Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Β' ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ


1. Bραβείο Γ. Aθάνα, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για τη βράβευση της καλύτερης εκδεδομένης ποιητικής συλλογής νέου, κατά προτίμηση, ποιητού. Προθεσμία υποβολής των έργων σε πέντε αντίτυπα έως τις 30 Aπριλίου 2012. Tο βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2012. H Aκαδημία, αν κρίνει ότι κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν είναι άξιο για βράβευση, έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλον ποιητή, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
2. Bραβείο Λάμπρου Πορφύρα, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για τη βράβευση Έλληνα λυρικού ποιητή. Προθεσμία υποβολής των έργων σε πέντε αντίτυπα έως τις 30 Aπριλίου 2012. Tο βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2012. H Aκαδημία, αν κρίνει ότι κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν είναι άξιο για βράβευση, έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλον ποιητή, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
3. Βραβείο Νανάς (Αθηνάς) Π. Κοντού στη μνήμη των αδελφών της Γεράσιμου, Χαράλαμπου και Ερατώς, λογοτεχνών, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, απονεμόμενο σε αξιόλογο ποιητή, για ποιητική του συλλογή που έχει δημοσιευθεί εντός της τελευταίας τριετίας. Προθεσμία υποβολής των έργων σε πέντε αντίτυπα, έως τις 30 Απριλίου 2012. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2012. Αν η προκήρυξη αποβεί άγονη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδημία δύναται να απονείμει το βραβείο, οίκοθεν, σε άλλη ποιητική συλλογή, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
4. Bραβείο Eλένης Tιμ. Mυκονίου, εις μνήμην των γονέων της Aνδρομέδας T. Mυκονίου και Tιμ. Mυκονίου, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, απονεμόμενο σε αριστούχο διπλωματούχο πιανίστα, ταλαντούχο, ο οποίος θα εξετασθεί από Eπιτροπή. Oι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στα γραφεία της Aκαδημίας έως τις 30 Aπριλίου 2012, αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, τίτλους σπουδών, καταλόγους δημοσίων καλλιτεχνικών εμφανίσεών τους, κρίσεις καθώς και κάθε άλλο βοηθητικό στοιχείο που να αφορά στις σπουδές και την εν γένει δράση τους. Tο βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2012. Aν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένας από τους υποψηφίους δεν κριθεί άξιος για βράβευση, η Aκαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλον, έστω και αν αυτός δεν υπέβαλε αίτηση.
5. Βραβείο Σπύρου Μοτσενίγου που αθλοθέτησε η σύζυγός του Λίτσα Παπά - Μοτσενίγου, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για την βράβευση διαπρέποντος Έλληνα μουσικού εκτελεστή, συνθέτη, διευθυντή ορχήστρας, μουσικολόγου. Οι υποψήφιοι πρέπει μέχρι τις 30 Απριλίου 2012 να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, τίτλους σπουδών, καταλόγους δημοσίων καλλιτεχνικών εμφανίσεών τους, κρίσεις καθώς και κάθε άλλο βοηθητικό στοιχείο που να αφορά στην καλλιτεχνική τους δραστηριότητα. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2012. Η Ακαδημία, αν κρίνει ότι κανένας από τους υποψηφίους δεν είναι άξιος για βράβευση, δύναται να απονείμει το βραβείο οίκοθεν σε άλλον, έστω και αν δεν έχει υποβάλει σχετική αίτηση.
6. Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ απονεμόμενο σε διαπρέποντα Έλληνα αρχιτέκτονα από τους νεώτερους, με ανώτατο όριο ηλικίας το 40ο . Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν έως τις 30 Απριλίου 2012 αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, τίτλους σπουδών, φάκελο περιέχοντα σχέδια μελετών ή θεωρητικών απόψεων, σχέδια εκτελεσθέντων έργων, φωτογραφίες ή σλάϊτς αυτών, δημοσιεύματα του τύπου, κριτικές καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που να αφορά στην δραστηριότητά τους. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2012. Αν η προκήρυξη αποβεί άγονη ή καμία από τις υποψηφιότητες δεν κριθεί άξια για βράβευση, η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλον αρχιτέκτονα, έστω και αν δεν έχει υποβάλει αίτηση.
7. Βραβείο Ελένης & Πάνου Ψημένου, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για την βράβευση εκδεδομένου έργου, που θα αναφέρεται στην Νεοελληνική Ιστορία ή Φιλολογία από το 1669 μέχρι σήμερα. Προθεσμία υποβολής έργων σε πέντε αντίτυπα, έως τις 30 Απριλίου 2012. Tο βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2012. Aν η προκήρυξη αποβεί άγονη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλο εκδεδομένο έργο με θεματική συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
8. Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, απονεμόμενο στη καλύτερη ερμηνευτική μονογραφία ή κριτική έκδοση έργου κλασσικής φιλολογίας (ελληνικής ή λατινικής), που δημοσιεύθηκε την τελευταία πενταετία. Προθεσμία υποβολής έργων σε πέντε αντίτυπα, έως 30 Απριλίου 2012. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2012. Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλο έργο, δημοσιευμένο, με θεματική συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
9. Βραβείο εις μνήμην Όλγας Τσακατίκα - Δεσποτοπούλου αθλοθετούμενο από τον σύζυγό της ακαδημαϊκό κ. Κωνσταντίνο Δεσποτόπουλο, με χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, για την ανά διετία βράβευση βιβλίου αναφερομένου επί θέματος αρχαιολογίας ή ιστορίας της Αρχαίας Ελλάδας, το οποίο θα κριθεί ως συμβολή στη επιστήμη του. Τα υποβαλλόμενα έργα πρέπει να έχουν δημοσιευθεί κατά την τελευταία τριετία, να είναι αυστηρώς επιστημονικά και να προάγουν την ιστορική ή αρχαιολογική έρευνα. Προθεσμία υποβολής έργων σε πέντε αντίτυπα ορίζεται η 30η Απριλίου 2012. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2012. Αν η προκήρυξη αποβεί άγονη ή κανένα από τα υποβληθέντα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο οίκοθεν, σε άλλο δημοσιευμένο έργο, με θεματική συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
10. Βραβείο Μαρίας Σ. Θεοχάρη αθλοθετούμενο από το Ίδρυμα "Περικλής Σ. Θεοχάρης" με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για την βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης εντός της τελευταίας τριετίας, με θέμα από τη βυζαντινή ή την μεταβυζαντινή περίοδο. Ειδικότερα η μελέτη θα αναφέρεται σε θέματα βυζαντινής ή μεταβυζαντινής αρχαιολογίας, τέχνης, αισθητικής, αρχιτεκτονικής καθώς και στις επιδράσεις του βυζαντινού πολιτισμού στις γύρω χώρες. Προθεσμία υποβολής έργων σε πέντε αντίτυπα, ορίζεται η 30η Απριλίου 2012. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2012. Αν η προκήρυξη αποβεί άγονη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο οίκοθεν, σε άλλο έργο δημοσιευμένο, με θεματική συγγένεια.
11. Βραβείο εις μνήμην Αλέκου Δράκου που αθλοθέτησε η σύζυγός του Λίλυ Δράκου, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για την βράβευση της καλύτερης πρωτότυπης επιστημονικής ιστορικής μελέτης ή δοκιμίου, που έχει δημοσιευθεί εντός της τελευταίας τριετίας και αναφέρεται σε θέματα της ελληνικής ιστορίας. Προθεσμία υποβολής μελετών σε πέντε αντίτυπα, έως τις 30 Απριλίου 2012. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2012. Αν η προκήρυξη αποβεί άγονη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδημία δύναται να απονείμει το βραβείο οίκοθεν σε άλλο έργο, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
12. Βραβείο Ανδρέα Πετροπούλου με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, με σκοπό την βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής συνθετικής μελέτης αναφερομένης στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 ή την προετοιμασία αυτής. Προθεσμία υποβολής μελετών σε πέντε αντίτυπα, έως τις 30 Απριλίου 2012 . Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2012. Η Ακαδημία, αν κρίνει ότι κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν είναι άξιο για βράβευση, δύναται να απονείμει το βραβείο οίκοθεν σε άλλο έργο, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
13. Βραβείο του Συνδέσμου των εν Αττική Λακεδαιμονίων, κατόπιν επιθυμίας τελευταίας βουλήσεως του Ηλία Σαράντου Κατσίχτη με χρηματικό έπαθλο 6.000 ευρώ, για την βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης δημοσιευμένης εντός της τελευταίας πενταετίας ή και αδημοσίευτης, με θέμα "Η γυναίκα στην αρχαία Σπάρτη". Προθεσμία υποβολής έργων και μελετών σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα, ορίζεται η 30η Aπριλίου του 2012. Tο βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2012. Aν η προκήρυξη αποβεί άγονη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Aκαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο, οίκοθεν, σε άλλο έργο, δημοσιευμένο, με θεματική συγγένεια.
14. Δύο (2) έπαθλα Χρήστου και Ελένης Ξανθοπούλου-Παλαμά, χρηματικού ποσού 6.000 ευρώ το καθένα, για την βράβευση των καλυτέρων επιστημονικών πραγματειών επί θέματος αναφερομένου στο (ποιητικό, πεζογραφικό, κριτικό) έργο του Κωστή Παλαμά. Οι υποβαλλόμενες εργασίες, δημοσιευμένες εντός της τελευταίας πενταετίας ή αδημοσίευτες, εκτάσεως τουλάχιστον 250 σελίδων, πρέπει να είναι πρωτότυπες, αυστηρώς ερευνητικού χαρακτήρος και να προάγουν ουσιαστικά την έρευνα της Παλαμικής Φιλολογίας. Μελέτες γενικής φύσεως για τον ποιητή, συναγωγές σε τόμο μικροτέρων σχετικών μελετών και άρθρων ή εργασίες δοκιμιογραφικού χαρακτήρος χωρίς επιστημονική και βιβλιογραφική τεκμηρίωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Προθεσμία υποβολής έργων ή μελετών σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα, ορίζεται η 30η Aπριλίου του 2012. Tα βραβεία θα απονεμηθούν τον Δεκέμβριο του 2012. Aν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Aκαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει τα βραβεία σε άλλα έργα, δημοσιευμένα, με θεματική συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
15. Βραβείο του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων -Ι.Λ.Ν.Ε. της Ακαδημίας Αθηνών, με χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ, για τη βράβευση συλλογής γλωσσολογικού και διαλεκτικού υλικού προερχομένης από οποιαδήποτε περιοχή της χώρας. Οι μελέτες πρέπει να είναι πρωτότυπες, να έχουν έκταση τουλάχιστον 250 δακτυλογραφημένων σελίδων και να υποβληθούν σε πέντε αντίγραφα, ανώνυμα, με κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθ. 4), έως τις 30 Απριλίου 2012. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2012. Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλο έργο, δημοσιευμένο, με θεματική συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
16. Βραβείο Γεωργίου Π. Οικονόμου, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για τη συγγραφή πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, με θέμα τη λεκάνη της Μεσογείου κατά την τελευταία περίοδο του χαλκού, την πρωτογεωμετρική περίοδο, την γεωμετρική περίοδο και την αρχαϊκή περίοδο (1600π.Χ.-500π.Χ.). Οι μελέτες πρέπει να υποβληθούν έως τις 30 Απριλίου 2012 σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα, ανώνυμα, με κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθ. 4). Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2012. Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλο έργο, δημοσιευμένο, με θεματική συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
17. Βραβείο Χαριλάου Σακελλαριάδη, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για τη συγγραφή πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, περί Έλληνος ποιητού ή πεζογράφου που έζησε την χρονική περίοδο 1850-1950. Το έργο πρέπει να έχει έκταση 250 τουλάχιστον δακτυλογραφημένων σελίδων με βιογραφικές και βιβλιογραφικές αναλύσεις των έργων, κριτικές αναλύσεις και παραθέσεις εν συνόψει και άλλων κρίσεων. Προθεσμία υποβολής εργασιών, σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα, ανώνυμα, με κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθ. 4), έως 30 Απριλίου 2012. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2012.
18. Βραβείο Αυρηλίας Κομνηνού, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, εις μνήμην της κόρης της Μαίρης Κομνηνού-Αναγνωστοπούλου, απονεμόμενο σε Έλληνα το γένος αρχαιολόγο-συγγραφέα, ηλικίας όχι μεγαλύτερης των 40 ετών κατά τον χρόνο της υποβολής του έργου, για πρωτότυπη μελέτη, αναφερομένη σε αρχαιολογικά θέματα ή σε έργο λογοτεχνικό, το οποίο να άπτεται αρχαιολογικών θεμάτων, με περιγραφές και εντυπώσεις συνδεδεμένες με την ιστορία ή τη μυθολογία. Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα, ανώνυμα, με κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθ. 4), έως τις 30 Απριλίου 2012. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2012. Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη, ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλο έργο, δημοσιευμένο, με θεματική συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
19. Έπαθλο Κωνσταντίνου Δημ. Κοντοδήμου, εις μνήμην του αδελφού του, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για τη συγγραφή πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, με θέμα την ιστορία της Τσαμουριάς, δηλ. της επαρχίας Θυάμιδος (Φιλιατών) κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας μέχρι και τους νεώτερους χρόνους. Προθεσμία υποβολής μελετών σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα, ανώνυμα, με κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθ. 4), έως τις 30 Απριλίου 2012. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2012.
20. Λυκούργειο Βραβείο, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, από τα έσοδα της δωρεάς Παν. Γραμματικάκη, για τη βράβευση της καλύτερης επιστημονικής εργασίας Έλληνα επιστήμονα του εσωτερικού ή του εξωτερικού που θα αναφέρεται στην Ιστορία της Ελληνικής Φιλολογίας από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της αλώσεως του Βυζαντίου. Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα, ανώνυμα, με κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθ. 4), έως τις 30 Απριλίου 2012. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2012.
21. Βραβείο της Κοινότητος Λίνδου-Ρόδου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, κατόπιν ευγενούς χορηγίας των Λινδίων αδελφών Γεωργίου και Βασιλείου Νικ. Παπαγαπητού, για την συγγραφή πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, με θέμα την ιστορία της Λίνδου, από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα η μελέτη πρέπει να αναφέρεται εκτός από την ιστορία της Λίνδου, στην συμβολή της στην διαμόρφωση του πολιτισμού της Ρόδου και γενικότερα του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου καθώς και στην οικονομική της διαδρομή ανά τους αιώνες, αναφερομένων εκτενώς και των πηγών από τις οποίες αντλήθηκαν στοιχεία. Προθεσμία υποβολής των μελετών σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα, ανώνυμα, με κάποιο ρητό ως ένδειξη σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθ. 4) έως τις 30 Απριλίου 2012. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2012.
22. Βραβείο Δήμου Μεσσήνης, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για τη συγγραφή πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, με θέμα "Ιστορία της Μεσσήνης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα", εκτάσεως 300 τουλάχιστον δακτυλογραφημένων σελίδων. Η μελέτη θα πρέπει να είναι στηριγμένη στις πηγές και στη βιβλιογραφία. Προθεσμία υποβολής των μελετών, σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα, ανώνυμα, με κάποιο ρητό ως ένδειξη σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθ. 4) έως τις 30 Απριλίου 2012. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2012.
23. Βραβείο του "Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης-Θεσσαλονίκη 1997", με χρηματικό έπαθλο 6.000 ευρώ, για την συγγραφή πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, τριακοσίων τουλάχιστον δακτυλογραφημένων σελίδων, επί θέματος που θα αναφέρεται στην ιστορία της Θεσσαλονίκης κατά τους βυζαντινούς χρόνους. Προθεσμία υποβολής εργασιών σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα, ανώνυμα με κάποιο ρητό ως ένδειξη σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθ. 4) έως τις 30 Απριλίου 2012. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2012. Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλο έργο δημοσιευμένο, με θεματική συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
24. Βραβείο του "Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης-Θεσσαλονίκη 1997", με χρηματικό έπαθλο 6.000 ευρώ, για την συγγραφή πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, τριακοσίων τουλάχιστον δακτυλογραφημένων σελίδων, με θέμα την προβληματική της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης στην Θεσσαλονίκη. Προθεσμία υποβολής εργασιών σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα, ανώνυμα με κάποιο ρητό ως ένδειξη σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθ. 4) έως τις 30 Απριλίου 2012. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2012. Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλο έργο δημοσιευμένο, με θεματική συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
25. Bραβείο Γεωργίου Δεκαβάλλα, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για την συγγραφή μελέτης αναφερομένης στην ιστορία της νήσου Σίφνου, από τους αρχαιοτάτους χρόνους. Στην περίπτωση αυτή η μελέτη θα συνταχθεί κατά τμήματα και θα περιλαμβάνει και τις θυσίες των τέκνων της Σίφνου στους απελευθερωτικούς αγώνες της Ελλάδος από την Επανάσταση του 1821 μέχρι σήμερα. Aν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Aκαδημία διατηρεί το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλο έργο, αναφερόμενο σε θέματα από την ιστορία της Σίφνου. Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα, ανώνυμα, με κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθ. 4), έως τις 30 Aπριλίου 2012. Tο βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2012.
26. Bραβείο Xαριλάου Σακελλαριάδη, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για τη συγγραφή πρωτότυπης μελέτης, αναφερομένης στη ζωή και το έργο του Αχιλλέως Παράσχου. Η μελέτη εκτάσεως 200 τουλάχιστον δακτυλογραφημένων σελίδων, πρέπει να περιέχει βιογραφικές και βιβλιογραφικές αναλύσεις των έργων, κριτικές αναλύσεις και παραθέσεις συνοπτικά και άλλων κρίσεων. Προθεσμία υποβολής εργασιών, σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα, ανώνυμα, με κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθ. 4), έως τις 30 Aπριλίου 2012. Tο βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2012.
27. Άθλον Αδαμαντίου Κοραή, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για την συγγραφή μελέτης με θέμα "Ο Αδαμάντιος Κοραής και το πνευματικό περιβάλλον της εποχής του". Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα, ανώνυμα, με κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθ. 4), έως τις 30 Aπριλίου 2013. Tο βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2013.
28. Βραβείο Νικολάου και Μαρίας Γεωργίου, με χρηματικό έπαθλο 6.000 ευρώ, για τη βράβευση του καλύτερου εκδεδομένου έργου ή ανέκδοτου μελέτης με θέμα από την ιστορία, τη λαογραφία, τη θρησκευτική και κοινωνική ζωή και τον εν γένει πολιτισμό του ελληνισμού της Ανατολικής Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας, που αποτελούν σήμερα τμήματα της Τουρκικής και της Βουλγαρικής επικρατείας. Τα έργα μπορεί να αφορούν οποιανδήποτε εποχή, από των αρχαίων χρόνων μέχρι σήμερα. Τα έργα πρέπει να είναι συντεταγμένα σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, θα περιέχουν συστηματική βιβλιογραφία κριτικώς ελεγμένη και μέρος αυτών θα αποτελεί σύνθεση των περιεχομένων στοιχείων εκ της οποίας να προκύπτουν αβιάστως τα συμπεράσματα του συγγραφέως. Προθεσμία υποβολής των έργων σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα, έως τις 30 Απριλίου 2013. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2013. Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο οίκοθεν σε εκδεδομένο έργο με θεματική συγγένεια.
29. Βραβείο Αικατερίνης Σταθοπούλου με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για την βράβευση μιας εκ των καλυτέρων ποιητικών συλλογών, που έχει εκδοθεί εντός της τελευταίας τριετίας. Προθεσμία υποβολής των έργων σε πέντε αντίτυπα, έως τις 30 Απριλίου 2013. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2013. Αν η προκήρυξη αποβεί άγονη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδημία δύναται να απονείμει το βραβείο, οίκοθεν, σε άλλη ποιητική συλλογή, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
30. Βραβείο Νανάς (Αθηνάς) Π. Κοντού, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, στην μνήμη των αδελφών της Ερατώς - Αικατερίνης Μέλλου, για την βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής συνθετικής μελέτης, δημοσιευμένης εντός της τελευταίας τριετίας, επί αρχαιολογικών ή ιστορικών θεμάτων της Πελοποννήσου που να άπτονται της μυθολογίας ή της λαογραφίας της περιοχής. Προθεσμία υποβολής έργων σε πέντε αντίτυπα έως τις 30 Απριλίου 2013. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2013. Αν η προκήρυξη αποβεί άγονη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλο έργο, δημοσιευμένο, με θεματική συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
31. Βραβείο Γεωργίου Π. Οικονόμου με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για την βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, αναφερομένης σε θέματα αρχαιολογικά ή ιστορικά της Μακεδονίας. Προθεσμία υποβολής μελετών σε πέντε (5) αντίτυπα ή αντίγραφα έως τις 30 Απριλίου 2013. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2013. Αν η προκήρυξη αποβεί άγονη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλο έργο δημοσιευμένο με θεματική συγγένεια, έστω και να δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
32. Λυκούργειο βραβείο, από τα έσοδα τη δωρεάς Παναγιώτη Γραμματικάκη, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για την βράβευση πρωτοτύπου επιστημονικής συνθετικής εργασίας, αναφερομένης σε θέμα από την ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων. Η εργασία να είναι δημοσιευμένη εντός της τελευταίας τριετίας ή αδημοσίευτη. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2013. Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα μέχρι τις 30 Απριλίου 2013. Αν η προκήρυξη του βραβείου αποβεί άγονη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλο έργο, δημοσιευμένο, με θεματική συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
33. Βραβείο Αριστοκλή Ανδρεάδη εις μνήμην Αριστόδημου Κ. Κωνσταντόπουλου και Παπακυριάκου Κ. Κωνσταντόπουλου, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για την συγγραφή ανέκδοτης πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης αναφερομένης σε θέματα της Ανατολικής Θράκης. Προθεσμία υποβολής μελετών σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα, ανώνυμα, με κάποιο ρητό ως ένδειξη σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθ. 4) έως τις 30 Απριλίου 2013. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2013. Αν η προκήρυξη αποβεί άγονη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλο έργο δημοσιευμένο με θεματική συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
34. Βραβείο Νικολάου Καρόλου, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για την βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής συνθετικής μελέτης, δημοσιευμένης εντός της τελευταίας τριετίας, επί αρχαιολογικού θέματος από την περιοχή της Μακεδονίας. Προθεσμία υποβολής έργων σε πέντε αντίτυπα έως τις 30 Απριλίου του 2014. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2014. Αν η προκήρυξη αποβεί άγονη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλο έργο, δημοσιευμένο, με θεματική συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
ΓENIKOI OPOI ΑΠONΟΜHΣ ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
1. Κάθε αίτηση ή πρόταση πρέπει να υποβάλλεται στα Γραφεία της Ακαδημίας εντός της προθεσμίας που ορίζει η προκήρυξη. Αιτήσεις και προτάσεις που υποβάλλονται μετά την πάροδο της προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη.
2. Στην αίτηση πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται ακριβώς το διεκδικούμενο βραβείο, η Τάξη της Ακαδημίας, στην οποία υπάγεται τούτο και ο αύξων αριθμός της προκηρύξεως.
3. H Γραμματεία της Ακαδημίας αποστέλλει σε όλους τους ακαδημαϊκούς πίνακα περιέχοντα τα ονόματα των υποβαλλόντων υποψηφιότητα για κάποιο προκηρυγμένο βραβείο, εντός του μηνός Μαΐου. Σε διάστημα δέκα ημερών από της αποστολής του πίνακα δικαιούται κάθε ακαδημαϊκός να υποβάλει πρόταση για την απονομή τιμητικής διακρίσεως οίκοθεν σε πρόσωπα των γραμμάτων, των τεχνών, των επιστημών κ.ά. Πέρα από την προθεσμία αυτή καμία υποψηφιότητα δεν μπορεί να υποβληθεί.
4. Όσα έργα υποβάλλονται ανώνυμα-εφόσον αυτό προβλέπεται με ρητή διάταξη του βραβείου π.χ. υπ' αριθ.
16. Βραβείο Γ.Π.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ( Β΄ Τάξεως) πρέπει απαραίτητα να φέρουν μόνο μία φανερή επιγραφή (π.χ. κάποιο ρητό), ενώ το όνομα, το επώνυμο, η ακριβής διεύθυνση και το τηλέφωνο του συγγραφέα αναγράφονται, μαζί με την επιγραφή, σε σημείωμα που κλείνεται σε φάκελο αδιαφανή και καλά σφραγισμένο. Επίσης, η ίδια επιγραφή πρέπει να αναγράφεται και στην αίτηση. Tα έργα που υποβάλλονται χωρίς να τηρούνται οι όροι αυτοί δεν γίνονται δεκτά. O φάκελος ανοίγεται μόνο σε περίπτωση βραβεύσεως ή απονομής επαίνου.
5. Η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει, αντί βραβείου, έπαινο ή εύφημη μνεία μετά ή και άνευ χρηματικού επάθλου.
6. Tα βραβεία που αθλοθετούν ιδιώτες δεν μερίζονται ούτε διανέμονται, εκτός αν υπάρχει αντίθετη εντολή του αθλοθέτη.
7. Tα υποβαλλόμενα έργα πρέπει να είναι σύμφωνα με το θέμα του βραβείου. Tα επιστημονικά έργα πρέπει να περιέχουν βιβλιογραφία και πίνακα περιεχομένων.
8. Όσα υποβαλλόμενα έργα είναι δακτυλογραφημένα πρέπει να είναι συρραμμένα.
9. Tα έντυπα ή δακτυλογραφημένα έργα πρέπει να υποβάλλονται σε πέντε αντίτυπα.
10. O ίδιος ο συγγραφέας δεν μπορεί να υποβάλει, κατά το ίδιο έτος, το ίδιο έργο για διάφορα βραβεία, ούτε όμως διάφορα έργα για διάφορα βραβεία. Το ίδιο ισχύει και για κάθε υποψήφιο για βραβείο μη συγγραφικό.
11. Έντυπο έργο που απέτυχε στη διεκδίκηση βραβείου μπορεί να υποβληθεί και πάλι για το επόμενο έτος, εφόσον επανεκδοθεί με ουσιαστικές βελτιώσεις.
12. Ανώνυμα δημοσιευμένα έργα δεν γίνονται δεκτά στους διαγωνισμούς.
13. Μόνον έργα ολοκληρωμένα είναι δυνατόν να βραβευθούν και όχι έργα των οποίων μέρος μόνο έχει εκδοθεί, ενώ πρόκειται να επακολουθήσουν και άλλοι τόμοι που δεν έχουν υποβληθεί στην Ακαδημία για κρίση. Σε περίπτωση που έχει βραβευθεί μία εργασία και ο βραβευόμενος εκδίδει μαζί με αυτήν και άλλη, η οποία δεν έχει υποβληθεί προς κρίση, είναι υποχρεωμένος να το αναφέρει ρητά.
14. O βραβευθείς, μετά από σχετική προκήρυξη, δεν μπορεί να διεκδικήσει βραβείο με άλλο έργο του προ της παρελεύσεως τριών ετών. Επίσης δεν μπορεί σε επόμενη βραβευτική περίοδο να υποβάλει εκ νέου υποψηφιότητα για το ίδιο βραβείο.
15. Συλλογικές εργασίες γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση, ότι στα υποβαλλόμενα στοιχεία δηλώνεται ρητά ποιοι είναι κύριοι ερευνητές (όχι περισσότεροι από τρεις) και ποιοι οι απλώς συνεργασθέντες για την εκπόνηση της εργασίας, καθώς επίσης και η σύμφωνη γνώμη των κυρίων ερευνητών ως υποψηφίων. Στην περίπτωση που οι συγγραφείς είναι περισσότεροι από τρεις ή μεταξύ των συγγραφέων περιλαμβάνονται μη Έλληνες υπήκοοι, απαιτείται έγγραφη παραίτηση των πέραν των τριών ή των αλλοδαπών συγγραφέων από τη διεκδίκηση του βραβείου.
16. Tα έργα που υποβάλλονται στην Ακαδημία για κρίση προς βράβευση είναι δυνατόν να αποσύρονται, εφόσον δεν έχουν ακόμη κριθεί.
17. Tα έργα που υποβάλλονται προς κρίση παραμένουν στο αρχείο της Ακαδημίας (Oργαν. αρ. 99 και Eσωτ. Καν. αρ. 20 § 4). Επιτρέπεται μόνον η χορήγηση αντιγράφων, ύστερα από αίτηση των συγγραφέων.
18. Tα έργα που βραβεύονται ανήκουν στους συγγραφείς. Αν οι συγγραφείς δεν τα εκδώσουν εντός διετίας, η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να τα εκδώσει η ίδια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: