Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Λογοτεχνικός διαγωνισμός από την Εταιρεία Τεχνών Επιστήμης και Πολιτισμού Κερατσινίου


Αν διακατέχεστε από λογοτεχνικές ανησυχίες και επιθυμείτε να κριθεί τε γι αυτές, δεν έχετε παρά να λάβετε μέρος στον Λογοτεχνικό διαγωνισμό που διοργανώνει η...
Εταιρεία Τεχνών  Επιστήμης και Πολιτισμού Κερατσινίου
Οι διαγωνιζόμενοι, μπορούν να στείλουν ποίημα, διήγημα, θεατρικό, οδοιπορικό, δοκίμιο, παραμύθι και σατιρικό. 
 
Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής: 


1) Το θέμα είναι ελεύθερο.
2) Όλα τα έργα θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα.
3) Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει με 1 (ένα) έργο ανά κατηγορία πλην του ποιήματος όπου επιτρέπονται έως 2 (δύο). 
4) Το διήγημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15 σελίδες σε διπλό διάστημα, καθώς και το θεατρικό, οδοιπορικό, δοκίμιο, παραμύθι.
5) Τα έργα πρέπει να είναι ανέκδοτα και αδημοσίευτα.
6) Η υποβολή τους θα γίνει σε 5 (πέντε) αντίγραφα, τα οποία θα φέρουν υποχρεωτικά μόνο το ψευδώνυμο, όπως και ο φάκελος αποστολής τους.
Μέσα στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει άλλος σφραγισμένος φάκελος, με τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλικία, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση), ενώ στην εξωτερική όψη και αυτού του φακέλου θα αναγράφεται μόνο το ψευδώνυμο.
7) Η προθεσμία υποβολής των έργων λήγει το Σάββατο 1η Μαρτίου 2014
 
Τα έργα θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικώς στην εξής διεύθυνση: 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΠΟΛIΤΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 
POST RESΤANTE 18702 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 2
Ταχυδρομικό Κατάστημα Γρηγ. Λαμπράκη 18757 
Τηλ για πληροφορίες: 2104003658. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: