Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

Σεμινάριο ΔΕΠΥ

Εστιάζουμε στους κρίσιμους μηχανισμούς της ΔΕΠ-Υ Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής & Υπερκινητικότητας (διεθνής ορολογία: ADHD).Συχνή αναπτυξιακή διαταραχή, που εκδηλώνεται μετά τα 4 έτη, μάλλον γενετικής αιτιολογίας.Χαρακτηρίζεται κυρίως από επιτελική-εκτελεστική δυσλειτουργία(παρορμητικότητα κ.ά.)και πώς αυτοί δημιουργούν τις πιο χαρακτηριστικές δυσκολίες στην κοινωνικότητα, στη μάθηση και στη συναισθηματική ανάπτυξη. Ποια συμπεράσματα προκύπτουν για τα σημεία έμφασης στη θεραπευτική παρέμβαση και για τους βέλτιστους τρόπους υποστήριξης της συμπεριφοράς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιλογή των στόχων σε κάθε διαφορετική περίπτωση παιδιού με τρόπο που εντέλει να ενισχύεται το παιδί συναισθηματικά, ώστε να επιτυγχάνεται ένα συντηρήσιμο αποτέλεσμα και να προλαμβάνονται οι επιπλοκές της ΔΕΠ-Υ Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής & Υπερκινητικότητας (διεθνής ορολογία: ADHD).Συχνή αναπτυξιακή διαταραχή, που εκδηλώνεται μετά τα 4 έτη, μάλλον γενετικής αιτιολογίας.Χαρακτηρίζεται κυρίως από επιτελική-εκτελεστική δυσλειτουργία(παρορμητικότητα κ.ά.) καθώς το παιδί μεγαλώνει.
Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν:
•Να κατανοούν τον μηχανισμό γένεσης των συμπτωμάτων εξαιτίας του ελλείμματος στην εγκεφαλική επιτελική λειτουργία
•Να επιλέγουν τα μέσα βελτίωσης των αδυναμιών επιτελικής λειτουργίας
•Να καθορίζουν στόχους παρέμβασης για τις πλέον ανεπιθύμητες συμπεριφορές με θετική συμπεριφοριστική προσέγγιση
•Να κάνουν πρόληψη των μελλοντικών επιπτώσεων που προκαλούν οι συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες

Δραστηριότητες:
•Διάλεξη/ Ασκήσεις
•Πρακτική σε ομάδες & παρακολούθηση βίντεο
•Διαρκείς ευκαιρίες για ερωτήσεις και απαντήσεις

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου εκπαίδευσης οι ειδικοί θα λάβουν:
α) Βεβαίωση Εκπαίδευσης
β) Σημειώσεις της παρουσίασης

Ενδεικτικό πρόγραμμα σεμιναρίου
ΣΑΒΒΑΤΟ
08:15 Προσέλευση - εγγραφές
09:00 Νευροψυχολογικοί μηχανισμοί της ΔΕΠ-Υ
10:30 Διάλειμμα - καφές
10:45 Κεντρικοί στόχοι της θεραπευτικής εκπαίδευσης και τεχνικές παρέμβασης
13:00 Διάλειμμα για γεύμα
14:00 Παρέμβαση για τις συναισθηματικές δυσκολίες
15:30 Διάλειμμα-καφές
15:45 Στοιχεία ενός προγράμματος για πιο επιτυχή κοινωνική ένταξη
16:00 Παρέμβαση για τις μαθησιακές δυσκολίες
17:00 Λήξη

Η ΚΥΡΙΑΚΗ θα αφιερωθεί σε βιωματικό εργαστήρι.

Δείτε περισσότερα σεμινάρια στο:  
http://monorodi.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: