Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2016

Διαγωνισμός Παραμυθιού με Θέμα «τα Χριστούγεννα»

Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.
 Δήμου Δράμας Τέρμα Πατριάρχου Διονυσίου – Περιοχή Αγίας Βαρβάρας
 ΤηλέφωνοΕπικοινωνίας: 2521048304
 e-mail: info@oneiroupoli.gr / site: www.oneiroupoli.gr 
Δράμα 18/11/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Διαγωνισμός Παραμυθιού με Θέμα «τα Χριστούγεννα»
Μία φορά και έναν καιρό, υπήρχε ένα μαγικό χωριό. Βόρεια στη Δράμα, που κάθε Χριστούγεννα βγαίναν ξωτικά. Τα μαγικά ξωτικά δημιούργησαν το «Χωριό του Αη Βασίλη» και το ονόμασαν «Ονειρούπολη». Ο Άγιος Βασίλης για να τους ευχαριστήσει κάθε Χριστούγεννα ανοίγει τις πύλες της Ονειρούπολης και μαζί με όλα τα παιδιά από όλη την Ελλάδα για ένα μήνα περνάνε αξέχαστες γιορτινές μέρες. Για μία ακόμη χρονιά ο Αη Βασίλης καλεί όλα τα παιδιά να συμμετέχουν στο μεγαλύτερο διαγωνισμό Παραμυθιού. Φαντασία, αγάπη, χαμόγελο, ζωντάνια είναι μερικά από τα μικρά μυστικά για την δημιουργία ενός καλού Παραμυθιού. “Λιλιπούτειοι”φίλοι αλλά και μεγαλύτεροι, γράψτε το δικό σας Παραμύθι και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. 
Η «Ονειρούπολη – το Χωριό του Αη Βασίλη» για 12η χρονιά ανοίγει τις πύλες της και σας περιμένει να ζήσουμε όλοι μαζί το δικό μας παραμύθι! Τα 3 καλύτερα έργα θα βραβευτούν και θα δημοσιευθούν στο site της Ονειρούπολης, τουλάχιστον το Πρώτο θα εκδοθεί και ηλεκτρονικά. 
Από το Γραφείο Τύπου 3 ΔΕΚ 2015 έως 7 ΙΑΝ 2016 
Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. 
Δήμου Δράμας Τέρμα Πατριάρχου Διονυσίου – Περιοχή Αγίας Βαρβάρας 
ΤηλέφωνοΕπικοινωνίας: 2521048304
 e-mail: info@oneiroupoli.gr / site: www.oneiroupoli.gr 

Όροι Διαγωνισμού – Υπεύθυνη Δήλωση
Η αποστολή του Παραμυθιού θα γίνεται με 1 (έναν) από τους 2 (δύο) εξής τρόπους:
Μέσω Ταχυδρομείου 2) Ηλεκτρονικά μέσω του site της Ονειρούπολης (www.oneiroupoli.gr) χρησιμοποιώντας την ειδική φόρμα 
 Θέμα Διαγωνισμού «τα Χριστούγεννα»
Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε 3 (τρείς) κατηγορίες: 
1. Παιδικό διαγωνιστικό τμήμα για ηλικίες έως 12ετών
 2. Εφηβικό διαγωνιστικό τμήμα για ηλικίες έως 18ετών 
3. και διαγωνιστικό τμήμα Ενηλίκων από 18ετών και άνω 
Ο κάθε διαγωνιζόμενος ή ομάδα μπορεί να συμμετέχει με 1 (ένα) ή 2 (δύο) το πολύ Παραμύθια. Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή του Παραμυθιού, ορίζεται η 20η Δεκεμβρίου 2016. Η ημερομηνία αποδεικνύεται από την σφραγίδα του ταχυδρομείου ή από την ημερομηνία που αναγράφετε στην ηλεκτρονική φόρμα.  Για τα χειρόγραφα Παραμύθια φροντίστε το κείμενο να είναι ευανάγνωστο και χωρίς μουτζούρες.  Στη περίπτωση που το Παραμύθι σταλεί ταχυδρομικά, πρέπει να σταλεί στην διεύθυνση: Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας, Περιοχή Αγίας Βαρβάρας, Τ.Κ. 66 100 Δράμα, με την υποσημείωση «ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ» και θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό – κινητό, email καθώς και να υπογράφονται οι όροι συμμετοχής.

Η αξιολόγηση των Παραμυθιών γίνεται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται και είναι αμετάκλητη και δεν επιδέχεται καμία ένσταση, αντίρρηση ή άλλη διεκδίκηση. 
Η βράβευση θα γίνει σε ειδική τελετή την 25η Δεκεμβρίου στην κεντρική σκηνή, όπου θα διαβαστούν τα παραμύθια των νικητών. Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας Τέρμα Πατριάρχου Διονυσίου – Περιοχή Αγίας Βαρβάρας ΤηλέφωνοΕπικοινωνίας: 2521048304 e-mail: info@oneiroupoli.gr / site: www.oneiroupoli.gr  Τα Παραμύθια που θα κατατεθούν μπορεί να δημοσιευθούν στο site της Ονειρούπολης (www.oneiroupoli.gr) ή και να εκδοθούν σε έντυπη μορφή από τη Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας για λόγους προβολής της εκδήλωσης.  Αναμνηστικό συμμετοχής θα απονεμηθεί σε όλους όσους θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό, σε ειδική εκδήλωση απονομής που θα πραγματοποιηθεί ή θα τους σταλεί ταχυδρομικά στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει.  Η Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας διατηρεί το δικαίωμα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ανακαλέσει τον διαγωνισμό, να παρατείνει ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες του.  Η Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης και αναπαραγωγής χωρίς πρότερη συμφωνία.  Υλικό και Πληροφορίες δεν επιστρέφονται στον κάτοχο. Γνωρίζω ότι τα ανωτέρω στοιχεία θα παραμείνουν στο αρχείο που τηρείται στη Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας, στο Δήμο Δράμας, στο Αρχείο της Ονειρούπολης και αποδέχομαι το δικαίωμα για χρήση, στατιστικής επεξεργασίας και κοινοποίησης των στοιχείων που υποβάλλω µε την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση στη Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας, στο Δήμο Δράμας, στο Αρχείο της Ονειρούπολης, σύμφωνα με το νόμο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω αναγραφόμενων όρων και έχει την θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Θέση Υπογραφής και Ονοματεπώνυμο Διαγωνιζόμενου ή Εκπροσώπου

Δεν υπάρχουν σχόλια: