χρόνο.

Στην Ελλάδα η κυριακάτικη αργία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις πρώτες εργατικές διεκδικήσεις του 1893, μόλις 7 χρόνια μετά τα αιματοβαμμένα γεγονότα στο Σικάγο και τη θέσπιση της εργατικής Πρωτομαγιάς. Τη χρονιά εκείνη, 2000 εργαζόμενοι ξεχύθηκαν για πρώτη φορά στους αθηναϊκούς δρόμους διεκδικώντας μεταξύ άλλων: “Την Κυριακήν να κλείωσι τα καταστήματα, καθ' όλην την ημέραν, και οι πολίται ν' αναπαύωνται.” Η κυριακάτικη αργία νομοθετήθηκε τελικά στις 2 Γενάρη του 1910 ως ημέρα ξεκούρασης και θεμελιακό εργατικό δικαίωμα. Έναν αιώνα αργότερα, το θέμα επανέρχεται, επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε.

πολιτικές εξελίξεις για την κυριακάτικη αργία

Η 1η Νοέμβρη ήταν η 5η Κυριακή με ανοιχτά εμπορικά καταστήματα για το 2015, καθώς ο νόμος 4177/2013 για τις «8 Κυριακές» παραμένει εν ισχύ, παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης για την κατάργησή του. Ταυτόχρονα τα προαπαιτούμενα του 3ου μνημονίου προβλέπουν την εφαρμογή της διαβόητης εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ για πλήρη απελευθέρωση της λειτουργίας των καταστημάτων όλες τις 52 Κυριακές του χρόνου.

Η λειτουργία των καταστημάτων και τις Κυριακές αποτελεί ένα μέτρο καταστροφικό για εργαζόμενους και μικροκαταστηματάρχες, καθώς επιταχύνει τα λουκέτα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανακατανέμει τον τζίρο σε όφελος των μεγάλων αλυσίδων, των malls και των εκπτωτικών χωριών και δημιουργεί συνθήκες κυριαρχίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Ο αντεργατικός αυτός νόμος συμβάλλει άμεσα στη διάλυση των μισθών, των ωραρίων, των εργασιακών σχέσεων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο εμπόριο, οι οποίοι και οι οποίες καλούνται να εργαστούν επιπλέον και τις Κυριακές, εξουθενωμένοι/ες και πολλές φορές απλήρωτοι/ες.

Από την πλευρά των εργαζομένων είναι δεδομένο ότι τίποτε δεν πρόκειται να χαριστεί ή να κερδηθεί μέσω κάποιου σωτήρα, ενώ είναι σαφές ότι η λειτουργία των καταστημάτων στο εμπόριο τις Κυριακές μπορεί να γίνει το πρώτο βήμα για τη συνολική κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας σε κάθε κλάδο.
όροι συμμετοχής
Δίνονται δεκτά πεζά, ποιήματα και μονόπρακτα θεατρικά κείμενα.
Ο αριθμός των λέξεων του κάθε κειμένου δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 800.
Τα κείμενα αποστέλλονται στο email pote.kuriaki@gmail.com - σε μορφή εγγράφου (π.χ. Word), γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 12.
Κείμενα μπορεί να αποστείλει όποιος/α επιθυμεί χωρίς περιορισμούς ηλικίας.
Τα κείμενα μπορεί να είναι γραμμένα στα ελληνικά ή σε οποιαδήποτε άλλη σύγχρονη γλώσσα (οι ομάδες θα μεριμνήσουν για την αξιολόγηση των κειμένων στις διάφορες γλώσσες).
Η αξιολόγηση και επιλογή των κειμένων θα γίνουν από την Ομάδα Δημιουργικής Γραφής του Κοινωνικού Κέντρου/Στεκιού Μεταναστών Θες/νίκης και το Δίκτυο Ανέργων και Επισφαλώς Εργαζομένων.
Κείμενα με ρατσιστικό, σεξιστικό, ομοφοβικό ή τρανσφοβικό περιεχόμενο και γενικότερα κείμενα που προσβάλουν την αξιοπρέπεια ανθρώπων και ζώων δε θα δημοσιευθούν.
Οι συγγραφείς παραχωρούν τα πνευματικά δικαιώματα του κειμένου τους για τις ανάγκες του παρόντος εγχειρήματος, διατηρούν όμως το δικαίωμα να δημοσιεύσουν και να αξιοποιήσουν το κείμενό τους όπως αλλιώς επιθυμούν.
Διευκρινίζουμε ότι τα συλλεχθέντα κείμενα σε καμία περίπτωση δε θα γίνουν αντικείμενο κερδοσκοπίας από τις ομάδες μας.
Αν και θεωρούμε αντι-δημιουργικό να δουλεύουμε μέσα σε πιεστικά πλαίσια με προθεσμίες, για πρακτικούς λόγους προτείνουμε ως προθεσμία για τη συλλογή των κειμένων την Κυριακή 31 Γενάρη 2016.
περισσότερες πληροφορίες:
ομάδα δημιουργικής γραφής – κοινωνικό κέντρο/ στέκι μεταναστών θεσ/νίκης


δίκτυο ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων θεσ/νίκης


Ποίηση Βασιλικής Δραγούνη

ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ

Αν ο κόσμος κάποιου είναι 
ό,τι τα μάτια του μπορούν να δουν
τότε ο δικός μου βρίσκεται 
μέσα στον κύκλο του χεριού μου.

Αυτός ο χώρος ο κλειστός  
περιέχει όσα χρειάζομαι - 
ένα και μόνο κάστρο ριζωμένο
μέσα σε πέτρινους τοίχους.

Τούβλο με τούβλο έχτισα 
τα τείχη της απόστασης
έκαψα κάθε γέφυρα 
που κάποτε ήταν από ασήμι και χρυσό.

Το άδειο φεγγάρι κρύβει συνωμοτικά 
το αγκαθωτό γρασίδι
και μια τάφρος της σιωπής 
αναχαιτίζει τη σκοτεινή πολιορκία.

Σ΄ αυτό το κάστρο του ενός 
κοιμάται η δική μου γαλήνη.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΝ

Έψαχνα να βρω ένα κάστρο, σε ειδυλλιακό τοπίο
που με χρυσές ονείρου ανταύγειες
φώτιζε τον ουρανό όλες τις ημέρες
που ταξίδευα, γυρεύοντάς το.

Στη συνέχεια, χάθηκα στο δάσος 
πιο βαθύ και δύσβατο απ' ότι φαίνονταν πως είναι
φτιαγμένο από χαμένες κατευθύνσεις, στεναγμούς και θρήνους
αλλά και πάλι, μπόρεσα να βρω το δρόμο.

Κι ύστερα, αυτή η μπλε έρημος -νυχτερινή απόδραση
αέρινων χλωμών φιγούρων
πραγματικών σαν όνειρα, δείχνοντας και
κυματίζοντας τα παγωμένα πέπλα τους.

Και τώρα, πλησιάζω
στου κάστρου τα λάβαρα και τα διακριτικά 
αν και, από κοντά, μπορώ να πω
πως φαίνονται πολύ παλιά, και μερικά έχουν πέσει.

Μα δεν πειράζει, νομίζω ότι βλέπω
έναν πυργίσκο πέρα μακριά, και έναν ψηλό
λευκό τοίχο, και μια σημαία 
με θυρεό, και μια πύλη για να ανέβω.

ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ

Ανέβηκα σε ένα βουνό τη θέα από ψηλά να δω
Μαγεύτηκα από τα θαυμαστό τοπίο στην αρχή
Με το κεφάλι μου στα σύννεφα, όλα έμοιαζαν τόσο μικρά
Όμορφα αισθανόμουν μακριά από την οχλοβοή.

Να με φωνάξουν προσπαθούσαν μα δεν άκουγα
Ένιωθα ασφαλής εκεί, τίποτα δε φοβόμουν
Κάποιοι με ακολούθησαν για να με κατεβάσουν
Μα όσο αυτοί πλησίαζαν, τόσο αποτραβιόμουν.

Έτσι έχτισα το κάστρο μου ψηλά, στου βουνού την πλαγιά
Ήξερα πώς να κρύβομαι, να με δει κανείς δεν μπορούσε
Περιέβαλα τον εαυτό μου με όλα τα σημαντικά
Τίποτα στον κόσμο άλλο δεν με ευχαριστούσε.

 Ένιωθα ευτυχία εκστατική που είχα βρει 
Ζωή πολύ καλύτερη εκεί, παρά στη γη
Όμως μια μέρα ένας σεισμός συγκλόνισε το κάστρο μου
Και άρχισα να αισθάνομαι τη γη να με καλεί.


Το κάστρο μου κατέρρευσε και έπεσε στην άβυσσο
Τότε ξαναθυμήθηκα την άλλη μου ζωή
Κι ανοίγοντας τα μάτια μου βρέθηκα στον Παράδεισο
Σαν είδα αυτούς που αγαπώ, που ήταν για μένα εκεί.

Πρώτη Δημοσίευση: 100 Χρόνια Ελεύθερης Θεσσαλονίκης - επετειακή ποιητική ανθολογία, εκδόσεις iWrite, Θεσσαλονίκη, Α΄ Έκδοση: Απρίλιος 2013

Βασιλική Δραγούνη

Η Βασιλική Δραγούνη γεννήθηκε στην Αθήνα. Έχει σπουδάσει Αγγλική Φιλολογία στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ευρωπαϊκή Συγκριτική Λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης (Βέλγιο) και έχει μεταπτυχιακό στον τομέα των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ποιήματα και διηγήματά της έχουν βραβευθεί σε Πανελλήνιους και Διεθνείς λογοτεχνικούς διαγωνισμούς και έχουν εκδοθεί σε συλλογικά έργα και σε λογοτεχνικά περιοδικά. Ποιήματα και κείμενά της έχουν επίσης δημοσιευτεί στο διαδίκτυο σε λογοτεχνικές ιστοσελίδες, καθώς και σε ψηφιακά λογοτεχνικά περιοδικά.