Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

Πέμπτος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης (21η Μαρτίου), η Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Παιδείας και Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης και η Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη προκηρύσσουν τον 5ο Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης, με τίτλο «Οι μαθητές γράφουν ποίηση».
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι μαθητές Γυμνασίων, Λυκείων και ΕΠΑΛ, από τα σχολεία του Νομού Θεσσαλονίκης.
Το θέμα είναι ελεύθερο, ενώ κάθε μαθητής δικαιούται να λάβει μέρος με ένα ποίημα. Η καταληκτική ημερομηνία αποστολής των ποιημάτων είναι η 31η Μαΐου του 2012.
Οι μαθητές που θα διακριθούν θα λάβουν Βραβεία, Επαίνους ή Διακρίσεις. Επίσης, σε όλους τους μαθητές που θα πάρουν μέρος στον διαγωνισμό, θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα ποιήματά τους, με τους εξής τρόπους:
Ταχυδρομικά στην Διεύθυνση: Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης
«Για τον διαγωνισμό ποίησης», Εθνικής Αμύνης 27,Τ.Κ. 54621 Θεσσαλονίκη.
Με fax: Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης «Για τον διαγωνισμό ποίησης»
fax: 2310221066
Με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: c.koutrolikou@thessaloniki.gr
Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης «Για τον διαγωνισμό ποίησης»
Απαραίτητα θεωρούνται τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως: ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τάξη και σχολείο.
Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Χ. Κουτρολίκου στο τηλέφωνο: 2310374807.
Επιμέλεια: Δήμητρα Μπιλάλη

Δεν υπάρχουν σχόλια: