Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

Ποιητικός διαγωνισμός «ΠΑΥΛΟΥ ΝΑΘΑΝΑΗΛ» ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ


ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

Ακαδημίας και Γενναδίου 8- 10678 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ: 2103834559 – Fax: 2103820062
E-mail: eel@otenet.gr
Website:www.eel.org.gr Αθήνα

Ποιητικός διαγωνισμός «ΠΑΥΛΟΥ ΝΑΘΑΝΑΗΛ», για νέους έως 30 ετών

Η Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών (ΕΕΛ) προκηρύσσει τον δεύτερο πανελλήνιου ποιητικό διαγωνισμό «Παύλος Ναθαναήλ» για νέους έως 30 ετών, για το έτος 2016. Χρηματικό Έπαθλο 500 € για το πρώτο βραβείο, 300 € για το δεύτερο βραβείο, και 200 € για το τρίτο βραβείο. Προθεσμία υποβολής έως 30 Απρίλη 2016.

Οι υποψήφιοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή με ένα ποίημά τους μέχρι 70 στίχους σε τρία φωτοτυπημένα αντίτυπα και ει δυνατόν, σε ηλεκτρονική μορφή, στη διεύθυνση της Εταιρίας (Γενναδίου 8 και Ακαδημίας, 10678, Αθήνα). Το ποίημα να σταλεί με ψευδώνυμο, ενώ τα πραγματικά στοιχεία του διαγωνιζόμενου ποιητή (ονοματεπώνυμο- ηλικία- επαγγελματική ενασχόληση-ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό) θα εμπεριέχονται σε σφραγισμένο, εσώκλειστο φάκελο.

Για περισσότερες πληροφορίες, στο τηλ. 210.3834.559, Fax: 210.3820.062, e-mail:eel@otenet.gr - website: www.eel.org.gr.


Δεν υπάρχουν σχόλια: