Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012

8ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Διηγήματος και Ποίησης Εφήβων και Ενηλίκων (με ελεύθερο θέμα) Λογοτεχνική – Συγγραφική ομάδα «Ιδεόπνοον» Περιοδικά: Πνοές Λόγου & Τέχνης


8ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Διηγήματος και Ποίησης
Εφήβων και Ενηλίκων

(με ελεύθερο θέμα)

Λογοτεχνική – Συγγραφική ομάδα «Ιδεόπνοον»

Περιοδικά: Πνοές Λόγου & Τέχνης και iamvosart


Ό     Αποστολή κειμένων, για το μεν διήγημα όριο έως τρεις σελίδες, για τη δε ποίηση όριο έως τριάντα               στίχους με ψευδώνυμο, σε πέντε αντίτυπα με απλή ταχυδρομική επιστολή (συστημένα θα απο              κλείονται).  • Έξω από το φάκελο να ορίζεται η κατηγορία (διήγημα ή ποίηση).  • Τα πλήρη στοιχεία των         των ενδιαφερομένων να εσωκλείονται απαραίτητα σε δεύτερο φάκελο (κλειστό) έξω από τον οποίο  θα        αναγράφεται το ψευδώνυμο. •      Τα κείμενα πρέπει να είναι ανέκδοτα, να μην έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν με οποιονδήποτε       τρόπο  και να είναι γραμμένα αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

       Μόνο ένα έργο μπορεί να υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες.
     • Κάθε αποστελλόμενο έργο να είναι τυπωμένο στη μία πλευρά της σελίδας, με μέγεθος γραμματοσειράς 12.(Διάστιχο 1) • Ημερομηνία έναρξης συμμετοχής του διαγωνισμού, ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2012 και ως καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής στο διαγωνισμό  ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2013. (Θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συμμετοχών για το αν θα  δοθεί παράταση πέραν αυτής της ημερομηνίας.)    • Ημερομηνία αποστολής θα θεωρείται αυτή που αναγράφεται στην ταχυδρομική σφραγίδα   
          φακέλου.  • Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν αποκλειστικά και μόνο σε ειδική              εκδήλωση το 2013.   • Όσοι εκ των νικητών (αφορά μόνο τους διαμένοντες στην Αθήνα) δεν παρευρεθούν οι ίδιοι ή αντιπρόσωποι αυτών κατά την απονομή, ακυρώνεται η βράβευσή τους. • Τα έργα των διαγωνιζομένων δεν επιστρέφονται.     • Οι όροι του διαγωνισμού είναι σαφείς και θα τηρηθούν                    απόλυτα από την κριτική επιτροπή.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Σε μια προσπάθεια προώθησης της λογοτεχνίας, ανακοινώνουμε ότι και στις δυο κατηγορίες (ποίηση-διήγημα) του 8ου Πανελληνίου διαγωνισμού διηγήματος και ποίησης, εφήβων και ενηλίκων, θα εκδοθούν δυο ανθολογίες με έργα των διαγωνιζομένων, ανεξαρτήτως διάκρισης. Όσοι θέλουν να  συμετέχουν στις ανθολογίες, ας αποστείλουν παράλληλα με το ποίημά τους ή το διήγημα ταχυδρομική επιταγή με το ποσό των 25€, για κάλυψη προβολής και προώθησης. Επίσης, είναι απαραίτητο να στείλουν υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, ότι αποδέχονται τη δημοσίευση του κειμένου τους. Όταν τυπωθεί έκαστη ανθολογία θα πάρουν όσοι συμμετέχουν σ’ αυτές δύο(2) αντίτυπα δωρεάν.
Θα γίνει παρουσίαση των ανθολογούμενων λογοτεχνών σε μεγάλη εκδήλωση, στην πολιτιστική εφημερίδα «ΙΔΕΟΠΝΟΟΝ» και στα περιοδικά «Πνοές λόγου & τέχνης» και «iamvosart».
Κατά την εκτύπωση θα τηρηθεί αλφαβητική σειρά. (Για την περίπτωση κατά την οποία δεν συγκεντρωθεί εύλογος αριθμός συμμετοχών θα επιστραφούν τα χρήματα στους δικαιούχους).
Αποστολή κειμένων προς:
κ. Αρετή Γκιωνάκη ή κ. Νίκο Δεληγιάννη (στο ένα από τα δύο ονόματα) για τον 8ον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Διηγήματος και Ποίησης εφήβων και ενηλίκων”
Ταχυδρομική θυρίδα: 48050 - Ταχυδρομείο Πετρούπολης - Τ.Κ 132 31

Δεν υπάρχουν σχόλια: