Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

‎12oς ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Εταιρεία Επιστήμης και Πολιτισμού Κερατσινίου, λήξη Μάρτιος 2012

H Εταιρεία Επιστήμης και Πολιτισμού Κερατσινίου, προκηρύσσει φέτος και, για δωδέκατη κατά σειρά χρονιά, Λογοτεχνικό  Διαγωνισμό (ποίηση, διήγημα, θεατρικό, οδοιπορικό, δοκίμιο, παραμύθι και  σατιρικό).
... Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής:
1) Το θέμα είναι ελεύθερο.
2) Όλα τα έργα θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα.
3) Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει με 1 (ένα) Έργο ΑΝΑ
Κατηγορία πλην του ποιήματος όπου επιτρέπονται εώς 2 (δύο).
4) Το διήγημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15 Σελίδες ΣΕ διπλό
διάστημα, καθώς και το θεατρικό, οδοιπορικό, δοκίμιο, παραμύθι.
5) Τα έργα πρέπει να είναι ανέκδοτα και αδημοσίευτα.
6) Η υποβολή τους θα γίνει σε 5 (πέντε) αντίγραφα, ΤΑ οποία θα φέρουν
Υποχρεωτικά ΜΟΝΟ ΤΟ ψευδώνυμο, όπως και Ο Φάκελος Αποστολής
τους.
Μέσα στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει άλλος σφραγισμένος φάκελος,
με τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση,
τηλέφωνο, ηλικία, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση), ενώ ΣΤΗΝ
εξωτερική Όψη και αυτού του φακέλου θα αναγράφεται ΜΟΝΟ ΤΟ
ψευδώνυμο.
7) Η προθεσμία υποβολής των έργων λήγει την Πέμπτη 1 η Μαρτίου 2012 8) Τα έργα να αποσταλούν ταχυδρομικώς στην εξής διεύθυνση:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΠΟΛIΤΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
POST RESΤANTE 18702 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 2
Ταχυδρομικό Κατάστημα Γρηγ. Λαμπράκη 18757
Τηλ. 2104003658        2104003658      με 6972868486            6972868486      
Για ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σάββας  Τσαλίκης
η. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κική Κοκκίνου
η. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Τζένη  Βαμβακά
Πηγή: Λογοτεχνία για όλους

Δεν υπάρχουν σχόλια: