Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

6η Παγκόσμια Biennale παιδικής Ζωγραφικής 2012-2013

Μαθητές - Μαθητικοί Διαγωνισμοί
Η Ακαδημία Παιδικής Τέχνης διοργανώνει την 6η Παγκόσμια Biennale παιδικής Ζωγραφικής 2012-2013 με θέμα «Παγκόσμια Κληρονομιά, ο πολιτισμός και η παράδοση
των λαών», η οποία απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 5-17 ετών. Στόχος της Biennale είναι, παιδιά από
διαφορετικές χώρες με την βοήθεια των δασκάλων τους, να έρθουν σε επαφή με την ιστορία, τα μνημεία
και την παράδοση της χώρας τους, που αποτελούν κομμάτι της Παγκόσμιας Κληρονομιάς.
Τα έργα που θα σταλούν πρέπει να ζωγραφιστούν επάνω σε χαρτί, ή μουσαμά ζωγραφικής
διαστάσεων 60Χ40 ή 55Χ55 εκ. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι νερομπογιές, τέμπερες, μελάνες,
παστέλ ξερό, λαδοπαστέλ , μολύβια, ακρυλικά, κολάζ , μικτές τεχνικές. Στην οπίσθια όψη κάθε έργου θα
πρέπει να επικολληθεί φωτοτυπία του πίνακα στοιχείων του μαθητή συμπληρωμένου ευανάγνωστα.
Στην ιστοσελίδα www.oikoumeni.gr βρίσκεται αναρτημένος ο πίνακας αυτός καθώς και περισσότερες
πληροφορίες για τον διαγωνισμό, τον τρόπο αποστολής των έργων και το συνοδευτικό υλικό.
6η BIENNALΕ: Οκτώβρης 2012, ΞάνθηΗ Ακαδημία Παιδικής Τέχνης διοργανώνει την 6η Παγκόσμια Biennale παιδικής Ζωγραφικής 2012-2013 με θέμα «Παγκόσμια Κληρονομιά, ο πολιτισμός και η παράδοση των λαών», η οποία απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 5-17 ετών. Στόχος της Biennale είναι, παιδιά από διαφορετικές χώρες με την βοήθεια των δασκάλων τους, να έρθουν σε επαφή με την ιστορία, τα μνημεία και την παράδοση της χώρας τους, που αποτελούν κομμάτι της Παγκόσμιας Κληρονομιάς.
Τα έργα που θα σταλούν πρέπει να ζωγραφιστούν επάνω σε χαρτί, ή μουσαμά ζωγραφικής διαστάσεων 60x40 ή 55x55 εκ. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι νερομπογιές, τέμπερες, μελάνες,παστέλ ξερό, λαδοπαστέλ, μολύβια, ακρυλικά, κολάζ, μικτές τεχνικές. Στην οπίσθια όψη κάθε έργου θα πρέπει να επικολληθεί φωτοτυπία του πίνακα στοιχείων του μαθητή συμπληρωμένου ευανάγνωστα.
Η τελευταία ημερομηνία αποστολής των έργων είναι 30 Ιουνίου 2012.
Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.oikoumeni.gr και στη σχετική ανακοίνωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: