Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Εκπαιδευτικό σεμινάριο

Θεσσαλονίκη
Τα Θετικά προγράμματα συμπεριφοράς (PBSP) και σχεδιασμός των στόχων τους & το Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid

Σάββατο 21 & Κύριακή 22 Μαΐου 2011
Εισηγητές: Πλέσσα Άννα M.Ed
Η πρώτη ημέρα αναφέρεται στις βασικές τεχνικές της Εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς και ορίζει τον χαρακτήρα των Θετικών προγραμμάτων παρέμβασης (PBSP). Εξηγεί γιατί τα θετικά προγράμματα, που αποκλείουν την αρνητική ενίσχυση και τις τεχνικές αποστροφής, επιτυγχάνουν αποτελεσματικότερα τον στόχο τους. Τη δεύτερη ημέρα θα γίνει κατάρτιση στη δημιουργία ενός πρόσφορου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, που βασίζεται στις αρχές της επικοινωνίας και του συμπεριφορισμού. Αυτό το σεμινάριο εκπαιδεύει τους θεραπευτές σε όλες τις τεχνικές διδασκαλίας που βασίζονται στην ΑΒΑ και στη θετική προσέγγιση υποστήριξης της συμπεριφοράς, δίνει δεξιότητες για λειτουργικές δραστηριότητες και δημιουργία ευκαιριών επικοινωνίας, για σχεδιασμό αποδοτικών μαθημάτων και συστήματα ενίσχυσης, για αντιμετώπιση ανεπιθύμητων συμπεριφορών και ανάλυση δεδομένων κ.ά.
Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν:

•Εισαγωγή στη θεωρία της εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς (ΑΒΑ)

•Να θέτουν συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους που επιτρέπουν ανάλυση δεδομένων

•Κατάτμηση του θεραπευτικού προγράμματος σε συγκεκριμένους στόχους με συγκεκριμένες τεχνικές διδασκαλίας

Δραστηριότητες:

•Διάλεξη, επιδείξεις,

•Παραδείγματα με βίντεο,

•Γραπτές δραστηριότητες ομάδων, παιχνίδια ρόλων

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου εκπαίδευσης οι ειδικοί θα λάβουν:

α) Βεβαίωση Εκπαίδευσης

β) Σημειώσεις της παρουσίασης

***Το σεμινάριο προσφέρεται δωρέαν σε όσους κάνουν την πρακτική FBA.***
Κόστος συμμετοχής:
280€ για τους επαγγελματίες, 200€φοιτητές.
Διαδικασία εγγραφής:
1.Τηλεφωνική κράτηση θέσεως στην υπεύθυνη του σεμιναρίου.
2. Συμπλήρωση του εντύπου εγγραφής και κατάθεση του ποσού των 100€ για κατοχύρωση της θέσης έως 01/03/11 στον ακόλουθο τραπεζικό Λογαριασμό της Εμπορικής Τράπεζας: 87075125 δικαιούχοι λογαριασμού: Πλέσσα-Καφαντάρης. (Οποιεσδήποτε τραπεζικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τους συμμετέχοντες. Προσωπικές επιταγές δεν γίνονται δεκτές). Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα πραγματοποιηθεί την ημέρα του σεμιναρίου. Μετά τις 01/03/11 θα ενημερωθείτε για τον χώρο διεξαγωγής του σεμιναρίου καθώς και για το αναλυτικό πρόγραμμα.
3. Πριν γίνει η κατάθεση να προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με την υπεύθυνη του σεμιναρίου. Στο αντίγραφο του καταθετηρίου να αναγράφεται το όνομα του συμμετέχοντος.
4. Ακυρώσεις Εγγραφών δεν γίνονται δεκτές.
Διαδικασία επιβεβαίωσης:
Μετά από την παραλαβή του εντύπου εγγραφής και εφόσον γίνει και η κατάθεση θα ακολουθήσει επιβεβαίωση από την γραμματεία του σεμιναρίου, τηλεφωνικά ή με e-mail. Εάν δεν ακολουθήσει επιβεβαίωση εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του σεμιναρίου.
Πληροφορίες – Γραμματεία σεμιναρίου:
Παπαδοπούλου Αντιγόνη τηλ. 6988 715666, ηλεκτρονική διεύθυνση thessaloniki@monorodi.gr
Ημέρες & ώρες επικοινωνίας:
Καθημερινά 14:00.-21:00
 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
* Επιστροφή χρημάτων γίνεται μόνο σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγής ημερομηνίας του σεμιναρίου ή σε περίπτωση που ο συμμετέχων ενημερώσει εγγράφως ότι δεν δύναται να συμμετάσχει στο σεμινάριο τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του.
* Η πιστοποίηση δίνεται μόνον εφόσον ο συμμετέχων παρακολουθήσει το σεμινάριο μέχρι την λήξη του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: