Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

Διαγωνισμός διηγήματος για μαθητές της Κύπρου στη μνήμη της εκπαιδευτικού Φωτεινής Ιωαννίδου-Πολυβίου (2011) ως 15 Μαρτίου 2012


Διαγωνισμός διηγήματος για μαθητές της Κύπρου στη μνήμη της εκπαιδευτικού Φωτεινής Ιωαννίδου-Πολυβίου (2011)
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού – Νεανικού Βιβλίου προκηρύσσει και φέτος τον καθιερωμένο διαγωνισμό διηγήματος ανάμεσα στους μαθητές των Γυμνασίων μας, στη μνήμη της εκπαιδευτικού Φωτεινής Ιωαννίδου-Πολυβίου, με αθλοθέτη την οικογένεια Παύλου Φ. Ιωαννίδη και έπαθλο 300 ευρώ.
Γενικοί όροι του Διαγωνισμού
1. Το θέμα του διηγήματος θα πρέπει να είναι εμπνευσμένο από τη σχολική ζωή και να αναδεικνύει τον δάσκαλο, τη σχέση του με τα παιδιά και γενικότερα τον ρόλο και την προσφορά του μέσα στον σύγχρονο κόσμο.
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες που φοιτούν σε Γυμνάσια της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης της Κύπρου.
3. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να υποβάλει ένα ή περισσότερα διηγήματα.
4. Τα έργα υποβάλλονται σε πέντε αντίτυπα, στην πρώτη σελίδα των οποίων αναγράφεται ο τίτλος του διηγήματος, το ψευδώνυμο του συγγραφέα και ο διακριτικός του αριθμός (οποιοσδήποτε πολυψήφιος αριθμός). Το ονοματεπώνυμο, η πλήρης διεύθυνση, το τηλέφωνο, η τάξη και το σχολείο του μαθητή/της μαθήτριας θα πρέπει να αναγράφονται σε ξεχωριστό φύλλο χαρτιού και να κλείνονται σε μικρό κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό μέρος του οποίου είναι αναγκαίο να σημειώνονται με κεφαλαία γράμματα το ψευδώνυμο, ο διακριτικός αριθμός και ο τίτλος του διηγήματος.
5. Τα διηγήματα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα πρέπει να απαραίτητα να αναγράφεται το είδος του διαγωνισμού (Διαγωνισμός Διηγήματος Φ.Ι.Πολυβίου), στη διεύθυνση :
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ-ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ,
Ξάνθης Ξενιέρου 53,
1015 Λευκωσία.
6. Η Κριτική Επιτροπή, την οποία θα ορίσει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου, δικαιούται :
α) Να απονείμει βραβείο σε ένα ή δύο διηγήματα, όχι όμως σε περισσότερα.
β) Να απονείμει επαίνους.
γ) Να μην απονείμει οποιοδήποτε βραβείο ή έπαινο, αν τα έργα που θα υποβληθούν δεν πληρούν τους όρους του διαγωνισμού.
7. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των έργων ορίζεται η 15η Μαρτίου 2012.
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΣΠΝΒ
πηγή: http://www.cybby.org
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΩΝ : 15η Μαρτίου 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια: