Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Διαγωνισμός Ποίησης

                                                                                                                                                                           
ΘΕΜΑ: « 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ποίησης  του Αρχείου Ιστορίας και Τέχνης  Καισάρειας Κοζάνης»
Το αρχείο Ιστορίας και Τέχνης της Καισάρειας Κοζάνης προκηρύσσει  τον 1ο διαγωνισμό Ποίησης, οποίος απευθύνεται σε μαθητές  Γυμνασίου και Λυκείου, σε  φοιτητές καθώς και σε ενήλικες Έλληνες ή ομιλούντες την ελληνική γλώσσα.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει ένα μόνο ποίημα.
Λήξη προθεσμίας υποβολής ποιημάτων προς το Αρχείο Ιστορίας και Τέχνης:    21 Μαρτίου 2014

Πληροφορίες: decoart_koz@yahoo.gr  

Δεν υπάρχουν σχόλια: