Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

«Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος για παιδιά και εφήβους»

          Ενωση Ελλήνων Λογοτεχνών Ζωοδόχου ττηγής 2-4 10678 Αθήνα
ΘΕΜΑ: «Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος για παιδιά και εφήβους»
Σάς γνωρίζουμε ότι η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών προκηρύσσει για το σχολικό έτος 2013-2014 τους παρακάτω Πανελλήνιους Λογοτεχνικούς Διαγωνισμούς για παιδιά και εφήβους:
Α. ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ
Συμμετοχή με ένα (1) ποίημα, γραμμένο με ομοιοκαταληξία ή με ελεύθερο τρόπο,
έως είκοσι (20) στίχους για μαθητές Δημοτικού και έως τριάντα (30) στίχους για μαθητές
Γυμνασίου και Λυκείου, στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα με θέμα ελεύθερο.
Β. ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ
Συμμετοχή με ένα (1) διήγημα δακτυλογραφημένο σε σελίδα μεγέθους Α4, με Times New Roman 12, 1 διάστιχο 1 στην ελληνική γλώσσα με θέμα ελεύθερο.
έως δύο (2) σελίδες για μαθητές A', Β' και Γ' Δημοτικού, τρεις (3) σελίδες για μαθητές Δ\ Ε' και Στ' Δημοτικού, τέσσερις (4) σελίδες για μαθητές Γυμνασίου και πέντε (5) σελίδες για μαθητές Λυκείου.
               Τα έργα να είναι ανέκδοτα και αδημοσίευτα
               Να υποβληθούν σε πέντε (5) δακτυλογραφημένα αντίτυπα
     Στο πάνω δεξιό μέρος του κειμένου να αναγράφεται το ψευδώνυμο και η τάξη του διαγωνιζόμενου (π.χ. Ρόζα, Τάξη: Γ' Δημοτικού). Τα πραγματικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail, σχολείο, εκπαιδευτικός τάξης) του διαγωνιζόμενου να κλεισθούν σε μικρό φάκελο που θα μπει μαζί με τα πέντε αντίτυπα σε μεγαλύτερο. Στο εξωτερικό μέρος του μικρού φακέλου να αναγραφεί το ψευδώνυμο και στο εξωτερικό μέρος του μεγάλου φακέλου το ψευδώνυμο και ο διαγωνισμός στον οποίο συμμετέχετε (π.χ. Ποίηση Α', Β', Γ' Δημοτικού, Διήγημα Λυκείου, Αγγλική Ποίηση Δ\ Ε', Στ' Δημοτικού κ.λ.π).
Τα σχολεία μπορούν να κάνουν ομαδικές αποστολές. Σε αυτή την περίπτωση στο εξωτερικό μέρος του μικρού φακέλου να αναγράφονται τα ψευδώνυμα των συμμετεχόντων και στο εσωτερικό να υπάρχει κατάσταση με ψευδώνυμο, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail, σχολείο, εκπαιδευτικός τάξης
Οι φάκελοι να σταλούν με απλή επιστολή (όχι συστημένη) στη διεύθυνση:
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ Τ.Θ. 8231 Τ.Κ. 10210 ΑΘΗΝΑ
               Καταληκτική ημερομηνία υποβολής η 31.η Δεκεμβρίου 2013.
               Τα υποβαλλόμενα κείμενα δεν επιστρέφονται. Όσοι διακριθούν θα ενημερωθούν
εγκαίρως.
               Η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών έχει δικαίωμα δημοσίευσης των υποβληθέντων έργων.
               Η κρίση της Κριτικής Επιτροπής είναι αμετάκλητη.
     Οι μαθητές που πήραν Πρώτο Βραβείο στο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό του 2012 δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην ίδια κατηγορία του Διαγωνισμού (π.χ. μαθητής που πήρε Πρώτο Βραβείο στο Διαγωνισμό Ελληνικής Ποίησης του 2012 δεν μπορεί να συμμετέχει)
ΒΡΑΒΕΥΣΗ
Η απονομή των τιμητικών διακρίσεων θα γίνει την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014, Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, στην αίθουσα της ΧΑΝ Αθηνών (Ακαδημίας 36 και Ομήρου 28, 8ος όροφος) και ώρα 18:30.
Θα δοθούν A', Β' και Γ Βραβείο, A', Β' και Γ' Έπαινος ανά κατηγορία και αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών 2103819571, στην κ. Πολυξένη Γιάχου στα τηλέφωνα 2107515171, 2130429351, 6949472787 και στην ιστοσελίδα www.loqotexnes.gr.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: