Δευτέρα, 24 Μαΐου 2010

Εκπαιδευτικό σεμινάριο

Εκπαιδευτικό σεμινάριο
Με θέμα: Η θεραπευτική αντιμετώπιση
των παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)
Κυριακή, 30 Μαΐου 2010
Αθήνα
Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Φέτος συμπληρώνονται είκοσι χρόνια από τότε που ιδρύσαμε το Ψυχολογικό Κέντρο Αναπτυξιακών και Μαθησιακών δυσκολιών «Άρση». Στο διάστημα όλων αυτών των χρόνων, μέσα από την καθημερινή προσπάθεια διάγνωσης και θεραπευτικής
αντιμετώπισης των παιδιών με αναπτυξιακές και μαθησιακές δυσκολίες αλλά και με τη συστηματική ερευνητική εργασία, έχουμε αντλήσει αρκετές εμπειρίες τις οποίες θα
θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας στα πλαίσια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου το οποίο διοργανώνουμε στις 30 Μαΐου 2010 με θέμα τη «θεραπευτική αντιμετώπιση των παιδιών μεΔΕΠ-Υ». Με τη διαταραχή αυτή ασχολούμαστε από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Ψ.Κ.. «Άρση» και ήδη από το 1995 ξεκινήσαμε να δημοσιεύουμε ερευνητικές μας εργασίες για τη διαταραχή αυτή τόσο σε Ελληνικά όσο και σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ το 2000, μαζί με την Επιστημονική Συνεργάτιδα του
Κέντρου μας Δρ. Μανιαδάκη Κατερίνα, γράψαμε το πρώτο βιβλίο το οποίο έχει γραφεί από Έλληνες συγγραφείς για τη )ΕΠ-Υ και το οποίο κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Ένα χρόνο αργότερα, με ομάδα συναδέλφων, γράψαμε το βιβλίο με τίτλο «Το υπερκινητικό παιδί και οι δυσκολίες του στη μάθηση και τη συμπεριφορά», το οποίο επίσης κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.Το Ψ.Κ. «Άρση» εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές για την αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ. Οι τεχνικές αυτές αντλούν τις βασικές τους αρχές από τη
γνωσιακή-συμπεριφορική θεωρία (Cognitive -Behaviour Theory), στηρίζονται στην πολυεπίπεδη προσέγγιση (Multi-Level Approach) της ΔΕΠ-Υ και είναι προσανατολισμένες στην επιτυχία (Success Oriented).
Δρ. Ευθύμιος Κάκουρος
Ψυχολόγος Επιστημονικός Διευθυντής
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
9:30 – 10:00
Προσέλευση
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
10:00 – 10:30
1. Η φύση και τα χαρακτηριστικά της ΔΕΠ-Υ
Στυλιάννα Χριστοδουλέα
α) Τα πρωτογενή συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ
β) Τα συνοδά προβλήματα της ΔΕΠ-Υ
γ) Η συννοσηρότητα της ΔΕΠ-Υ
δ) Η διάκριση μεταξύ ζωηρού και υπερκινητικού παιδιού
ε) Επιδημιολογικά στοιχεία
10:30 – 11:15
2. Η αιτιολογία της ΔΕΠ-Υ και τα δευτερογενή προβλήματα των
παιδιών με ΔΕΠ-Υ
Ράνια Καραμπά
α) Η νευροβιολογική βάση της ΔΕΠ-Υ
β) Οι μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών με ΔΕΠ-Υ και η σχέση τους με τη δυσλεξία
γ) Η επίδραση της ΔΕΠ-Υ στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των παιδιών
δ) Προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών με ΔΕΠ-Υ
11:15 – 11:45
3. Η διαδικασία και οι σύγχρονες τεχνικές διάγνωσης της ΔΕΠ-Υ
Ευθύμιος Κάκουρος
α) Η πολυεπίπεδη προσέγγιση στη διάγνωση της ΔΕΠ-Υ
β) Μέσα αξιολόγησης της ΔΕΠ-Υ
γ) Η διαδικασία της διάγνωσης της ΔΕΠ-Υ στο Ψυχολογικό Κέντρο «ΑΡΣΗ»
δ) Συνήθη ερωτήματα των γονέων μετά την ανακοίνωση της διάγνωσης της ΔΕΠ-Υ
11:45 – 12:30
4. Εισαγωγή στη θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ
Κατερίνα Μανιαδάκη
α) Ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των σύγχρονων θεραπευτικών προσεγγίσεων για τη ΔΕΠ-Υ
β) Η φαρμακευτική αγωγή
γ) Τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού θεραπευτή για την περίπτωση της ΔΕΠ-Υ
δ) Η πολυεπίπεδη προσέγγιση στη θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ
12:30 – 13:00
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
13:00 – 14:45
5. Τεχνικές θεραπευτικής αντιμετώπισης των παιδιών με ΔΕΠ-Υ
Κατερίνα Μανιαδάκη
α) Η δομή μιας τυπικής θεραπευτικής συνεδρίας στα πλαίσια της πολυεπίπεδης προσέγγισης
β) Κανόνες οι οποίοι πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας
γ) Πρόγραμμα τροποποίησης των δυσλειτουργικών μορφών συμπεριφοράς των παιδιών με ΔΕΠ-Υ
δ) Τεχνικές αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών των παιδιών με ΔΕΠ-Υ
ε) Βιωματική παρουσίαση τεχνικών που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια θεραπευτικής συνεδρίας σε παιδί με ΔΕΠ-Υ
14:45 – 15:30
6. Η αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού με ΔΕΠ-Υ στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου.
Ράνια Καραμπά & Στυλιάννα Χριστοδουλέα
α) Η αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού με ΔΕΠ-Υ στο πλαίσιο της οικογένειας
β) Η αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού με ΔΕΠ-Υ στο πλαίσιο σχολικής τάξης
15:30 – 16:00
7. Ερωτήσεις – Συζήτηση
Μεγάλο μέρος των εισηγήσεων θα συνοδεύεται από αποσπάσματα βιντεοσκοπημένων συνεδριών με παιδιά με ΔΕΠ-Υ καθώς και με την παρουσίαση παραδειγμάτων από την κλινική πράξη.
Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ
Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή, 30 Μαΐου 2010
Ώρες διεξαγωγής Σεμιναρίου: 10.00-16.00
Διάρκεια: 8 διδακτικές ώρες
Βεβαίωση συμμετοχής: Θα χορηγηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες Τόπος διεξαγωγής εργασιών: Ξενοδοχείο Τιτάνια, Αθήνα
Δήλωση συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το σεμινάριο παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν μέσω e-mail στη διεύθυνση
irini@arsi.gr το Δελτίο Συμμετοχής τους στο σεμινάριο.
Κόστος συμμετοχής:
Σημειώσεις: Οι φοιτητές πρέπει να αποστέλλουν μαζί με το Δελτίο Συμμετοχής και έγγραφο αποδεικτικό της ιδιότητάς τους.
Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα πρέπει να επιδεικνύουν το αποδεικτικό κατάθεσης στο οποίο θα αναγράφεται το όνομά τους την ημέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου στη Γραμματεία.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την γραμματεία του Κέντρου (κα Ειρήνη Κλήμη) στο τηλέφωνο 6972 564634 όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 10 π.μ. έως τη 1:00 μ.μ.. Περισσότερες πληροφορίες για το Ψυχολογικό Κέντρο ΑΡΣΗ στην ιστοσελίδα του κέντρου: ww.arsi.gr

Επαγγελματίες ……………………… 90 Ευρώ

Φοιτητές & γονείς …………………… 40 Ευρώ

Το δικαίωμα συμμετοχής καλύπτει:

α) συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο,

β) καφέ με σνακ στο διάλειμμα,

γ) βεβαίωση συμμετοχής στο σεμινάριο

Δεν υπάρχουν σχόλια: