Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

Αναλυτικά Προγράμματα Φυσικών Επιστημών για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση”

Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011
Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ.
Πρόγραμμα Ημερίδας
Αναλυτικά Προγράμματα Φυσικών Επιστημών για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση”
9:30 – 10:00. Έναρξη, χαιρετισμοί
1η Συνεδρίαση
Προεδρείο: Νίκος Δαπόντες – Ελένη Σταυρίδου
10: 00 – 10:30. Γιώργος Τσιάκαλος: Αναλυτικά προγράμματα και προγράμματα σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες.
10:30 – 10:50. Βασίλης Καράβολας, συντονιστής της επιτροπής Παιδείας της Ε.Ε.Φ.: Πρόταση για αναλυτικό πρόγραμμα Φυσικής Γυμνασίου από την επιτροπή της Ε.Ε.Φ.
10:50 – 11:10. Παρασκευή Σκούρτη και Κωνσταντίνος Τσεφαλάς, μέλη της επιτροπής παιδείας της Ε.Ε.Φ.: Σκέψεις, προτάσεις για την προσχολική αγωγή και το Δημοτικό.
11:10 – 11.30. Παναγιώτης Κουμαράς και Μάριος Χαραλάμπους: Οι “Ικανότητες - κλειδιά” στα σύγχρονα προγράμματα και πως καλλιεργούνται με τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.
11: 30 – 11:50. Μελπομένη Σταμπουλή και Χρήστος Πράμας: Πρόταση για αναλυτικό πρόγραμμα Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό σχολείο.
11: 50 – 12:10. Κωνσταντίνος Κεραμιδάς: Πρόταση για αναλυτικό πρόγραμμα Φυσικής στο Γυμνάσιο.
12: 10 – 12:30 Διάλειμμα – καφές
2η Συνεδρίαση
Εκδήλωση για τον Ανδρέα Ιωάννου Κασσέτα
Προεδρείο: Παναγιώτης Κουμαράς
3η Συνεδρίαση
Προεδρείο: Πλακίτση Αικατερίνη, Τσεφαλάς Κωνσταντίνος
12:40 – 13:50. Ανδρέας Βαλαδάκης, Γιώργος Φασουλόπουλος, Θοδωρής Πιερράτος, Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας: Γιατί επιμένουμε να διδάσκουμε Φυσική σε ανθρώπους 13 έως 15 ετών; Πόση και ποια Φυσική πρέπει να διδάσκουμε; Πώς πρέπει να την διδάσκουμε;
13:50 – 15:30. Συζήτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: