Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2013

Διαγωνισμός Ποίησης – Ψέμα και Αλήθεια σε Περίπατο


Το θέμα του διαγωνισμού είναι «ΨΕΜΑ και ΑΛΗΘΕΙΑ σε Περίπατο». Για να μην είστε εκτός θέματος, θα πρέπει μέσα στο ποίημά σας, να υπάρχει η λέξη ΨΕΜΑ ή η λέξη ΑΛΗΘΕΙΑ τουλάχιστον μία φορά. Αν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις δύο λέξεις και όσες φορές θέλετε. 
Ο διαγωνισμός λήγει τις 14 Φεβρουαρίου 2013.
Περισσότερες πληροφορίες και φόρμα συμμετοχής στο: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: