Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗ΄ ΔΕΛΦΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΙΗΣΗΣ 2013


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ 
ΓΕΡΑΝΙΟΥ 41-ΟΜΟΝΟΙΑ -Τ.Κ. 10431 -ΑΘΗΝΑ 
Τηλ. : 210 3302550  E-mail: panelog@otenet.gr
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗ΄ ΔΕΛΦΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΙΗΣΗΣ 2013
Η Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών προκηρύσσει τους  ΚΗ΄  Πανελλήνιους 
Ποιητικούς Αγώνες Δελφών, με ελεύθερο θέμα.
Το ποίημα (ένα μόνο) πρέπει να είναι  αδημοσίευτο  και να μην υπερβαίνει τους 
30 στίχους (  πάντως σε καμιά περίπτωση  δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο λεπτά 
απαιτούμενου χρόνου απαγγελίας ).    Θα υποβληθεί σε  δέκα  δακτυλογραφημένα 
αντίτυπα με μονολεκτικό ψευδώνυμο κάτω δεξιά. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να 
εσωκλείσουν στο μεγάλο  φάκελο μικρότερο  κλειστό  φάκελο με τα πραγματικά τους 
στοιχεία : Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, ΤΚ, τηλέφωνο (σταθερό  και κινητό), 
ηλεκτρονική διεύθυνση, τον τίτλο του έργου και το ψευδώνυμο.
Οι συμμετοχές πρέπει ν’ αποσταλούν ταχυδρομικά  με απλή επιστολή  και όχι 
συστημένη, στα γραφεία της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών, Γερανίου 41, 2ος 
όροφος, Τ.Κ. 104 31  -  Αθήνα, με την ένδειξη:  Για τους Δελφικούς Αγώνες 
Ποίησης. Στη θέση του αποστολέα να σημειωθεί μόνον το ψευδώνυμο. 
Τα αποστελλόμενα  ποιήματα  δεν επιστρέφονται  και μετά από τον διαγωνισμό 
όσα δεν προκρίθηκαν θα καταστραφούν μαζί με τους φακέλους προσωπικών 
στοιχείων.
Του διαγωνισμού εξαιρούνται οι βραβευθέντες με Α΄ βραβείο στους Δελφικούς 
αγώνες κατά τα τελευταία πέντε έτη.
Τελευταία ημερομηνία αποστολής των έργων ορίζεται η 30η Απριλίου 2013. 
Η τελική φάση του διαγωνισμού  και η απονομή των διακρίσεων  θα γίνει  σε 
ειδική εκδήλωση στους Δελφούς,  την  Κυριακή  9 Ιουνίου 2013
Η  Π.Ε.Λ. θα ενημερώσει  ατομικά  μόνο    όσους  από τους  διαγωνιζόμενους 
προκριθούν  από την επιτροπή για να συμμετάσχουν στην τελική φάση, στην 
οποία θα απαγγείλουν οι ίδιοι  τα ποιήματά τους ( στους Δελφούς) και  η απαγγελία
τους θα ληφθεί υπ’ όψη στην τελική βαθμολόγηση. 
Δεν θα γίνει καμία ενημέρωση σχετικά με την αξιολόγηση κ.λ.π. των 
συμμετεχόντων που τα έργα τους δεν θα προκριθούν για την τελική φάση.
Τα τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην επίσημη τελετή 
απονομής των βραβείων στους Δελφούς. 
Η Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών δεν υποχρεούται να γνωστοποιήσει τα 
αποτελέσματα με άλλον τρόπο. Η επί πλέον γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων με 
άλλους τρόπους (περιοδικά, εφημερίδες, διαδίκτυο κλπ.), επαφίεται στη διακριτική 
ευχέρεια της Π.Ε.Λ.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 - 6040097 και 697 097 67 04.
Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
Νίκος Ταβουλάρης Εύα Χαλκιαδάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: