Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ “ΑΓΙΣ ΘΕΡΟΣ” ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΛ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 8 ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ


Τηλ. 2103834559 - Fax 2103820062

e-mail: eel@otenet.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ “ΑΓΙΣ ΘΕΡΟΣ”
(Με την ηθική και υλική αρωγή του Αυγερινού Ανδρέου, πρώην Προέδρου της ΕΕΛ)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α) Υποβολή μίας λαογραφικής μελέτης με ελεύθερο θέμα (ανάλυση δημοτικού τραγουδιού, καταγραφή και ανάλυση λαϊκής παραδόσεως κλπ), η οποία δεν θα ξεπερνά τις 100 σελίδες (Α 4) και θα είναι αδημοσίευτη. Προθεσμία μέχρι 30 Οκτωβρίου εκάστου έτους.

β) Συμμετοχή μελών και μη μελών της Ε.ΕΛ.

γ) Κρίση από τριμελή επιτροπή την οποία θα ορίζει το Δ.Σ., στην οποία το ένα μέλος τουλάχιστον θα συμμετέχει σε αυτό.

δ) Το βραβείο θα δίδεται σε ειδική εκδήλωση που θα γίνεται στην Ε.Ε.Λ. εντός του μηνός Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν στην Γραμματεία της Ε.Ε.Λ. τις εργασίες συμμετοχής τους με ψευδώνυμο, μέχρι 30 Οκτωβρίου 2015:

α) προσωπικώς.

β) με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

γ) ταχυδρομικώς.

Στον εξωτερικό φάκελο αποστολής να υπάρχει το ψευδώνυμο του συμμετέχοντος και τα πραγματικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ.) να είναι εντός μικρού φακέλου τοποθετημένου μέσα στον μεγάλο φάκελο.


Αθήνα, 23 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ                              ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: